Souborový manažerSouborový manažer(verze: 74)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitel Ústav
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
   JUDr. Lukáš Aldorf, Ph.D. 22-KPP
   prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 22-KPP
   doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 22-KPP
   PhDr. Pavel Janeček 22-KPP
   doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 22-KPP
   JUDr. Michael Košnar 22-KPP
   JUDr. Lucia Kvočáková, Ph.D. 22-KPP
   JUDr. Roman Lang, Ph.D. 22-KPP
   JUDr. Ján Matejka, Ph.D. 22-KPP
   Mgr. Lucie Matějka Řehořová 22-KPP
   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 22-KPP
   prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 22-KPP
   Mgr. Ing. Patrik Stonjek 22-KPP
   prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 22-KPP
   doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 22-KPP
   JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 22-KPP
   prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 22-KPP
   doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 22-KPP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK