Pozvánky na státní zkoušky a obhajobyPozvánky na státní zkoušky a obhajoby(verze: 145)
 
  

Obhajoby prací

Datum:03.06.2021 10:00
Katedra:Katedra parazitologie
Budova:Viničná 7, Praha 2
Místnost:Oranžová posluchárna, B312, 3. patro
Komise:Předseda:doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Členové:RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
Mgr. Pavel Doležal, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Studenti:
Mgr. Zuzana Pokrupová10:00Obhajoba:Ptačí schistosomy a cerkáriová dermatitida v České republice: rozšíření, druhová diverzita a faktory ovlivňující jejich výskyt
Vedoucí práce:RNDr. Jana Bulantová, Ph.D.
Oponent(i):Mgr. Miroslava Soldánová, Ph.D.
Poznámka:https://is.cuni.cz/studium/?L8pMJGRJN
Mgr. Anna Šipková11:00Obhajoba:Antiparazitický a antimykotický účinek různých chelátorů železa
Vedoucí práce:RNDr. Róbert Šuťák, Ph.D.
Oponent(i):Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
Konzultant(i):Ing. Lukáš Werner, Ph.D.
Poznámka:https://is.cuni.cz/studium/?LC2V8EaWc
Zobrazení pozvánky
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK