Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 146)
 
   Přihlásit přes CAS

Státní zkoušky a obhajoby prací

Datum:07.02.2024 08:30
Katedra:Katedra organické chemie
Místnost:CH6 (č. dveří 037), Hlavova 8, Praha 2
Typ práce:bakalářská práce
Komise:Předseda:prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Členové:prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
PharmDr. Eliška Matoušová, Ph.D.
Ing. Adriana Osičková, Ph.D.
Části SZ:MSZCB060 - Medicinální chemie
MSZCB066 - Medicinální chemie
Studenti:
Bc. Uliana Tuzova08:30Obhajoba:Synthesis of tricyclic hydrocarbon derivatives
Vedoucí práce:doc. Mgr. Radim Hrdina, Ph.D.
Oponent(i):Dr. Lukáš Rýček, M.Sc.
Bc. Uliana Tuzova10:00MSZCB066 (Okruhy: Organická chemie, Mikrobiologie a farmakologie, Analytická chemie, Biochemie)
Jana Havrdová13:30MSZCB060 (Okruhy: Organická chemie, Mikrobiologie, Analytická chemie, Biochemie)
Bc. Alica Domenová14:00MSZCB060 (Okruhy: Organická chemie, Mikrobiologie, Analytická chemie, Biochemie)

Zobrazit pozvánku v PDF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK