Souborový manažerSouborový manažer(verze: 74)
 
   Přihlásit přes CAS
Učitel Ústav
Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací (00-OKVA)
   Kamila Klabalová 00-OKVA
   RNDr. Jan Placht 00-OKVA
   Mgr. Vojtěch Tomášek 00-OKVA
Odbor pro studium a záležitosti studentů (00-OSZS)
   Mgr. Kristýna Biláková 00-OSZS
   Mgr. Simona Ćwierzová 00-OSZS
   Mgr. Vít Engelthaler 00-OSZS
   Mgr. Helena Houšková 00-OSZS
   JUDr. Eva Kášová, Ph.D. 00-OSZS
   Mgr. Barbora Marusičová 00-OSZS
   Bc. Tomáš Odcházel, DiS. 00-OSZS
   Eva Semerádová 00-OSZS
   Bc. Edita Sobotková Šilerová 00-OSZS
   Mgr. Alena Vlasáková, DiS. 00-OSZS
Rektorát University Karlovy (00-RUK)
   Mgr. Jiří Chvátal 00-RUK
   JUDr. Eva Šarapatková 00-RUK
Ústav výpočetní techniky (00-UVT)
   Bc. Magdalena Foffová 00-UVT
   Mgr. Jiří Kolář 00-UVT
   Martin Skála 00-UVT
   Ústav výpočetní techniky 00-UVT
nezařazení_neaktivní (11-00000)
   doc. MUDr. Petr Bartůněk, CSc. 11-00000
   Mgr. Jaroslava Beranová 11-00000
   PaedDr. Jana Doležalová 11-00000
   Beatrix Kuchtiaková 11-00000
   MUDr. Sergiu Leahomschi 11-00000
   MUDr. Oldřich Louthan 11-00000
   Zita Maláková 11-00000
   Mgr. Štěpánka Melčáková 11-00000
   Mgr. Lucie Procházková 11-00000
   Mgr. Dana Svobodová 11-00000
   RNDr. Lenka Šemberová 11-00000
   doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. 11-00000
Fakulta tělesné výchovy a sportu UK (11-00011)
   prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 11-00011
   PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 11-00011
   prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 11-00011
   Mgr. Renata Konopková, Ph.D. 11-00011
   PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 11-00011
2. lékařská fakulta UK (11-00012)
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 11-00012
   doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 11-00012
   prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA 11-00012
   prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 11-00012
   doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. 11-00012
   MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 11-00012
   prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 11-00012
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 11-00012
   doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 11-00012
   RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. 11-00012
   doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 11-00012
   MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. 11-00012
   MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. 11-00012
   doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 11-00012
   prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 11-00012
   prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 11-00012
Přírodovědecká fakulta UK (11-00014)
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 11-00014
   Mgr. Pavel Doležal, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 11-00014
   Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. 11-00014
   prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. 11-00014
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 11-00014
   RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 11-00014
   RNDr. Marie Kočová, CSc. 11-00014
   Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 11-00014
   doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 11-00014
   prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 11-00014
   RNDr. Martin Převorovský, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. František Půta, CSc. 11-00014
   prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc. 11-00014
   doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 11-00014
   prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. 11-00014
   doc. RNDr. Vladimír Vondrejs, DrSc. 11-00014
Institut klinické a experimentální medicíny (11-00020)
   prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. 11-00020
   doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. 11-00020
   doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. 11-00020
   RNDr. Jan Kovář, CSc. 11-00020
   MUDr. Jan Kříž, Ph.D. 11-00020
   MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. 11-00020
   doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 11-00020
   prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 11-00020
   prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 11-00020
   prof. MUDr. František Saudek, DrSc. 11-00020
   doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. 11-00020
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 11-00020
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 11-00020
Fakultní nemocnice Motol (11-00021)
   doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D. 11-00021
Lékařská fakulta v Plzni (11-00035)
   Ing. Václav Babuška, Ph.D. 11-00035
   prof. MUDr. Radim Černý, CSc. 11-00035
   doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. 11-00035
   doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. 11-00035
   doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 11-00035
   MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. 11-00035
   doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. 11-00035
   prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. 11-00035
3. lékařská fakulta UK (11-00037)
   prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 11-00037
   MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. 11-00037
   prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. 11-00037
   doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 11-00037
   prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 11-00037
   PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. 11-00037
   prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. 11-00037
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 11-00037
   PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. 11-00037
   doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. 11-00037
   MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 11-00037
   prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 11-00037
   doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D. 11-00037
   prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. 11-00037
   doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 11-00037
Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (11-00038)
   prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 11-00038
   doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 11-00038
   doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 11-00038
Akademie věd ČR (11-00048)
   RNDr. Ladislav Anděra, CSc. 11-00048
   RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D. 11-00048
   prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 11-00048
   prof. MUDr. Jiří Forejt, CSc., DrSc. 11-00048
   Ing. Jiří Hašek, CSc. 11-00048
   Mgr. Martin Horn, CSc. 11-00048
   RNDr. Petr Ježek, DrSc. 11-00048
   RNDr. Jiří Jiráček, CSc. 11-00048
   RNDr. Zuzana Jirásková Zákostelská, Ph.D. 11-00048
   prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Karel Koberna, CSc. 11-00048
   doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 11-00048
   Mgr. Lubomír Košťál, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D. 11-00048
   Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. 11-00048
   MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. 11-00048
   Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Lenka Maletínská, CSc. 11-00048
   RNDr. Patrícia Martinková, Ph.D. 11-00048
   doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. 11-00048
   doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 11-00048
   prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. 11-00048
   doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. 11-00048
   RNDr. Mgr. Petra Procházková, Ph.D. 11-00048
   prof. doc. Ing. Bohdan Schneider, CSc. 11-00048
   Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D. 11-00048
   prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 11-00048
   prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. 11-00048
   doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D., DrSc. 11-00048
   RNDr. Pavel Šácha, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc. 11-00048
   RNDr. Mgr. Marek Vrbacký, Ph.D. 11-00048
   RNDr. Hana Zemková, CSc. 11-00048
Fakultní nemocnice Plzeň (11-00082)
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 11-00082
   prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. 11-00082
externí pracoviště (11-00099)
   Meritxell Alberich-Jorda, M.Sc., Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 11-00099
   doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. 11-00099
   prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 11-00099
   prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. 11-00099
   Mgr. Monika Červinková 11-00099
   prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. 11-00099
   doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. 11-00099
   doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. 11-00099
   PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 11-00099
   PhDr. Wendy Drozenová, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Michal Dubský, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 11-00099
   RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 11-00099
   Ing. Martin Hill, DrSc. 11-00099
   doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 11-00099
   prof. Dr. Ing. Radovan Hynek 11-00099
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 11-00099
   Mgr. Olga Janoušková, Ph.D. 11-00099
   doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. 11-00099
   Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D. 11-00099
   prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. 11-00099
   MUDr. Hana Kubíčková 11-00099
   MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D., FEBNM 11-00099
   prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. 11-00099
   Christian Lanctôt, Dr., Ph.D. 11-00099
   MUDr. Otto Lang, Ph.D. 11-00099
   doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 11-00099
   RNDr. Marek Malý, CSc. 11-00099
   doc. PhDr. Václav Marek, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 11-00099
   Mgr. Eva Marková, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 11-00099
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 11-00099
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 11-00099
   MUDr. Petr Peichl, Ph.D. 11-00099
   Ing. Marta Anna Petrášová, CSc. 11-00099
   prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 11-00099
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 11-00099
   doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková 11-00099
   doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková 11-00099
   doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. 11-00099
   doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. 11-00099
   prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc. 11-00099
   prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 11-00099
   prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 11-00099
   Ing. Milan Šárek, CSc. 11-00099
   prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Petr Šolc, Ph.D. 11-00099
   MUDr. Věra Špatenková, Ph.D. 11-00099
   doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. 11-00099
   doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. 11-00099
   Mgr. Jaroslava Varella Valentova, Ph.D. 11-00099
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 11-00099
   MUDr. Pavel Wohl, Ph.D. 11-00099
Anatomický ústav 1. LF UK v Praze (11-00110)
   MUDr. MDDr. Martin Bartoš 11-00110
   MUDr. Mgr. Jana Bednářová 11-00110
   MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D. 11-00110
   prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 11-00110
   prof. MUDr. Zdeněk Halata 11-00110
   doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Alžběta Jechová, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Ivo Klepáček, CSc. 11-00110
   MUDr. Jan Kučera 11-00110
   Mgr. Alena Kvasilová 11-00110
   MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D. 11-00110
   Paul Mozdziak, Ph.D. 11-00110
   doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Veronika Němcová, CSc. 11-00110
   MUDr. Štěpán Novák 11-00110
   MUDr. Zdeňka Nováková 11-00110
   MUDr. Martina Pluchová 11-00110
   MUDr. Lucie Salavcová 11-00110
   prof. MUDr. David Sedmera, DSc. 11-00110
   Mgr. Andrej Shbat, Ph.D. 11-00110
   prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 11-00110
   MUDr. David Stehlík, Ph.D. 11-00110
   Mgr. Karolína Strnadová 11-00110
   Mgr. Barbora Šaňková, Ph.D. 11-00110
   MUDr. Michal Španko 11-00110
   MUDr. Veronika Štádlerová 11-00110
Ústav histologie a embryologie 1. LF UK v Praze (11-00120)
   doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. 11-00120
   MUDr. Iveta Černá Kestřánková 11-00120
   doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Daniela Jarkovská, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Marie Jirkovská, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Zuzana Jirsová, CSc. 11-00120
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 11-00120
   RNDr. Lucie Lantová, Ph.D. 11-00120
   prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc. 11-00120
   MUDr. Natalia Smorodinova 11-00120
   RNDr. Ing. Libor Staněk 11-00120
   MUDr. Jana Šrajerová 11-00120
   MUDr. Jaromír Šrámek 11-00120
   MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. 11-00120
   MUDr. Mgr. Filip Wagner 11-00120
   MUDr. Blanka Zajícová 11-00120
Ústav lékařské biochemie (11-00130)
   MUDr. Juraj Gáll 11-00130
BIOCEV, 1. LF UK (11-00131)
   RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. 11-00131
   MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. 11-00131
   MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. 11-00131
   prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. 11-00131
   RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. 11-00131
   doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D. 11-00131
   prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 11-00131
Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze (11-00140)
   MUDr. Eva Balážiová, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Edita Fejfarová 11-00140
   Mgr. Jan Hojný 11-00140
   RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 11-00140
   doc. MUDr. Jaromír Křemen, CSc. 11-00140
   Mgr. Klára Lhotová 11-00140
   doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Lenka Stolařová 11-00140
   Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 11-00140
   prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 11-00140
   Mgr. Jan Ševčík, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Anežka Tichá, Ph.D. 11-00140
   RNDr. Jana Trylčová, Ph.D. 11-00140
   RNDr. Barbora Vorlová, Ph.D. 11-00140
   Mgr. Petra Zemánková 11-00140
Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze (11-00150)
   Mgr. Ivana Bartáková 11-00150
   MUDr. Martin Dobiaš 11-00150
   MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D. 11-00150
   prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 11-00150
   MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 11-00150
   doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 11-00150
   MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. 11-00150
   MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D. 11-00150
   prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 11-00150
   RNDr. Martina Nedbalová, Ph.D. 11-00150
   doc. Ing. Vladimír Novák, CSc. 11-00150
   MUDr. Ladislav Ouda, Ph.D. 11-00150
   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 11-00150
   MVDr. Michaela Popková 11-00150
   doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 11-00150
   MUDr. Michal Schreiber, CSc. 11-00150
   MUDr. Eva Vařejková 11-00150
Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN v Praze (11-00160)
   RNDr. Klára Bobková, Ph.D. 11-00160
   doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. 11-00160
   RNDr. Veronika Elišáková, Ph.D. 11-00160
   RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. 11-00160
   RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. 11-00160
   Mgr. Adéla Kábelová 11-00160
   Sami Kereïche, M.Sc., Ph.D. 11-00160
   MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D. 11-00160
   doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 11-00160
   MUDr. Jaroslav Kotlas 11-00160
   Mgr. Michaela Krupková, Ph.D. 11-00160
   doc. MUDr. František Liška, Ph.D. 11-00160
   prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. 11-00160
   MUDr. Romana Mihalová 11-00160
   Mgr. Zdeněk Musil 11-00160
   doc. RNDr. Berta Otová, CSc. 11-00160
   MUDr. Aleš Panczak, CSc. 11-00160
   prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 11-00160
   Ing. Magdalena Skalníková, CSc. 11-00160
   prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 11-00160
   PharmDr. Lucie Šedová, Ph.D. 11-00160
   MUDr. Antonín Šípek 11-00160
   MUDr. Miroslava Švábová, CSc. 11-00160
   RNDr. Markéta Urbanová, Ph.D. 11-00160
   Ing. Tomáš Vacík, Ph.D. 11-00160
   MUDr. Pavel Vodička, CSc. 11-00160
   Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 11-00160
Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze (11-00170)
   Ing. Jana Bartáková, DiS., Ph.D. 11-00170
   Mgr. Ing. Lukáš Dibdiak 11-00170
   Ing. Tomáš Funda 11-00170
   RNDr. Petr Heřman 11-00170
   Ing. Vít Janovský 11-00170
   doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. 11-00170
   MUDr. Petr Kajzar 11-00170
   Ing. Andrea Kestlerová 11-00170
   RNDr. Jan Klaschka, Ph.D. 11-00170
   Ing. Radim Kliment, Ph.D. 11-00170
   MUDr. Jaroslava Kymplová, MBA, Ph.D. 11-00170
   doc. Ing. František Lopot, CSc. 11-00170
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 11-00170
   Mgr. Antonín Procházka 11-00170
   doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. 11-00170
   RNDr. Čestmír Štuka, MBA, Ph.D. 11-00170
   MUDr. Mgr. Adam Tesař 11-00170
   RNDr. Martin Veis, Ph.D. 11-00170
   RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. 11-00170
   Mgr. Jan Zeman, Ph.D. 11-00170
Ústav patologické fyziologie 1. LF UK v Praze (11-00180)
   RNDr. Mgr. Pavel Burda, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Lenka Daumová 11-00180
   MUDr. Nina Borisovna Dusílková 11-00180
   MUDr. Marek Hajný 11-00180
   MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. 11-00180
   doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Jana Karolová 11-00180
   doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. 11-00180
   doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 11-00180
   prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D. 11-00180
   prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. 11-00180
   MUDr. Bokang Calvin Maswabi, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Jan Molinský, Ph.D. 11-00180
   prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 11-00180
   MUDr. Mgr. Pavol Privitzer 11-00180
   RNDr. Karina Savvulidi Vargová, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Kvido Smitka, Ph.D. 11-00180
   MUDr. Diana Tušková 11-00180
   MUDr. Petra Vočková 11-00180
   doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 11-00180
   doc. MUDr. Daniel Vyoral, CSc. 11-00180
   MUDr. Magdalena Zikmundová, Ph.D. 11-00180
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze (11-00190)
   MUDr. Olga Bartošová, Ph.D. 11-00190
   PharmDr. Dalibor Černý, Ph.D. 11-00190
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 11-00190
   MUDr. Norbert Gaier, CSc. 11-00190
   PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Pavel Horák, MBA, CSc. 11-00190
   Mgr. Jana Hořínková 11-00190
   MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Nikolina Kutinová-Canová, Ph.D. 11-00190
   Mgr. Danica Michaličková, Ph.D. 11-00190
   doc. MUDr. Drahomíra Mišeková 11-00190
   Mgr. Denisa Moškořová 11-00190
   prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 11-00190
   doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D. 11-00190
   MUDr. Pavel Ryšánek 11-00190
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 11-00190
   Ing. Svatopluk Světlík 11-00190
   PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 11-00190
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
   RNDr. Milena Bušová, CSc. 11-00200
   MUDr. Ivana Holcátová, CSc. 11-00200
   prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 11-00200
   MUDr. Eva Kudlová, CSc. 11-00200
   MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D. 11-00200
   RNDr. Jiří Rameš 11-00200
   RNDr. Jiří Rameš 11-00200
   Ing. Anna Schlenker 11-00200
   MUDr. Alena Slámová, Ph.D. 11-00200
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 11-00200
   prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 11-00200
Ústav tělesné výchovy 1. LF UK v Praze (11-00210)
   Mgr. Zdeněk Braum 11-00210
   Mgr. Jan Fišer 11-00210
   PaedDr. Josef Marcoň 11-00210
   Mgr. Kamila Netíková 11-00210
   Mgr. Jaroslav Skoumal 11-00210
   Mgr. Michaela Šimková 11-00210
   Mgr. Leona Trejbalová 11-00210
   Mgr. Ondřej Trnka 11-00210
   Mgr. Oldřich Vlasák 11-00210
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze (11-00220)
   doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Bc. Petra Bentley 11-00220
   Mgr. Aleš Beran, Ph.D. 11-00220
   Ing. Jana Bílková 11-00220
   PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. 11-00220
   PhDr. Stanislav Cita, CSc. 11-00220
   doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D. 11-00220
   Anna Fodor, M.A. 11-00220
   Mgr. Jana Francová 11-00220
   Mgr. Jan Hřibal 11-00220
   Harold Kane Zachary Kendall, BA 11-00220
   Ing. Jana Klímová, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Jiří Klouda, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Jiřina Kubištová 11-00220
   PhDr. Hana Kučerová 11-00220
   Mgr. Milada Langová 11-00220
   Mgr. Michaela Lašťovičková, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Renáta Martincová 11-00220
   PhDr. Hana Mášová, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Michaela Naňková 11-00220
   Mgr. Kateřina Nohlová 11-00220
   Mgr. Kamila Otáhalová 11-00220
   Mgr. Štěpán Popel 11-00220
   PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. 11-00220
   prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. 11-00220
   Mgr. Dita Sálová, Ph.D. 11-00220
   Mgr. Yvetta Skochová 11-00220
   prof. MUDr. Václav Smrčka, CSc. 11-00220
   PhDr. Dana Svobodová 11-00220
   Mgr. Ingrid Šidáková 11-00220
   Mgr. Helena Šubrtová 11-00220
   Mgr. Jakub Žytek, M.Phil. 11-00220
Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK v Praze (11-00240)
   MUDr. Mgr. et Mgr. Ludmila Bartůšková 11-00240
   Mgr. Alice Derflová 11-00240
   prof. Dr. Josef Dolista, Ph.D., dr. h. c. 11-00240
   MUDr. David Holub, Ph.D. 11-00240
   MUDr. Mgr. Marie Opatrná, Ph.D. 11-00240
   MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. 11-00240
   PhDr. Vivienne Soyková, Ph.D. 11-00240
   Mgr. Vladimír Vavrda, Ph.D. 11-00240
   doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 11-00240
   prof. PhDr. Jan Vymětal 11-00240
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
   PhDr. Marcela Babická 11-00250
   Karolína Bánová 11-00250
   Mgr. Ing. Klára Burišková 11-00250
   Mgr. Monika Čajko-Eibichtová 11-00250
   Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D. 11-00250
   PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Iva Eislerová 11-00250
   Bc. Jitka Fialová, DiS. 11-00250
   PhDr. Jiřina Hauznerová 11-00250
   Mgr. Jana Heczková, Ph.D. 11-00250
   PhDr. Jana Hocková, Ph.D. 11-00250
   PhDr. Eva Hrenáková 11-00250
   Mgr. Kateřina Chvojková 11-00250
   Mgr. Kateřina Jankovcová 11-00250
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 11-00250
   Mgr. Bc. Šárka Klokočková 11-00250
   PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Pavla Kordulová 11-00250
   Mgr. Ing. Petra Králová 11-00250
   Mgr. Miluše Kulhavá 11-00250
   Mgr. Veronika Kulířová 11-00250
   Mgr. Lenka Lukášová Jeřábková 11-00250
   Mgr. Bc. Ludmila Maffei Svobodová 11-00250
   PhDr. Mgr. Jana Marsová 11-00250
   PhDr. Alena Mellanová, CSc. 11-00250
   Mgr. Jan Morávek, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Vlastimil Mrákava 11-00250
   PhDr. Pavla Pavlíková 11-00250
   Mgr. Libuše Pešlová 11-00250
   Mgr. Vendula Pírková 11-00250
   PhDr. Jana Podaná 11-00250
   Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. 11-00250
   Mgr. Romana Pucholtová 11-00250
   Mgr. Bc. Markéta Sálusová 11-00250
   Mgr. Monika Sojková 11-00250
   Mgr. Daniela Srpová 11-00250
   Mgr. Alice Strnadová, MBA 11-00250
   Mgr. Ivana Trávníčková 11-00250
   Karolína Vaicová 11-00250
   MUDr. Ing. Tomáš Větrovský, Ph.D. 11-00250
   Bc. Petra Vilímová 11-00250
   Mgr. Petra Vrábelová 11-00250
Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze (11-00260)
   MUDr. Norbert Král 11-00260
   MUDr. Cyril Mucha 11-00260
   doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. 11-00260
Ústav veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lF UK v Praze (11-00280)
   PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. 11-00280
   PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 11-00280
   MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. 11-00280
   JUDr. Šárka Špeciánová 11-00280
   Mgr. Elena Tulupova, Ph.D. 11-00280
Centrum pro experimentalni biomodely 1. LF UK v Praze (11-00291)
   Mgr. Viktor Sýkora 11-00291
Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00310)
   MUDr. Jarmila Bártová 11-00310
   MUDr. Michaela Bártů 11-00310
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 11-00310
   prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. 11-00310
   MUDr. Jan Galko 11-00310
   MUDr. Mária Gregová 11-00310
   MUDr. Jana Hofmanová 11-00310
   MUDr. Marek Kollár 11-00310
   doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. 11-00310
   prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 11-00310
   MUDr. Zdeněk Rohan, Ph.D. 11-00310
   MUDr. Jana Rosmusová 11-00310
   MUDr. Zuzana Stejskalová 11-00310
   MUDr. Rosina Vejdová 11-00310
Ústav nukleární medicíny 1. lF UK a VFN v Praze (11-00330)
   RNDr. Marek Moša, Ph.D. 11-00330
   prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. 11-00330
Ústav Imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00351)
   MUDr. Václava Adámková 11-00351
   Mgr. Zdeňka Bačkovská Hanusová 11-00351
   RNDr. Jan Bobek, Ph.D. 11-00351
   MUDr. Dana Čechová 11-00351
   MUDr. Mgr. Viktor Černý 11-00351
   MUDr. Helena Hintnausová 11-00351
   doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 11-00351
   RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D. 11-00351
   Mgr. Marta Chanová, Ph.D. 11-00351
   doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 11-00351
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 11-00351
   Mgr. Jana Matějů 11-00351
   MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 11-00351
   RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D. 11-00351
   RNDr. Jan Novák 11-00351
   Mgr. Michaela Nováková 11-00351
   MUDr. Emil Pavlík, CSc. 11-00351
   MUDr. Mgr. Jitka Petanová, CSc. 11-00351
   Ing. Miroslav Petříček, CSc. 11-00351
   Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D. 11-00351
   MUDr. Helena Posová, CSc. 11-00351
   RNDr. Běla Potužníková 11-00351
   prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 11-00351
   MUDr. Jaroslav Svoboda 11-00351
   MUDr. Jan Závora 11-00351
Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00360)
   doc. Ing. Marie Balíková, CSc. 11-00360
   MUDr. Matěj Bílek 11-00360
   Mgr. Tomáš Hložek 11-00360
   doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 11-00360
   Mgr. Monika Židková, Ph.D. 11-00360
Ústav tělovýchovného lékařství 1.LF UK a VFN v Praze (11-00380)
   doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 11-00380
   doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 11-00380
Sexuologický ústav 1.LF a VFN v Praze (11-00390)
   MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 11-00390
   doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. 11-00390
   MUDr. Petr Uher, Ph.D. 11-00390
   prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 11-00390
Ústav dědičných metabolických poruch 1.LF a VFN v Praze (11-00400)
   prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. 11-00400
Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK v Praze (11-00401)
   Bc. Martin Vácha 11-00401
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze (11-00410)
   Mgr. Richard Buchal 11-00410
   MUDr. Jiřina Crkovská 11-00410
   RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D. 11-00410
   MUDr. Lenka Fialová, CSc. 11-00410
   prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 11-00410
   prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. 11-00410
   prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 11-00410
   doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. 11-00410
   RNDr. Kateřina Levová, Ph.D. 11-00410
   prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 11-00410
   doc. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. 11-00410
   Mgr. Libuše Nosková 11-00410
   MUDr. Adriana Rybnikářová 11-00410
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 11-00410
   Ing. Iva Subhanová, Ph.D. 11-00410
   MUDr. Ivan Šebesta, CSc. 11-00410
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 11-00410
   RNDr. Bohuslava Trnková 11-00410
   MUDr. Martin Vejražka, Ph.D. 11-00410
   doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 11-00410
Pediatrická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00430)
   doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 11-00430
Chirurgická klinika 1.LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00431)
   MUDr. Karel Kostlivý 11-00431
   MUDr. Ladislav Sojka 11-00431
   MUDr. Robin Strnad 11-00431
   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. 11-00431
   MUDr. Karel Veškrňa 11-00431
Ortopedická klinika 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce (11-00433)
   prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. 11-00433
Chirurgická klinika 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce (11-00434)
   MUDr. Petr Bartoška 11-00434
   doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. 11-00434
   doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D. 11-00434
Klinika plastické chirurgie 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce (11-00436)
   doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. 11-00436
   MUDr. Martin Molitor, Ph.D. 11-00436
Gynekologická-porodnická klinika 1.LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce (11-00437)
   prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. 11-00437
   MUDr. Karel Hurt, DrSc. 11-00437
   MUDr. Oldřich Šottner 11-00437
Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00450)
   doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. 11-00450
Onkologická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00451)
   doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 11-00451
   MUDr. Igor Richter, Ph.D. 11-00451
I. interní klinika-klinika hematologie 1. LF UK a VFN (11-00510)
   Iva Buršová 11-00510
   MUDr. Daniela Dušková, Ph.D. 11-00510
   Monika Hochmannová 11-00510
   MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. 11-00510
   prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 11-00510
   Mgr. Ilona Marková 11-00510
   Věra Matlochová 11-00510
   MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 11-00510
   MUDr. Jan Straub 11-00510
   Bc. Kateřina Škardová 11-00510
   prof. MUDr. Ivan Špička, CSc. 11-00510
Klinika nefrologie 1. LF a VFN v Praze (11-00511)
   doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. 11-00511
   doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D. 11-00511
   MUDr. Jan Vachek 11-00511
   PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D. 11-00511
II. interní klinika - klinika kardiologie a angiologie 1.LF a VFN v Praze (11-00520)
   MUDr. David Ambrož 11-00520
   prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 11-00520
   doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. 11-00520
   doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. 11-00520
   MUDr. Mgr. Sylvie Kuchynková 11-00520
   doc. MUDr. Jean-Claude Mukonkole Lubanda, Ph.D. 11-00520
   doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. 11-00520
   MUDr. Jana Podzimková 11-00520
   MUDr. Hana Skalická, Ph.D. 11-00520
   prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. 11-00520
   doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 11-00520
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
   Mgr. Patricie Arlethová 11-00530
   doc. Ing. Marek Doležal, Dr. 11-00530
   MUDr. Michaela Dušková, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Mgr. Barbora Englcová 11-00530
   doc. MUDr. Robert Holaj, MBA, CSc. 11-00530
   doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Bc. Martina Karbanová 11-00530
   MUDr. Jan Krátký 11-00530
   MUDr. Jan Krupička, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Bc. Markéta Kubinová 11-00530
   prof. MUDr. Jan Malík, CSc. 11-00530
   Mgr. Miroslava Matějková 11-00530
   doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Zdeněk Novotný 11-00530
   Ing. Hana Pejšová 11-00530
   Mgr. Barbora Pešková 11-00530
   doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Pavel Plaček 11-00530
   doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 11-00530
   MUDr. Ivan Raška, Ph.D. 11-00530
   PhDr. Tamara Starnovská 11-00530
   MUDr. Petr Sucharda, CSc. 11-00530
   prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. 11-00530
   Ing. Ľudovít Szekereš 11-00530
   MUDr. Jan Škrha, Ph.D. 11-00530
   doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. 11-00530
   MUDr. Anna Valeriánová 11-00530
   Bc. Lenka Valešová 11-00530
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 11-00530
   Mgr. Lenka Vysoká 11-00530
   doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D. 11-00530
   doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. 11-00530
IV.interní klinika-gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK v Praze (11-00540)
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 11-00540
   prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. 11-00540
   MUDr. Štěpánka Fojtíková 11-00540
   MUDr. Anna Hovorková 11-00540
   MUDr. Pavel Hrabák 11-00540
   MUDr. Laura Krekulová, Ph.D. 11-00540
   MUDr. Eva Meisnerová 11-00540
   MUDr. Karolína Podolská 11-00540
   MUDr. Marek Šatný 11-00540
   MUDr. Stanislav Ševela 11-00540
   MUDr. Václav Šmíd, Ph.D. 11-00540
   MUDr. Tomislav Švestka, CSc. 11-00540
   MUDr. Miroslav Urbánek 11-00540
   MUDr. Tomáš Vařeka 11-00540
   MUDr. Alena Večeřová 11-00540
   doc. MUDr. Miroslav Zeman, CSc. 11-00540
   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 11-00540
Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00560)
   MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 11-00560
   MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. 11-00560
   prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 11-00560
   doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 11-00560
I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN v Praze (11-00570)
   prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. 11-00570
   MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. 11-00570
Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00580)
   MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D. 11-00580
   doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc. 11-00580
   prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 11-00580
Geriatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00590)
   MUDr. Pavla Mádlová 11-00590
   prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 11-00590
   Mgr. Ing. Tereza Vágnerová 11-00590
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00600)
   Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Petr Dušek, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Anna Fečíková 11-00600
   MUDr. Martin Forgáč 11-00600
   Mgr. Ota Gál 11-00600
   doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. 11-00600
   prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. 11-00600
   doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D. 11-00600
   doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D. 11-00600
   Mgr. Romana Konvalinková 11-00600
   prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 11-00600
   MUDr. Kamila Poláková 11-00600
   MUDr. Petra Reková 11-00600
   prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 11-00600
   MUDr. Filip Růžička, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Tereza Serranová, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Matěj Slovák 11-00600
   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 11-00600
   MUDr. Michaela Týblová, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. 11-00600
   MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D. 11-00600
Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
   MUDr. Jakub Albrecht 11-00610
   doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Martin Černý, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Pavlína Čuprová 11-00610
   prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc. 11-00610
   MUDr. Tomáš Glaser 11-00610
   PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. et Ph.D. 11-00610
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 11-00610
   MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. 11-00610
   MUDr. Alena Lambertová 11-00610
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 11-00610
   prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. 11-00610
   prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 11-00610
   Irena Ředinová 11-00610
   doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. 11-00610
   Simone Weissenberger, M.A., Ph.D. 11-00610
   MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. 11-00610
   doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 11-00610
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
   PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Ing. Vendula Běláčková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Jiří Brenza 11-00611
   Mgr. Lada Broklová 11-00611
   PhDr. Lenka Čablová 11-00611
   prof. Mgr. Ing. Martin Dlouhý, M.Sc., Dr. 11-00611
   PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Barbora Drbohlavová 11-00611
   Mgr. Hana Fidesová, Ph.D. 11-00611
   doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Pavlína Gabrhelíková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Lucie Gutkaisová 11-00611
   PhDr. Martin Hajný, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Pavla Chomynová 11-00611
   Mgr. Barbara Janíková 11-00611
   PhDr. Jan Jaroš 11-00611
   doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 11-00611
   MUDr. Vladimír Kmoch 11-00611
   Mgr. Aleš Kuda 11-00611
   Mgr. Bc. Martina Kudrnová 11-00611
   Mgr. Adam Kulhánek 11-00611
   PhDr. Jiří Libra 11-00611
   Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D. 11-00611
   MUDr. Miroslava Mašlániová 11-00611
   Mgr. Petr Matoušek 11-00611
   MUDr. Jakub Minařík 11-00611
   prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 11-00611
   doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Monika Nevoralová 11-00611
   Mgr. PharmDr. Zbyněk Oktábec, Ph.D., Ph.D. 11-00611
   MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Benjamin Petruželka 11-00611
   MUDr. Petr Popov 11-00611
   PhDr. Ilona Preslová 11-00611
   JUDr. František Púry, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Ivana Radimecká 11-00611
   PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D. 11-00611
   Mgr. Lenka Reichelová 11-00611
   Mgr. Jiří Richter 11-00611
   Mgr. Jiří Richter 11-00611
   PaedDr. Martina Richterová-Těmínová 11-00611
   doc. Mgr. Vladimír Rogalewicz, CSc. 11-00611
   Mgr. Gabriela Rolová 11-00611
   Mgr. Tereza Roznerová 11-00611
   PhDr. Oswald Schorm 11-00611
   Mgr. Ondřej Sklenář 11-00611
   Mgr. Magdaléna Skřivánková 11-00611
   Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Bc. Jaroslav Šejvl 11-00611
   Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D. 11-00611
   JUDr. Michaela Štefunková, Ph.D. 11-00611
   MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Jana Švecová 11-00611
   Mgr. et Mgr. Jarmila Tolimatová 11-00611
   Mgr. Jaroslav Vacek 11-00611
   Mgr. Monika Vaňková, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. et Mgr. Jan Vobořil, Ph.D. 11-00611
   PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D. 11-00611
   Mgr. Anna Vondrová 11-00611
   Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. 11-00611
   MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. 11-00611
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00620)
   MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. 11-00620
   doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D. 11-00620
   prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 11-00620
   doc. MUDr. Jiří Křivánek, CSc. 11-00620
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00630)
   doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. 11-00630
   doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. 11-00630
   MUDr. Martin Matějů, Ph.D. 11-00630
   MUDr. Irena Závadová 11-00630
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
   Marie Balšánková 11-00640
   Mgr. Eva Bolceková, Ph.D. 11-00640
   MUDr. Marie Břízová, Ph.D. 11-00640
   Bc. Alžběta Čábelková, DiS. 11-00640
   Ing. Bc. Zuzana Drábová 11-00640
   Dr. rer. nat. habil. Dipl.-Ing. Petr Fiala 11-00640
   PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 11-00640
   MUDr. Tereza Gueye 11-00640
   Mgr. Jindřiška Hálková 11-00640
   Mgr. Martina Havlová 11-00640
   Ing. Karolína Jakovcová 11-00640
   Mgr. Jakub Jeníček 11-00640
   Ing. Eva Konopáčová 11-00640
   Bc. Mária Krivošíková, M.Sc. 11-00640
   Mgr. Anna Kuželková 11-00640
   Mgr. Renáta Muchová 11-00640
   Mgr. Petra Nováková 11-00640
   Bc. Olga Nováková, M.Sc. 11-00640
   Mgr. Pavlína Oborná 11-00640
   Mgr. Alice Oktábcová 11-00640
   Mgr. Martin Prokeš 11-00640
   Mgr. Bc. Anna Rejtarová 11-00640
   Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc. 11-00640
   Mgr. Kateřina Rybářová 11-00640
   MUDr. Bc. Petra Sládková, Ph.D. 11-00640
   doc. MUDr. Jana Süssová, CSc. 11-00640
   Bc. Tereza Svobodová 11-00640
   Ing. Bc. Milan Šebek 11-00640
   MUDr. Natálie Šebková 11-00640
   prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. 11-00640
   Mgr. Silvie Táborská 11-00640
   Bc. Monika Tichá 11-00640
   Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová 11-00640
   Mgr. Markéta Vojnarová 11-00640
   Mgr. Zuzana Zemánková 11-00640
Revmatologická klinika 1. LF UK v Praze a Revmatologický ústav (11-00641)
   MUDr. Hana Ciferská, Ph.D. 11-00641
   MUDr. Šárka Forejtová 11-00641
   Mgr. Peter Novota, Ph.D. 11-00641
   MUDr. Marta Olejárová, CSc. 11-00641
   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 11-00641
   doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. 11-00641
   prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. 11-00641
   doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. 11-00641
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF a VFN v Praze (11-00650)
   RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D. 11-00650
   Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Nabil El-Lababidi 11-00650
   MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 11-00650
   RNDr. Hana Hansíková, CSc. 11-00650
   doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. 11-00650
   MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D. 11-00650
   doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 11-00650
   doc. RNDr. MUDr. Pavel Ješina, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Pavel Kabíček, CSc. 11-00650
   prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 11-00650
   RNDr. Jana Ledvinová, CSc. 11-00650
   doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. 11-00650
   doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Jakub Sikora, Ph.D. 11-00650
   Mgr. Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D. 11-00650
   MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. 11-00650
I. chirurgická klinika-břišní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze (11-00660)
   MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA 11-00660
   MUDr. Petr Dytrych 11-00660
   MUDr. Vladimír Frýba 11-00660
   MUDr. Kristian Chrz 11-00660
   MUDr. Jiří Klofanda 11-00660
   prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. 11-00660
   MUDr. Jindřich Šuk 11-00660
   MUDr. Jakub Tesař 11-00660
   MUDr. Jan Ulrych, Ph.D. 11-00660
   prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. 11-00660
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v Praze (11-00680)
   prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. 11-00680
   MUDr. Jaromír Kabát 11-00680
   MUDr. Petr Libánský, Ph.D. 11-00680
   prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. 11-00680
   MUDr. Jan Pastor 11-00680
   prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. 11-00680
   MUDr. Martin Šnajdauf 11-00680
II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1.LF a VFN v praze (11-00690)
   prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 11-00690
   Mgr. František Mlejnský, Ph.D. 11-00690
   prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. 11-00690
   MUDr. Matúš Nižnanský 11-00690
   MUDr. Rudolf Špunda 11-00690
   doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 11-00690
Klinika anesteziologie a resuscitace a intenzívní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze (11-00700)
   doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. 11-00700
   prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. 11-00700
   MUDr. Adam Novotný 11-00700
   MUDr. Robert Pleskot 11-00700
   MUDr. Michal Pořízka, Ph.D. 11-00700
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 11-00700
   MUDr. Marek Svítek 11-00700
   MUDr. Josef Závada, CSc. 11-00700
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol (11-00701)
   MUDr. Michal Barna 11-00701
   MUDr. Jan Kryl 11-00701
   MUDr. Petr Nesnídal 11-00701
   MUDr. Tomáš Vyskočil 11-00701
Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol (11-00710)
   MUDr. Vladislav Barták, Ph.D. 11-00710
   MUDr. Petr Fulín, Ph.D. 11-00710
   MUDr. Jan Hofta 11-00710
   prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 11-00710
   prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. 11-00710
   doc. MUDr. Jan Pech, CSc. 11-00710
   doc. MUDr. Věra Pinskerová, Ph.D. 11-00710
   prof. MUDr. David Pokorný, CSc. 11-00710
   prof. MUDr. Pavel Vavřík, MBA, CSc. 11-00710
   MUDr. David Veigl, Ph.D. 11-00710
   MUDr. Martin Vlček, Ph.D. 11-00710
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00720)
   MUDr. Vojtěch Fiala 11-00720
   prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 11-00720
   MUDr. Tomáš Hradec 11-00720
   MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. 11-00720
   doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 11-00720
   MUDr. Zuzana Vaľová 11-00720
   MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. 11-00720
Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole (11-00730)
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 11-00730
   prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 11-00730
   doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. 11-00730
   MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. 11-00730
   MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. 11-00730
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 11-00730
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 11-00730
   MUDr. Jaroslav Sýba 11-00730
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00750)
   MUDr. Michaela Brichová 11-00750
   prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, MBA, Ph.D. 11-00750
   doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D. 11-00750
   MUDr. Aneta Klímová, Ph.D. 11-00750
   MUDr. Pavel Kuthan 11-00750
   doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. 11-00750
   MUDr. Pavlína Skalická 11-00750
   doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D. 11-00750
Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN (11-00770)
   MUDr. Petr Barták 11-00770
   RNDr. Pavel Bradna, CSc. 11-00770
   MUDr. Eitan Brizman 11-00770
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 11-00770
   MDDr. Bc. Milan Drahoš 11-00770
   MUDr. Michal Dudek, Ph.D. 11-00770
   prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc. 11-00770
   prof. MUDr. René Foltán, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Tomáš Hanzelka, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Lucie Himmlová, CSc. 11-00770
   MUDr. Zdeněk Hrubý 11-00770
   doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. 11-00770
   MDDr. Jiří Jandl 11-00770
   MUDr. Jana Kaiferová, Ph.D. 11-00770
   MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D. 11-00770
   Blanka Knákalová 11-00770
   MUDr. Ladislav Korábek, MBA, CSc. 11-00770
   MUDr. Josef Kučera, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Erika Lenčová, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Markéta Libánská 11-00770
   Igor Linetskiy, D.M. 11-00770
   MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Lia Navarová 11-00770
   MUDr. Milena Nedvědová 11-00770
   MUDr. Edgar Oganessian, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Daniel Ott 11-00770
   doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. 11-00770
   RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D. 11-00770
   prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 11-00770
   MUDr. Hana Staňková 11-00770
   doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. 11-00770
   MUDr. MDDr. Jaroslav Valach, Ph.D. 11-00770
   MUDr. Jana Vašáková 11-00770
   MUDr. Vasilis Vlachopulos 11-00770
   MUDr. Lucie Vondráčková 11-00770
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (11-00790)
   Mgr. Vlastimila Břízová 11-00790
   prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 11-00790
   PhDr. Jana Endlicherová 11-00790
   MUDr. Michael Fanta, Ph.D. 11-00790
   doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. 11-00790
   MUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D. 11-00790
   Mgr. Gabriela Jurigová, DiS. 11-00790
   Bc. Michaela Kolářová 11-00790
   MUDr. Peter Koliba 11-00790
   MUDr. Michal Koucký, Ph.D. 11-00790
   PhDr. Ing. Petr Krohe 11-00790
   prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 11-00790
   prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 11-00790
   MUDr. Adam Neumann 11-00790
   prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 11-00790
   Hana Rittsteinová 11-00790
   Mgr. Andrea Sýkorová 11-00790
   PhDr. Hana Syrová 11-00790
   MUDr. Patrik Šimják 11-00790
   PhDr. Daniela Šimonová 11-00790
   Bc. Eva Türnhöferová 11-00790
   Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. 11-00790
   prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 11-00790
   prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 11-00790
Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK v Praze a Nemocnice Na Bulovce (11-00850)
   MUDr. Lukáš Fleischhans 11-00850
   MUDr. David Jilich 11-00850
   doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc. 11-00850
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00860)
   doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 11-00860
   doc. RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Filip Kramář, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Martin Májovský, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Václav Masopust, MBA, LL.M., Ph.D. 11-00860
   doc. MUDr. Ing. Jaroslav Plas 11-00860
   doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 11-00860
   MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D. 11-00860
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00861)
   MUDr. Libor Kameník, Ph.D. 11-00861
   Daniela Kamínová 11-00861
   MUDr. Kristýna Kubíčková 11-00861
   doc. MUDr. Jan Šperl, CSc. 11-00861
   prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. 11-00861
   MUDr. Michal Voška 11-00861
   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 11-00861
Oční klinika 1.LF UK a ÚVN Praha (11-00862)
   MUDr. Iveta Němcová, Ph.D. 11-00862
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 11-00862
   MUDr. Petr Výborný, CSc. 11-00862
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00863)
   MUDr. Antonín Chochola 11-00863
   MUDr. Zdeněk Jícha 11-00863
   doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D. 11-00863
Klinika anesteziologie, resuscitace a a intenzívní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha (11-00864)
   MUDr. Eva Lásziková 11-00864
   MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. 11-00864
Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN v Praze (11-00866)
   MUDr. Simona Arientová, Ph.D. 11-00866
   doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D. 11-00866
   prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. 11-00866
   MUDr. Marek Štefan 11-00866
Pneumologická klinika 1. LF UK v Praze a Thomayerovy nemocnice (11-00870)
   MUDr. Pavel Horažďovský 11-00870
   MUDr. Alice Tašková 11-00870
   prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. 11-00870
Ústav vědeckých informací 1. LF UK v Praze a VFN (11-00890)
   PhDr. Linda Egemová 11-00890
   PhDr. David Horváth, Ph.D. 11-00890
   Mgr. Klára Kovaříková 11-00890
   Mgr. Tereza Simandlová 11-00890
   PhDr. Hana Skálová 11-00890
   Mgr. Jitka Stejskalová 11-00890
Děkanát (11-00900)
   RNDr. Jana Rubešová, Ph.D. 11-00900
Centrum výpočetní techniky (11-00902)
   Ing. Hana Mezuliáníková 11-00902
   Roman Patočka 11-00902
Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem (11-00922)
   doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. 11-00922
   doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. 11-00922
Ústav anatomie (12-ANAT)
   MUDr. Nikolaos Argyriou 12-ANAT
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 12-ANAT
   MUDr. Ivo Klepáček, CSc. 12-ANAT
   MUDr. Petr Macháč 12-ANAT
   Mgr. Veronika Moslerová, Ph.D. 12-ANAT
   RNDr. Jitka Riedlová, Ph.D. 12-ANAT
   doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 12-ANAT
Klinika anesteziologie a resuscitace (12-ARO)
   doc. MUDr. František Duška, Ph.D. 12-ARO
   MUDr. Martin Kolář 12-ARO
   prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. 12-ARO
   MUDr. Michael Stern 12-ARO
   MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. 12-ARO
   MUDr. Bc. Katarína Veselá, DiS. 12-ARO
Akademie věd ČR (12-AV)
   RNDr. Ladislav Anděra, CSc. 12-AV
   RNDr. Martin Bilej, DrSc. 12-AV
   RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 12-AV
   doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. 12-AV
   prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc. 12-AV
Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie (12-BIOC)
   RNDr. Jana Fauknerová Matějčková, Ph.D. 12-BIOC
   Mgr. Martin Jaček 12-BIOC
   prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. 12-BIOC
   Mgr. Vladimíra Kvasnicová 12-BIOC
   Mgr. Peter Novota, Ph.D. 12-BIOC
   prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D. 12-BIOC
Dermatovenerologická klinika (12-DERM)
   prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 12-DERM
Ústav epidemiologie a biostatistiky (12-EPID)
   doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. 12-EPID
   RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D. 12-EPID
   MUDr. Jana Dáňová, Ph.D. 12-EPID
   RNDr. Alena Fialová, Ph.D. 12-EPID
   RNDr. Marek Malý, CSc. 12-EPID
   RNDr. Marek Petráš, Ph.D. 12-EPID
   doc. RNDr. Bohumír Procházka, CSc. 12-EPID
Ústav farmakologie (12-FARM)
   PharmDr. Marek Lapka 12-FARM
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 12-FARM
   MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 12-FARM
Ústav lékařské genetiky (12-GEN)
   prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. 12-GEN
   RNDr. Zdeňka Polívková 12-GEN
   MUDr. Pavel Vodička, CSc. 12-GEN
Gynekologicko-porodnická klinika (12-GYN)
   doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 12-GYN
   MUDr. Barbora Kubešová 12-GYN
Ústav histologie a embryologie (12-HIST)
   MUDr. Ondřej Balík 12-HIST
   Helena Bláhová 12-HIST
   MUDr. Alžběta Blanková 12-HIST
   MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D. 12-HIST
   MUDr. Eva Maňáková, Ph.D. 12-HIST
   Mgr. Karolína Šuchmanová 12-HIST
   Ivana Tinková 12-HIST
Ústav hygieny (12-HYG)
   doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 12-HYG
   Mgr. Dana Hrnčířová, Ph.D. 12-HYG
   RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D. 12-HYG
   doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 12-HYG
   Bc. Vladimíra Šmejkalová 12-HYG
Chirurgická klinika (12-CHIR)
   doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. 12-CHIR
   doc. MUDr. Rodomil Kostka, CSc. 12-CHIR
   doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D. 12-CHIR
   MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D. 12-CHIR
   doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D. 12-CHIR
Interní hematologická klinika 3. LF a FNKV (12-IHK)
   prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 12-IHK
Ústav imunologie (12-IMUN)
   doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. 12-IMUN
   MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 12-IMUN
   Mgr. Daniela Plánská 12-IMUN
   Mgr. Kamila Riegerová 12-IMUN
Klinika infekčních nemocí (12-INF)
   prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 12-INF
Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
   doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 12-JINE
   Mgr. Martin Balaštík, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Vladimír Beneš, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 12-JINE
   PhDr. Šárka Blažková Sršňová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. MUDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Pavel Bradna, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc. 12-JINE
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Lenka Fialová, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 12-JINE
   Ing. Jiří Hašek, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. 12-JINE
   PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 12-JINE
   MUDr. Mgr. Jiří Hodis, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. 12-JINE
   doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Ivana Holcátová, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. David Jahoda, CSc. 12-JINE
   RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. 12-JINE
   doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 12-JINE
   RNDr. Marie Kočová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 12-JINE
   prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 12-JINE
   PhDr. Jana Kopřivová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Jiří Král, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 12-JINE
   MUDr. Josef Kučera, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. František Liška, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Milan Macek, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Malík, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. 12-JINE
   MUDr. Václav Masopust, MBA, LL.M., Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 12-JINE
   MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 12-JINE
   Mgr. Vlastimil Mrákava 12-JINE
   MUDr. Cyril Mucha 12-JINE
   doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 12-JINE
   prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Iveta Němcová, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Šárka Němečková, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 12-JINE
   prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Růžena Pánková, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 12-JINE
   prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. 12-JINE
   RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 12-JINE
   MUDr. Helena Posová, CSc. 12-JINE
   RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 12-JINE
   doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. František Půta, CSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 12-JINE
   doc. RNDr. Petr Rychlovský, CSc. 12-JINE
   RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. 12-JINE
   doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 12-JINE
   doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 12-JINE
   prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Michael Stern 12-JINE
   Mgr. Ing. Blanka Stibůrková, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 12-JINE
   prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Petr Sucharda, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 12-JINE
   MUDr. Miroslav Urbánek 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. 12-JINE
   Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 12-JINE
   MUDr. Petr Výborný, CSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 12-JINE
   Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 12-JINE
   doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. 12-JINE
   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 12-JINE
   prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 12-JINE
   RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 12-JINE
Klinika dětí a dorostu (12-KDD)
   MUDr. Antonín Šípek 12-KDD
   MUDr. Jan Vosáhlo 12-KDD
   doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 12-KDD
Kabinet veřejného zdravotnictví (12-KVZ)
   MUDr. Jan David, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. Pavel Hroboň 12-KVZ
   JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. David Marx, Ph.D. 12-KVZ
   JUDr. Lucie Široká 12-KVZ
   JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 12-KVZ
   MUDr. František Vlček, Ph.D. 12-KVZ
Klinika nukleární medicíny (12-NUKM)
   MUDr. Otto Lang, Ph.D. 12-NUKM
   Ing. Tomáš Steinberger 12-NUKM
Děkanát - oddělení administrativy vědy a výzkumu (12-OAVV)
   Mgr. Jaromír Chlapec 12-OAVV
Radioterapeutická a onkologická klinika (12-ONKO)
   MUDr. Marián Liberko 12-ONKO
   doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. 12-ONKO
Klinika otorinolaryngologická (12-ORL)
   doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 12-ORL
Ortopedicko-traumatologická klinika (12-ORTO)
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 12-ORTO
Ústav patologie (12-PATO)
   MUDr. Jan Hrudka, Ph.D. 12-PATO
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - klinika psychiatrie (12-PCHI)
   doc. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 12-PCHI
   MUDr. Martin Brunovský, Ph.D. 12-PCHI
   PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 12-PCHI
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 12-PCHI
   prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 12-PCHI
   prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 12-PCHI
   MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. 12-PCHI
   Yulia Zaytseva, M.A., Dr. 12-PCHI
   Yulia Zaytseva, M.A., Dr. 12-PCHI
Klinika psychiatrie a lékařské psychologie - oddělení psychologie (12-PCHO)
   Mgr. Katarína Durecová 12-PCHO
   Martin Hunčovský, M.Sc. 12-PCHO
   PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D. 12-PCHO
Klinika plastické chirurgie (12-PLAS)
   prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 12-PLAS
Klinika pneumologie (12-PNEU)
   MUDr. Ladislav Lacina 12-PNEU
   MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. 12-PNEU
Klinika pracovního a cestovního lékařství (12-PRAC)
   MUDr. Jana Malinová 12-PRAC
Radiodiagnostická klinika (12-RADK)
   MUDr. Michal Holešta 12-RADK
   MUDr. Lívia Večeřová 12-RADK
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
   Mgr. Pavla Honců 12-REHA
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 12-REHA
   Mgr. Jakub Jeníček 12-REHA
   Mgr. Magdaléna Marková 12-REHA
   PhDr. Karel Mende, Ph.D. 12-REHA
   PhDr. Eva Mrkosová, CSc. 12-REHA
   doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 12-REHA
   prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 12-REHA
   PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. 12-REHA
   Mgr. Pavlína Zvelebilová 12-REHA
Stomatologická klinika (12-STOM)
   MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D. 12-STOM
   MUDr. Pavel Hájek 12-STOM
   MDDr. Jiří Jandl 12-STOM
   PhDr. Martina Krynská, Ph.D. 12-STOM
   Mgr. Petra Křížová, DiS. 12-STOM
   MDDr. Mgr. Aleš Leger 12-STOM
   MUDr. Markéta Libánská 12-STOM
   MUDr. Tomáš Slivka 12-STOM
   Ing. Jindra Ševčíková 12-STOM
   MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 12-STOM
Ústav jazyků (12-UCJA)
   Mgr. Aleš Beran, Ph.D. 12-UCJA
   Mgr. Iveta Čermáková 12-UCJA
   PhDr. Petr Honč, Ph.D. 12-UCJA
   MUDr. Eva Lahodová 12-UCJA
   doc. PhDr. Jana Přívratská, CSc. 12-UCJA
   Thomas Ownsby Secrest, M.Sc. 12-UCJA
   Mgr. Zdeněk Zárybnický 12-UCJA
Ústav etiky a humanitních studií (12-UET)
   MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D. 12-UET
   Mgr. Miloš Mauer 12-UET
   MUDr. Tereza Pinkasová 12-UET
   Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D. 12-UET
   PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D. 12-UET
   Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 12-UET
Ústav fyziologie (12-UFYN)
   doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D. 12-UFYN
   PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 12-UFYN
   prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 12-UFYN
Ústav patofyziologie (12-UFYP)
   MUDr. Klára Bernášková, CSc. 12-UFYP
   MUDr. Eva Krauzová 12-UFYP
   MUDr. Iveta Matějovská, CSc. 12-UFYP
   MUDr. Miloš Matouš 12-UFYP
   MUDr. Kateryna Nohejlová, Ph.D. 12-UFYP
   doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. 12-UFYP
   RNDr. Veronika Šrámková, Ph.D. 12-UFYP
Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky (12-ULBI)
   doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D. 12-ULBI
Ústav laboratorní diagnostiky 3.LF a FNKV (12-ULD)
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 12-ULD
   RNDr. Lenka Richterová, Ph.D. 12-ULD
   RNDr. Silvie Vaingátová 12-ULD
   MUDr. Ilona Zemanová 12-ULD
Ústav lékařské mikrobiologie (12-ULMI)
   MUDr. Václava Adámková 12-ULMI
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
   Mgr. Bc. Lenka Gutová, MBA 12-UOS
   MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 12-UOS
   MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D. 12-UOS
   PhDr. Pavla Pavlíková 12-UOS
   prof. MUDr. František Saudek, DrSc. 12-UOS
   PhDr. Hana Svobodová, Ph.D. 12-UOS
   Mgr. Milena Vaňková, Ph.D. 12-UOS
   Mgr. Renata Vytejčková 12-UOS
   doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 12-UOS
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze Podolí (12-UPMD)
   prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 12-UPMD
   prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 12-UPMD
Urologická klinika (12-URO)
   MUDr. Petr Klézl 12-URO
Ústav tělesné výchovy (12-UTVY)
   PaedDr. Ivan Čechovský 12-UTVY
   Mgr. Alena Hilbert, M.A. 12-UTVY
   Mgr. Petr Horn 12-UTVY
   PhDr. Markéta Kašparová Parkanová 12-UTVY
   PaedDr. Hana Milerová 12-UTVY
Klinika otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie ÚVN a 3. LF UK (12-VNORL)
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 12-VNORL
Výpočetní středisko (12-VS)
   Ondřej Kubánek 12-VS
I.interní klinika (12-1INK)
   prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. 12-1INK
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 12-1INK
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 12-1INK
II.interní klinika (12-2INK)
   MUDr. Richard Sotorník 12-2INK
III.interní-kardiologická klinika (12-3INK)
   MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D. 12-3INK
Ústav farmakologie (13-311)
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 13-311
   MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. 13-311
Ústav patologické fyziologie (13-312)
   prof. MUDr. Luděk Červenka, MBA, CSc. 13-312
   doc. MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D. 13-312
Ústav anatomie (13-320)
   doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. 13-320
   MUDr. Radovan Hudák 13-320
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 13-320
   doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. 13-320
   MUDr. Zdeňka Nováková 13-320
   MUDr. Martin Salaj, Ph.D. 13-320
Ústav patologie a molekulární medicíny (13-321)
   MUDr. Jan Balko 13-321
   RNDr. Lenka Krsková, Ph.D. 13-321
   RNDr. Marcela Mrhalová, Ph.D. 13-321
   prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 13-321
Ústav lékařské mikrobiologie (13-323)
   prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 13-323
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 13-323
   RNDr. Jaroslav Nunvář, Ph.D. 13-323
Interní klinika (13-341)
   doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D. 13-341
   prof. MUDr. Karel Matoušovic, DrSc. 13-341
   RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. 13-341
Ústav ošetřovatelství (13-342)
   PhDr. Andrea Bratová, Ph.D. 13-342
   PhDr. Jana Hocková, Ph.D. 13-342
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 13-342
   Mgr. Jana Křivková 13-342
   PhDr. Hana Nikodemová 13-342
   PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. 13-342
   PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 13-342
   PhDr. Šárka Tomová, Ph.D., Ph.D. 13-342
Kardiologická klinika (13-344)
   Irini Tasiula 13-344
   prof. MUDr. Josef Veselka, CSc. 13-344
   doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D. 13-344
Pediatrická klinika (13-350)
   doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. 13-350
   MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. 13-350
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
   MUDr. Ivana Hochová 13-352
   MUDr. Matej Kohutiar, Ph.D. 13-352
   doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 13-352
   MUDr. Jaroslav Kotlas 13-352
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 13-352
   MUDr. Antonín Šípek 13-352
   doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D. 13-352
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie (13-382)
   MUDr. David Stehlík, Ph.D. 13-382
Gynekologicko-porodnická klinika (13-390)
   doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. 13-390
   doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 13-390
   MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 13-390
Klinika ušní, nosní a krční (13-411)
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 13-411
Stomatologická klinika dětí a dospělých (13-413)
   prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA 13-413
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
   Mgr. Lenka Babková 13-432
   Mgr. Libuše Čadová, Ph.D. 13-432
   doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. 13-432
   Ing. Pavel Černý, Ph.D. 13-432
   PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 13-432
   Mgr. Klára Hojková, Ph.D. 13-432
   MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. 13-432
   doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 13-432
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 13-432
   MUDr. Jaromír Kabát 13-432
   doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D. 13-432
   prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. 13-432
   PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D. 13-432
   PhDr. Jitka Malá, Ph.D. 13-432
   doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 13-432
   MUDr. Miloš Matouš 13-432
   Mgr. Klára Mišinová 13-432
   doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 13-432
   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. 13-432
   PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D. 13-432
   doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. 13-432
   doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D. 13-432
   doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. 13-432
   Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. 13-432
   PaedDr. Irena Zounková, Ph.D. 13-432
Neurologická klinika (13-442)
   MUDr. Radim Mazanec, Ph.D. 13-442
Klinika zobrazovacích metod (13-461)
   MUDr. Vojtěch Suchánek 13-461
Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462)
   Mgr. Karel Fišer, Ph.D. 13-462
   prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 13-462
Onkologická klinika (13-463)
   MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. 13-463
Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lék. (13-471)
   MUDr. Petr Háva, CSc. 13-471
   MUDr. Ivana Holcátová, CSc. 13-471
   MUDr. Petr Kašpar 13-471
   MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, Ph.D. 13-471
   MUDr. Alena Slámová, Ph.D. 13-471
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 13-471
Ústav tělesné výchovy (13-510)
   PaedDr. Ivan Čechovský 13-510
   Mgr. Alena Hilbert, M.A. 13-510
   Mgr. Petr Horn 13-510
   PhDr. Markéta Kašparová Parkanová 13-510
   PaedDr. Hana Milerová 13-510
Ústav fyziologie (13-710)
   prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. 13-710
   MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. 13-710
   prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. 13-710
   Mgr. Jiřina Sojková 13-710
   MVDr. Olga Vajnerová, Ph.D. 13-710
   MUDr. Marie Žaloudíková, Ph.D. 13-710
Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny (13-711)
   PhDr. Michael Šebek, CSc. 13-711
   Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D. 13-711
Ústav biofyziky (13-714)
   RNDr. Petr Heřman 13-714
   RNDr. Lucie Koláčná, Ph.D. 13-714
   Ing. Hana Pokorná 13-714
Ústav histologie a embryologie (13-715)
   MUDr. Alžběta Blanková 13-715
   doc. MUDr. Hana Brichová, CSc. 13-715
   MUDr. Petra Dvořáková 13-715
   MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D. 13-715
Ústav biologie a lékařské genetiky (13-716)
   MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D. 13-716
   RNDr. Eduard Kočárek, Ph.D. 13-716
   prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc. 13-716
   doc. MUDr. Milan Macek, CSc. 13-716
   MUDr. Kamila Procházková, Ph.D. 13-716
Ústav imunologie (13-722)
   MUDr. Rudolf Horváth, Ph.D. 13-722
Ústav vědeckých informací (13-760)
   MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 13-760
   Mgr. Kateřina Hajduková 13-760
   doc. PhDr. Mgr. Richard Papík, Ph.D. 13-760
Pneumologická klinika (13-820)
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 13-820
Ústav jazyků (13-821)
   Mgr. Eliška Králová 13-821
   Mgr. Kamila Otáhalová 13-821
   Mgr. Hana Veselá 13-821
   John Wilson 13-821
   Mgr. Zdeněk Zárybnický 13-821
Děkanát (13-900)
   ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D. 13-900
Ostatní pracoviště (13-999)
   prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 13-999
   prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 13-999
   doc. Ing. Marie Balíková, CSc. 13-999
   RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. 13-999
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 13-999
   prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Andrea Burgetová, MBA, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 13-999
   MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. 13-999
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 13-999
   prof. Mgr. Viktor Černý, Dr. 13-999
   doc. MUDr. Věra Čertíková-Chábová, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. 13-999
   prof. doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D. 13-999
   prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. 13-999
   RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Jana Dušková, MBA, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. 13-999
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Jiří Forejt, CSc., DrSc. 13-999
   doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. 13-999
   MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. 13-999
   doc. RNDr. Dana Gášková, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 13-999
   Ing. Jiří Hašek, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Petr Heřman, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Ivan Hirsch, CSc. 13-999
   PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D. 13-999
   doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Hana Houšťková, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 13-999
   MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. 13-999
   doc. RNDr. Blanka Janderová, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. 13-999
   doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 13-999
   MUDr. Karel Ježek, Ph.D. 13-999
   doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. 13-999
   doc. MUDr. David Kemlink, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Otomar Kittnar, MBA, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. 13-999
   MUDr. Pavlína Klusáčková, Ph.D. 13-999
   RNDr. Marie Kočová, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 13-999
   MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. 13-999
   prof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 13-999
   doc. RNDr. Jiří Král, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D. 13-999
   RNDr. Jan Krůšek, CSc. 13-999
   MUDr. Jan Kříž, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 13-999
   MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Ivan Landor, CSc. 13-999
   doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. František Liška, Ph.D. 13-999
   RNDr. Lenka Maletínská, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Dana Marešová, CSc. 13-999
   prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. 13-999
   MUDr. Zora Mělková, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. 13-999
   prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 13-999
   prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. 13-999
   RNDr. Šárka Němečková, DrSc. 13-999
   MUDr. Petr Nesnídal 13-999
   prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 13-999
   prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc. 13-999
   MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. 13-999
   doc. RNDr. Berta Otová, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. 13-999
   prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 13-999
   doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc. 13-999
   doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. 13-999
   prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Richard Plavka, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. 13-999
   RNDr. Petr Pompach, Ph.D. 13-999
   MUDr. Helena Posová, CSc. 13-999
   RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 13-999
   doc. RNDr. František Půta, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. 13-999
   Ing. Stanislav Saic, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 13-999
   prof. MUDr. David Sedmera, DSc. 13-999
   doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 13-999
   prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 13-999
   prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA 13-999
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 13-999
   prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. 13-999
   doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D., DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc. 13-999
   prof. doc. Ing. Peter Šebo, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. 13-999
   MUDr. Martin Šnajdauf 13-999
   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 13-999
   doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. 13-999
   doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. 13-999
   Mgr. Ondřej Štěpánek, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 13-999
   doc. Ing. Daniel Šuta, Ph.D. 13-999
   Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 13-999
   doc. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 13-999
   doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 13-999
   RNDr. Eva Urbánková, Ph.D. 13-999
   RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. 13-999
   RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Felix Votava, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 13-999
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 13-999
   doc. MUDr. Petr Zach, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc. 13-999
   doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 13-999
   prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. 13-999
   prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 13-999
   prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc. 13-999
Ústav anatomie (14-10)
   PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. 14-10
   Hana Švamberková 14-10
Ústav farmakologie (14-100)
   PharmDr. Bc. Eva Dědečková 14-100
   MUDr. Michal Jirásko 14-100
Ústav tělovýchovného lékařství (14-110)
   doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 14-110
Ústav hygieny a preventivní medicíny (14-130)
   Mgr. Jana Dvořáková 14-130
   Mgr. Iva Kladnická 14-130
   MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. 14-130
   MUDr. Jana Langmajerová, Ph.D. 14-130
   doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 14-130
   Petra Tišerová 14-130
Ústav sociálního a posudkového lékařství (14-140)
   doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. 14-140
   MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. 14-140
Středisko vědeckých informací (14-171)
   PhDr. Dana Zdeňková 14-171
Centrum informačních technologií (14-172)
   Ing. Bc. Milan Dvořák 14-172
   Ing. Tomáš Junek 14-172
   Mgr. Martin Navrátil 14-172
Ústav biofyziky (14-20)
   MUDr. et MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. 14-20
   Ing. Jiří Dejmek, Ph.D. 14-20
Studijní oddělení (14-250)
   Mgr. Martina Buriánková 14-250
Oddělení vědy a výzkumu (14-260)
   prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 14-260
   doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. 14-260
   doc. MUDr. Jan Heller, CSc. 14-260
   MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. 14-260
   MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 14-260
   doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. 14-260
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 14-260
   prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 14-260
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. 14-260
   doc. Ing. František Lopot, CSc. 14-260
   prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 14-260
   PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 14-260
   prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. 14-260
   doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D. 14-260
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D. 14-260
   doc. RNDr. Petr Šolc, Ph.D. 14-260
   prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. 14-260
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 14-260
   MUDr. Wanda Urbanová, Ph.D. 14-260
   RNDr. Marta Vandrovcová, Ph.D. 14-260
   Ing. Veronika Vymetálková, Ph.D. 14-260
Ústav biologie (14-30)
   RNDr. Mgr. Veronika Benson, Ph.D. 14-30
   RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 14-30
   RNDr. Alena Kučerová 14-30
   MUDr. David Marx, Ph.D. 14-30
   Mgr. Veronika Novotná 14-30
   RNDr. Ing. Libor Staněk 14-30
I.interní klinika (14-310)
   MUDr. Karel Balihar, Ph.D. 14-310
   doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. 14-310
   MUDr. Štěpán Jirouš 14-310
   MUDr. Martin Kačer, Ph.D. 14-310
   MUDr. Thomas Karvunidis, Ph.D. 14-310
   MUDr. Michal Krčma, Ph.D. 14-310
II.interní klinika (14-320)
   prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. 14-320
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
   MUDr. David Jilich 14-330
   doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 14-330
Klinika pneumologie a ftizeologie (14-340)
   MUDr. David Havel 14-340
Klinika pracovního lékařství (14-350)
   MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. 14-350
Oddělení neonatologie (14-361)
   Marcela Maierová 14-361
Klinika neurologická (14-380)
   MUDr. Petr Ševčík, Ph.D. 14-380
Klinika psychiatrická (14-390)
   Mgr. Bc. Petra Buňatová 14-390
   PhDr. Pavel Král, Ph.D. 14-390
   prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. 14-390
   MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková 14-390
   Edita Tišerová 14-390
   doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. 14-390
Ústav histologie a embryologie (14-40)
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 14-40
   doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 14-40
   doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 14-40
   doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. 14-40
   MUDr. Lucie Hubičková Heringová, Ph.D. 14-40
   prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. 14-40
   prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D. 14-40
Klinika chirurgická (14-400)
   doc. MUDr. Václav Liška, Ph.D. 14-400
   doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D. 14-400
Klinika urologická (14-420)
   Ing. Lucie Mičolová 14-420
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
   doc. MUDr. Ivan Chytra, CSc., Ph.D. 14-430
   MUDr. Richard Pradl, Ph.D. 14-430
Klinika ORL (14-460)
   MUDr. David Slouka, Ph.D. 14-460
Klinika stomatologická (14-470)
   MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D. 14-470
   MUDr. Marie Šafářová, Ph.D. 14-470
   MUDr. MDDr. Lenka Štrosová 14-470
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
   prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. 14-480
   doc. MUDr. Michael Halaška, Ph.D. 14-480
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 14-480
   MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 14-480
Ústav jazyků (14-50)
   Mgr. Alena Holá 14-50
   PhDr. Petr Honč, Ph.D. 14-50
Šiklův ústav patologie (14-500)
   doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. 14-500
Ústav mikrobiologie (14-510)
   RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D. 14-510
Ústav epidemiologie (14-530)
   MUDr. Miroslava Šteklová 14-530
Ústav klinické biochemie a hematologie (14-540)
   MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. 14-540
Oddělení lékařské genetiky (14-550)
   MUDr. Monika Černá, Ph.D. 14-550
   Mgr. Markéta Hejnalová 14-550
Biomedicínské centrum (14-560)
   MUDr. Pavel Vodička, CSc. 14-560
Ústav tělesné výchovy (14-60)
   Mgr. Martin Červený 14-60
Ústav lékařské chemie a biochemie (14-70)
   Ing. Václav Babuška, Ph.D. 14-70
   prof. MUDr. Radim Černý, CSc. 14-70
   Ing. Petra Chocholatá 14-70
   MUDr. Vlastimil Kulda, Ph.D. 14-70
Ústav fyziologie (14-80)
   MUDr. Jan Jedlička 14-80
   doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. 14-80
   doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. 14-80
   doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. 14-80
Ústav patologické fyziologie (14-90)
   doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. 14-90
   MUDr. Karel Ježek, Ph.D. 14-90
Ústav anatomie (15-110)
   MUDr. Olga Procházková 15-110
   prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. 15-110
Ústav lékařské biologie a genetiky (15-120)
   prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 15-120
   prof. Lev Klebanov, DrSc. 15-120
   prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 15-120
   doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 15-120
   doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. 15-120
   prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. 15-120
Ústav fyziologie (15-130)
   prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 15-130
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 15-130
   MUDr. Renáta Ferenčíková, Ph.D. 15-130
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 15-130
   doc. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D. 15-130
   doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 15-130
   prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. 15-130
   doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. 15-130
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 15-130
   MUDr. Pavel Trunečka, CSc. 15-130
   RNDr. Jitka Žurmanová, Ph.D. 15-130
Ústav histologie a embryologie (15-140)
   doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 15-140
   MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. 15-140
Ústav hygieny a preventivního lékařství (15-150)
   doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. 15-150
   prof. MUDr. Milan Tuček, CSc. 15-150
Ústav jazyků (15-160)
   Mgr. Lucie Burešová 15-160
   PhDr. Mgr. Jan Comorek, Ph.D. 15-160
Ústav lékařské biofyziky (15-170)
   prof. RNDr. MUDr. Jiří Beneš, CSc. 15-170
   MUDr. Vladimír Mašín, Ph.D. 15-170
Ústav lékařské biochemie (15-180)
   doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc. 15-180
   prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. 15-180
   RNDr. Radim Havelek, Ph.D. 15-180
   doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D. 15-180
   prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. 15-180
   prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. 15-180
Ústav sociálního lékařství (15-190)
   Mgr. Veronika Gigalová 15-190
   doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 15-190
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 15-190
   PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA 15-190
   PhDr. Alena Mellanová, CSc. 15-190
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 15-190
   doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. 15-190
   prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 15-190
   prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 15-190
   PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 15-190
   MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. 15-190
Katedra tělesné výchovy FaF a LF UK (15-200)
   Mgr. Jiří Bezouška 15-200
   Mgr. Jana Bezoušková Paulů 15-200
   Mgr. Michal Dunda 15-200
   Mgr. Romana Podhorská 15-200
Ústav farmakologie (15-310)
   prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 15-310
   PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. 15-310
   prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 15-310
   prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 15-310
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 15-310
   prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. 15-310
   doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 15-310
Ústav soudního lékařství (15-340)
   MUDr. Lenka Zátopková 15-340
Katedra interních oborů (15-400)
   prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc. 15-400
   prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. 15-400
   prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. 15-400
   prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 15-400
   PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf, Ph.D. 15-400
   prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. 15-400
   prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 15-400
I. interní kardioangiologická klinika (15-410)
   doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. 15-410
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 15-410
   doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D. 15-410
III. interní gerontometabolická klinika (15-413)
   prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc. 15-413
IV. interní hematologická klinika (15-414)
   doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. 15-414
   doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 15-414
   prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. 15-414
   RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. 15-414
Katedra chirurgie (15-440)
   prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc. 15-440
   doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc. 15-440
   prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. 15-440
   prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D. 15-440
   MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D. 15-440
   prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. 15-440
   MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 15-440
   doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc. 15-440
Kardiochirurgická klinika (15-442)
   doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 15-442
Klinika anesteziol., resuscitace a intenziv. med (15-446)
   prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. 15-446
Rehabilitační klinika (15-461)
   MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D. 15-461
Oční klinika (15-470)
   doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc. 15-470
Fingerlandův ústav patologie (15-490)
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 15-490
   prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. 15-490
   prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 15-490
Dětská klinika (15-500)
   MUDr. Pavel Frühauf, CSc. 15-500
   RNDr. Hana Hansíková, CSc. 15-500
   doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. 15-500
   MUDr. Jan Melek 15-500
Porodnická a gynekologická klinika (15-510)
   prof. MUDr. Pavel Calda, CSc. 15-510
   doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 15-510
   doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. 15-510
Psychiatrická klinika (15-520)
   doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. 15-520
   Mgr. Jan Bažant 15-520
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 15-520
   prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 15-520
   prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. 15-520
Radiologická klinika (15-531)
   prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. 15-531
Klinika onkologie a radioterapie (15-532)
   doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. 15-532
   doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 15-532
   doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc. 15-532
   prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D. 15-532
   doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. 15-532
Stomatologická klinika (15-550)
   prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc. 15-550
   prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA 15-550
   MUDr. Jan Duška 15-550
   doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D. 15-550
   MUDr. Ladislav Korábek, MBA, CSc. 15-550
   doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc. 15-550
   MUDr. Vladimíra Radochová, Ph.D. 15-550
   MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. 15-550
Ústav klinické mikrobiologie (15-560)
   prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. 15-560
   doc. MUDr. Olga Ryšková, CSc. 15-560
   Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. 15-560
Ústav klinické biochemie a diagnostiky (15-620)
   prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. 15-620
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 15-620
   Mgr. Ilona Fátorová 15-620
   RNDr. Petr Sadílek, Ph.D. 15-620
Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
   PharmDr. Petr Jílek, CSc. 15-630
   MUDr. Helena Posová, CSc. 15-630
Transfúzní oddělení (15-9996)
   MUDr. Vít Řeháček 15-9996
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
   prof. RNDr. Ing. Stanislav Ďoubal, CSc. 16-16110
   Ing. Martin Drastík, Ph.D. 16-16110
   Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 16-16110
   Mgr. Hana Kučerová 16-16110
   Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 16-16110
   doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc. 16-16110
   Mgr. Štěpánka Řeháková 16-16110
Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
   doc. RNDr. Věra Klimešová, CSc. 16-16120
   doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. 16-16120
   doc. PharmDr. Miloš Macháček, CSc. 16-16120
   Mgr. Petr Matouš 16-16120
   PharmDr. Karel Palát, CSc. 16-16120
   doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. 16-16120
   prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. 16-16120
Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
   prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc. 16-16130
   prof. RNDr. Irena Valterová, CSc. 16-16130
Katedra analytické chemie (16-16140)
   Dr. Burkhard Horstkotte 16-16140
   PharmDr. Ivana Horstkotte Šrámková, Ph.D. 16-16140
   RNDr. Hana Kočová Vlčková, Ph.D. 16-16140
   prof. RNDr. Vladimír Král, DSc. 16-16140
   doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 16-16140
   PharmDr. Klára Michalíková, Ph.D. 16-16140
   doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. 16-16140
   doc. RNDr. Marie Pospíšilová, CSc. 16-16140
   Mgr. Hedvika Raabová 16-16140
   doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 16-16140
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
   prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. 16-16150
   Mgr. Ilona Fátorová 16-16150
   doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. 16-16150
   doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 16-16150
   PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. 16-16150
   PharmDr. Petr Jílek, CSc. 16-16150
   RNDr. Klára Konečná, Ph.D. 16-16150
   PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 16-16150
   Ing. Lucie Křivčíková 16-16150
   prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D. 16-16150
   doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D. 16-16150
   prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 16-16150
   MUDr. Helena Posová, CSc. 16-16150
   Mgr. Alena Prašnická 16-16150
   PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. 16-16150
   doc. MUDr. Olga Ryšková, CSc. 16-16150
   MUDr. Vít Řeháček 16-16150
   RNDr. Pavel Řehulka, Ph.D. 16-16150
   RNDr. Petr Sadílek, Ph.D. 16-16150
   doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D. 16-16150
   prof. doc. Ing. Peter Šebo, CSc. 16-16150
   Ing. Jana Vacková 16-16150
   Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. 16-16150
   RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. 16-16150
   Mgr. Lenka Zemánková, Ph.D. 16-16150
Katedra biochemických věd (16-16160)
   prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. 16-16160
   prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. 16-16160
   RNDr. Hana Hansíková, CSc. 16-16160
   RNDr. Pavlína Hašková, Ph.D. 16-16160
   doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 16-16160
   RNDr. Eva Novotná, Ph.D. 16-16160
   prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 16-16160
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
   doc. MUDr. Petr Hach, CSc. 16-16170
   prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 16-16170
   PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. 16-16170
   prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. 16-16170
   doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. 16-16170
   prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D. 16-16170
   PharmDr. Jana Pourová, Ph.D. 16-16170
   prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. 16-16170
   doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 16-16170
   PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 16-16170
Katedra farmakognozie (16-16180)
   PharmDr. Jan Martin, Ph.D. 16-16180
   PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 16-16180
   doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc. 16-16180
   PharmDr. Marcela Šafratová, Ph.D. 16-16180
   doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 16-16180
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
   prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 16-16190
   PharmDr. Petr Kastner, Ph.D. 16-16190
   PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D. 16-16190
   doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 16-16190
   RNDr. Milan Mokrý, CSc. 16-16190
   Mgr. Martin Mžik 16-16190
   PharmDr. Vít Šesták, Ph.D. 16-16190
   doc. PharmDr. Petra Štěrbová, Ph.D. 16-16190
   Mgr. Jan Švec, Ph.D. 16-16190
   RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D. 16-16190
   prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. 16-16190
   PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. 16-16190
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
   doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. 16-16210
   PharmDr. Pavel Ondrejček, Ph.D. 16-16210
   doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 16-16210
   PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D. 16-16210
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
   doc. PhDr. František Dohnal, CSc. 16-16220
   PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D. 16-16220
   RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Josef Malý, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Helena Marešová 16-16220
   PharmDr. Petra Matoulková, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Lenka Práznovcová, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. MUDr. Kamil Rudolf, Ph.D. 16-16220
   PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. 16-16220
   PharmDr. Magda Vytřísalová, Ph.D. 16-16220
Katedra tělesné výchovy (16-16240)
   Mgr. Jiří Bezouška 16-16240
   Mgr. Jana Bezoušková Paulů 16-16240
   Mgr. Michal Dunda 16-16240
Oddělení odborné jazykové přípravy (16-16250)
   Mgr. Lucie Burešová 16-16250
   Mgr. Renáta Divišová 16-16250
   Mgr. Zuzana Katerová 16-16250
   PhDr. Květuše Kunešová, Ph.D. 16-16250
Centrum informačních technologií (16-16910)
   Ing. Josef Marek 16-16910
Děkanát fakulty (16-77777)
   Renáta Neznámá 16-77777
NEPŘIDĚLENO (není známá katedra) (16-99999)
   doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D. 16-99999
   doc. MUDr. Jaroslav Cerman, CSc. 16-99999
   prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 16-99999
   prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. 16-99999
   doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 16-99999
   prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc. 16-99999
   RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. 16-99999
   prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. 16-99999
   prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 16-99999
   prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 16-99999
   doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 16-99999
   prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 16-99999
   prof. Ing. Karel Kolář, CSc. 16-99999
   doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 16-99999
   prof. RNDr. Martin Kotora, CSc. 16-99999
   doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. 16-99999
   prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. 16-99999
   prof. MUDr. Leoš Navrátil, MBA, CSc., dr. h. c. 16-99999
   PharmDr. Karel Palát, CSc. 16-99999
   prof. MUDr. František Perlík, DrSc. 16-99999
   RNDr. Zdeňka Polívková 16-99999
   prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc. 16-99999
   prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. 16-99999
   doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. 16-99999
   doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. 16-99999
   prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. 16-99999
   prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. 16-99999
   prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. 16-99999
   Mgr. Jaroslav Truksa, Ph.D. 16-99999
   prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 16-99999
Český egyptologický ústav (21-CEGU)
   prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. 21-CEGU
   prof. Miroslav Bárta, Dr. 21-CEGU
   Mgr. Marek Dospěl, Ph.D. 21-CEGU
   doc. Jiří Janák, Th.D. 21-CEGU
   doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. 21-CEGU
   Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D. 21-CEGU
   Mgr. Mohamed Abdel Moneim Megahed, Ph.D. 21-CEGU
   doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D. 21-CEGU
   doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. 21-CEGU
Centrum komparatistiky (21-CKOM)
   Mgr. Dita Sálová, Ph.D. 21-CKOM
Děkanát (21-DEK)
   Mgr. Barbora Černá, DiS. 21-DEK
   doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc. 21-DEK
   Bc. Jana Tvrzová 21-DEK
Fonetický ústav (21-FU)
   prof. PhDr. Marie Bořek - Dohalská, DrSc. 21-FU
   prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc. 21-FU
   doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 21-FU
   Mgr. David Studenovský, Ph.D. 21-FU
   Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. 21-FU
   PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. 21-FU
   doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. 21-FU
Grantové oddělení (21-GO)
   Bc. Romana Hudousková 21-GO
Jazykové centrum (21-JC)
   PhDr. Alena Bočková, Ph.D. 21-JC
   PhDr. Alena Bočková, Ph.D. 21-JC
   PhDr. Libuše Drnková 21-JC
Jazykové centrum - angličtina (21-JCA)
   PhDr. Milan Buben, Ph.D. 21-JCA
   Mgr. Markéta Doubravová, DiS. 21-JCA
   PhDr. Mgr. Marie Hanzlíková 21-JCA
   Štěpánka Korytová Magstadt, M.A., CSc., Ph.D. 21-JCA
   Terezie Límanová, M.A. 21-JCA
   Mgr. Ivana Mičínová 21-JCA
   Mgr. Irina Minakova, Ph.D. 21-JCA
   PhDr. Ivana Rusňaková 21-JCA
Jazykové centrum - francouzština (21-JCF)
   Mgr. Miluše Janišová 21-JCF
   Mgr. Eva Popelková 21-JCF
   PhDr. Věroslava Senjuková 21-JCF
   PhDr. Dana Slabochová, CSc. 21-JCF
Jazykové centrum - latina (21-JCL)
   Mgr. Šimon Dittrich 21-JCL
   Mgr. Cyril Matouš 21-JCL
   Mgr. Klára Žytková 21-JCL
Jazykové centrum - němčina (21-JCN)
   Hedvika Blahníková, Mag. phil. 21-JCN
   PhDr. Helena Hasilová, Ph.D. 21-JCN
   PhDr. Eva Kašparová 21-JCN
   ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. 21-JCN
   Klára Tschek, M.A. 21-JCN
   Klára Tschek, M.A. 21-JCN
Jazykové centrum - ruština (21-JCR)
   Mgr. Ladislava Dolanová, Ph.D. 21-JCR
   PhDr. Jana Vinceová 21-JCR
   Mgr. Kateryna Zubkovska 21-JCR
Jazykové centrum - španělština (21-JCS)
   Mgr. Jana Králová 21-JCS
   PhDr. Eva Šašková 21-JCS
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
   RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D. 21-KANPR
   doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. 21-KANPR
   PhDr. Olga Běhounková, Ph.D. 21-KANPR
   PhDr. Mgr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 21-KANPR
   doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 21-KANPR
   Mgr. Jan Froněk, Ph.D. 21-KANPR
   Mgr. Elena Jaroševská, CSc. 21-KANPR
   PhDr. František Knobloch, CSc. 21-KANPR
   PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 21-KANPR
   PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 21-KANPR
   Mgr. Marie Kozmová 21-KANPR
   prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 21-KANPR
   Bc. Dagmar Suissa, M.Sc. 21-KANPR
   Bc. Dagmar Suissa, M.Sc. 21-KANPR
   PhDr. Michal Šerák, Ph.D. 21-KANPR
   PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc. 21-KANPR
   PhDr. Martin Vávra, Ph.D. 21-KANPR
   prof. PhDr. Jaroslav Veteška, MBA, Ph.D. 21-KANPR
   doc. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D. 21-KANPR
   doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc. 21-KANPR
   RNDr. Jan Žufan, MBA, Ph.D. 21-KANPR
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
   Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. 21-KDV
   doc. Petr Christov, Ph.D. 21-KDV
   Mgr. Jan Jiřík, Ph.D. 21-KDV
   doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. 21-KDV
   doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 21-KDV
   Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. 21-KDV
Katedra estetiky (21-KEST)
   doc. PhDr. Roman Dykast, CSc. 21-KEST
   Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D. 21-KEST
   Mgr. Martin Kaplický, Ph.D. 21-KEST
   Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D. 21-KEST
   doc. Tomáš Kulka, Ph.D. 21-KEST
   Mgr. MgA. Markéta Magidová 21-KEST
   Mgr. Jakub Stejskal, Ph.D. 21-KEST
   PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. 21-KEST
   PhDr. Vlastimil Zátka, CSc. 21-KEST
   prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. 21-KEST
Katedra filmových studií (21-KFS)
   Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D. 21-KFS
   Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D. 21-KFS
   PhDr. David Čeněk 21-KFS
   Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 21-KFS
   PhDr. Václav Hájek, Ph.D. 21-KFS
   PhDr. Petra Hanáková, Ph.D. 21-KFS
   Mgr. Eva Pjajčíková 21-KFS
   Mgr. František Podhajský, Ph.D. 21-KFS
   doc. PhDr. Stanislava Přádná 21-KFS
   doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. 21-KFS
   doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D. 21-KFS
   Mgr. Magda Španihelová, Ph.D. 21-KFS
   Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 21-KFS
   Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D. 21-KFS
Kampus Hybernská (21-KH)
   Mgr. Martin Hanker 21-KH
   Filip Kazda, DiS. 21-KH
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
   Ginka Aleksandrova Bakardzhieva, Ph.D. 21-KJBS
   PhDr. Marcel Černý, Ph.D. 21-KJBS
   prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. 21-KJBS
   Mgr. Karel Jirásek, Ph.D. 21-KJBS
   Mgr. Jane Jovanov 21-KJBS
   PhDr. Jiří Kocián 21-KJBS
   Mgr. Magda Lojk 21-KJBS
   Mgr. Igor Mikušiak 21-KJBS
   PhDr. Jiří Našinec 21-KJBS
   Mgr. Božana Niševa, Ph.D. 21-KJBS
   prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 21-KJBS
   Mgr. Ludvík Pospíšil 21-KJBS
   Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D. 21-KJBS
   Mgr. Helena Stranjik, Ph.D. 21-KJBS
   Andrej Šurla, Ph.D. 21-KJBS
   Danica Todorovic 21-KJBS
   Dr. phil. Dan Ungureanu 21-KJBS
   PhDr. Libuše Valentová, CSc. 21-KJBS
   Mgr. Dajana Vasiljevićová 21-KJBS
   Mgr. Přemysl Vinš 21-KJBS
   Mgr. Sandra Vlainić 21-KJBS
   Mgr. Marija Vlašić, Ph.D. 21-KJBS
   Tanya Yankova, Ph.D. 21-KJBS
   PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 21-KJBS
Katedra logiky (21-KLOG)
   prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. 21-KLOG
   Mgr. Vít Bělič, CSc. 21-KLOG
   Mgr. Marta Bílková, Ph.D. 21-KLOG
   Mgr. Michal Dančák 21-KLOG
   Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D. 21-KLOG
   doc. Mgr. Radek Honzík, Ph.D. 21-KLOG
   RNDr. Magdalena Hykšová, Ph.D. 21-KLOG
   RNDr. David Chodounský, Ph.D. 21-KLOG
   prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. 21-KLOG
   PhDr. Michal Peliš, Ph.D. 21-KLOG
   Mgr. Jonathan Verner, Ph.D. 21-KLOG
   PhDr. Mgr. Marta Vlasáková, Ph.D. 21-KLOG
   PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D. 21-KLOG
   PhDr. Iivi Zájedová, Ph.D. 21-KLOG
Katedra pedagogiky (21-KPED)
   JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 21-KPED
   Andrea Běhalová, BA, M.A., Ph.D. 21-KPED
   Mgr. David Beňák, DiS., Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Bc. Matouš Brejcha 21-KPED
   Mgr. Vladana Cacková 21-KPED
   Mgr. Vlastimil Horník 21-KPED
   PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 21-KPED
   doc. PhDr. Jaroslav Koťa 21-KPED
   PhDr. Magdalena Koťová, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Klára Lenkvíková 21-KPED
   doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Martina Lukášová 21-KPED
   Mgr. Bc. Veronika Novotná 21-KPED
   Anna Páchová 21-KPED
   PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. et Mgr. Anna Pospíšilová, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Helena Ryant Klárová 21-KPED
   doc. PhDr. Petr Sak, CSc. 21-KPED
   Mgr. Tereza Slabihoudková, Ph.D. 21-KPED
   doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 21-KPED
   prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. 21-KPED
   Mgr. Jaroslava Stolařová 21-KPED
   doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. 21-KPED
   prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D. 21-KPED
   doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 21-KPED
   prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 21-KPED
   Mgr. et Mgr. Jakub Švec 21-KPED
   doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D. 21-KPED
   doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 21-KPED
   PaedDr. Eva Valášková Vincejová, Ph.D. 21-KPED
   doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 21-KPED
   doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 21-KPED
   Mgr. et Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová 21-KPED
   PhDr. Jan Voda, Ph.D. 21-KPED
   Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 21-KPED
   PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 21-KPED
Katedra psychologie (21-KPS)
   doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Veronika Baláková, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Jan Benda 21-KPS
   Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. 21-KPS
   prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. 21-KPS
   PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Radim Bureš 21-KPS
   PhDr. Mgr. Ondřej Cerha 21-KPS
   PhDr. David Čáp, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Monika Červinková 21-KPS
   Miklós András Danka 21-KPS
   PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS. 21-KPS
   Mgr. Martina Franzová 21-KPS
   doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Hana Georgi, Ph.D. 21-KPS
   doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 21-KPS
   doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Daniel Heller 21-KPS
   doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. 21-KPS
   prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Bc. Jan Jaroš 21-KPS
   doc. MUDr. Roman Jirák, CSc. 21-KPS
   doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D. 21-KPS
   doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D. 21-KPS
   doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 21-KPS
   doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Alek Lačev, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Miroslav Litavský 21-KPS
   PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Tatiana Lorencová 21-KPS
   Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 21-KPS
   Jana Matějková 21-KPS
   PhDr. David Michalík, Ph.D. 21-KPS
   prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Kristina Najbrtová 21-KPS
   PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D. 21-KPS
   Mehmet A. Orhan, Ph.D. 21-KPS
   PaedDr. Mgr. Petr Parma 21-KPS
   MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 21-KPS
   doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. 21-KPS
   prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Eliška Randáková, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D. 21-KPS
   PharmDr. Mgr. Ivana Schmidtová 21-KPS
   doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Jiřina Sněhotová 21-KPS
   PhDr. Luděk Stehlík, Ph.D. 21-KPS
   prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Michala Škrábová, Ph.D. 21-KPS
   doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. 21-KPS
   Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. 21-KPS
   prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 21-KPS
   doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. 21-KPS
   prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 21-KPS
   Mgr. Lea Takács, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Bc. Lenka Tichotová, Ph.D. 21-KPS
   PhDr. Pavel Uhlář 21-KPS
   Mgr. Kamil Vlček, Ph.D. 21-KPS
   Mgr. Ing. Marek Vranka 21-KPS
   prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 21-KPS
   Yulia Zaytseva, M.A., Dr. 21-KPS
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
   prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. 21-KPVHAS
   doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. 21-KPVHAS
   doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. 21-KPVHAS
   doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. 21-KPVHAS
   doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D. 21-KPVHAS
   Mgr. Eva Chodějovská, Ph.D. 21-KPVHAS
   doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 21-KPVHAS
   JUDr. David Kryska, Ph.D. 21-KPVHAS
   prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. 21-KPVHAS
   Mgr. Vít Lederer, Ph.D. 21-KPVHAS
   doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D. 21-KPVHAS
   prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. 21-KPVHAS
   PhDr. Tereza Pluskalová 21-KPVHAS
   JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 21-KPVHAS
   Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D. 21-KPVHAS
   PhDr. Milada Sekyrková, CSc. 21-KPVHAS
   JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 21-KPVHAS
   doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 21-KPVHAS
   JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 21-KPVHAS
   Mgr. et Mgr. Michal Tuláček 21-KPVHAS
   Mgr. Kateřina Wágnerová 21-KPVHAS
   PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 21-KPVHAS
Katedra středoevropských studií (21-KSES)
   doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 21-KSES
   Michala Benešová, Ph.D. 21-KSES
   Michael Beníšek, Ph.D. 21-KSES
   PhDr. Jan Červenka, Ph.D. 21-KSES
   Mgr. Veronika Erdélyiová 21-KSES
   doc. PhDr. Erzsébet Fercsik, Ph.D. 21-KSES
   PhDr. Eugen Gál, Ph.D. 21-KSES
   Jiří Januška, Ph.D. 21-KSES
   Marek Junek, Ph.D. 21-KSES
   PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 21-KSES
   doc. Simona Kolmanová, Ph.D. 21-KSES
   Mgr. Pavel Kubaník 21-KSES
   Maria Magdalena Nowakowska, Ph.D. 21-KSES
   PhDr. Jana Pátková, Ph.D. 21-KSES
   Mgr. Robert Pejša, Ph.D. 21-KSES
   Renata Rusin Dybalska, Ph.D. 21-KSES
   Helena Sadílková, Ph.D. 21-KSES
   Marián Sloboda, Ph.D. 21-KSES
   doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 21-KSES
   doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 21-KSES
Katedra sociologie (21-KSOC)
   PhDr. Petra Anýžová, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. 21-KSOC
   RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Martin Betinec, Ph.D. 21-KSOC
   Jiří Boháček 21-KSOC
   doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 21-KSOC
   Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Karel Černý, Ph.D. 21-KSOC
   doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Jana Duffková, CSc. 21-KSOC
   Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Zuzana Ehrlichová 21-KSOC
   Mgr. Pavol Fabuš 21-KSOC
   doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 21-KSOC
   RNDr. Dana Fialová, Ph.D. 21-KSOC
   Václav Forst 21-KSOC
   doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 21-KSOC
   prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Mgr. et Mgr. Karel Hanuš 21-KSOC
   PhDr. Jitka Hofmannová 21-KSOC
   doc. MUDr. Dobroslava Jandová 21-KSOC
   prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 21-KSOC
   RNDr. Jana Jíchová, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Eliška Jungová, Dr., CSc. 21-KSOC
   Albert Kasanda, Ph.D. 21-KSOC
   RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. 21-KSOC
   PhDr. Zuzana Kubišová 21-KSOC
   Mgr. Michaela Kudrnáčová 21-KSOC
   doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 21-KSOC
   Mgr. Eva Kyselá, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. 21-KSOC
   doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Petr Lupač, Ph.D. 21-KSOC
   doc. Ing. Alena Maaytova, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová 21-KSOC
   Mgr. Jaromír Mazák, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Dana Mudd, Ph.D. 21-KSOC
   doc. Ing. Karel Müller, CSc. 21-KSOC
   Mgr. Marta Musilová 21-KSOC
   PhDr. Dino Numerato, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Benjamin Petruželka 21-KSOC
   Mgr. Matouš Pilnáček 21-KSOC
   Ing. Petra Průšová 21-KSOC
   PhDr. Richard Růžička, CSc. 21-KSOC
   Mgr. Tomáš Samec, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. 21-KSOC
   Ing. Martina Sieber, Ph.D. 21-KSOC
   doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Jan Sládek, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. 21-KSOC
   doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 21-KSOC
   Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. 21-KSOC
   RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 21-KSOC
   doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 21-KSOC
   Mgr. Martin Švantner, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Milena Tichá, CSc. 21-KSOC
   PhDr. Jiří Trunda 21-KSOC
   doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 21-KSOC
   PhDr. Tereza Vandrovcová, Ph.D. 21-KSOC
   Mgr. Petr Vidomus, Ph.D. 21-KSOC
   PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. 21-KSOC
   doc. Ing. Josef Vlček, CSc. 21-KSOC
   Julien Wacquez 21-KSOC
   Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D. 21-KSOC
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
   JUDr. Lukáš Aldorf, Ph.D. 21-KSOCP
   PhDr. Petra Binková, Ph.D. 21-KSOCP
   doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. 21-KSOCP
   PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 21-KSOCP
   PhDr. Monika Dudová 21-KSOCP
   Mgr. Miroslav Dvořák 21-KSOCP
   Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D. 21-KSOCP
   doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. 21-KSOCP
   Mgr. Kateřina Hejnová, DiS. 21-KSOCP
   doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 21-KSOCP
   JUDr. Jana Hulmáková, Ph.D. 21-KSOCP
   Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. 21-KSOCP
   PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 21-KSOCP
   doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 21-KSOCP
   PhDr. Věra Kotábová 21-KSOCP
   Mgr. Ing. Matěj Lejsal 21-KSOCP
   doc. PhDr. Oldřich Matoušek 21-KSOCP
   MUDr. Jakub Minařík 21-KSOCP
   MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 21-KSOCP
   Ing. Petr Pavlík, Ph.D. 21-KSOCP
   MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. 21-KSOCP
   PhDr. Václava Probstová, CSc. 21-KSOCP
   PaedDr. Martina Richterová-Těmínová 21-KSOCP
   Mgr. Jan Rössler 21-KSOCP
   doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková 21-KSOCP
   doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková 21-KSOCP
   Mgr. Pavel Říčan 21-KSOCP
   doc. Věra Sokolová, Ph.D. 21-KSOCP
   PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 21-KSOCP
   JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 21-KSOCP
   Mgr. Jana Valdrová, Ph.D. 21-KSOCP
   PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. 21-KSOCP
   PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D. 21-KSOCP
Katedra tělesné výchovy (21-KTV)
   Mgr. Pavel Havránek 21-KTV
   Mgr. Věra Hrazdírová 21-KTV
   Mgr. Zdeňka Hrazdírová 21-KTV
   Mgr. Vratislav Chvátal 21-KTV
   Mgr. Vratislav Chvátal 21-KTV
   Mgr. Petr Jedelský 21-KTV
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
   PhDr. Simona Binková, CSc. 21-SIAS
   Mgr. Monika Brenišínová, Ph.D. 21-SIAS
   PhDr. Radek Buben, Ph.D. 21-SIAS
   doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. 21-SIAS
   prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 21-SIAS
   PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D. 21-SIAS
   Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D. 21-SIAS
   RNDr. Jiří Vágner, Ph.D. 21-SIAS
   PhDr. Vendula Vlková Hingarová, Ph.D. 21-SIAS
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
   Mgr. Helena Filipová 21-UAJD
   Mgr. Zuzana Freitas Lopesová 21-UAJD
   PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. 21-UAJD
   Mgr. Lucie Jiránková 21-UAJD
   PhDr. Jana Němečková, Ph.D. 21-UAJD
   Mgr. Jiřina Popelíková 21-UAJD
   PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D. 21-UAJD
   Mgr. et Mgr. Jakub Sláma 21-UAJD
   PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D. 21-UAJD
   Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D. 21-UAJD
   Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. 21-UAJD
   Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. 21-UAJD
   Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. 21-UAJD
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
   PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. 21-UALK
   doc. PhDr. Miloš Calda 21-UALK
   Colin Steele Clark, M.A. 21-UALK
   Stephan Delbos, M.F.A., Ph.D. 21-UALK
   PhDr. Vít Fojtek, Dr., Ph.D. 21-UALK
   Jennifer Harding, Ph.D. 21-UALK
   Jessica Hooten 21-UALK
   Mgr. Miroslava Horová, Ph.D. 21-UALK
   PhDr. Mgr. Sandilya Hrishabh, BMS 21-UALK
   Mgr. Marcela Janíčková 21-UALK
   Mgr. Klára Kolinská, Dr., Ph.D. 21-UALK
   Barbara Ladd, Ph.D. 21-UALK
   PhDr. Soňa Nováková, CSc. 21-UALK
   PhDr. Mgr. Richard Olehla, Ph.D. 21-UALK
   prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 21-UALK
   doc. Justin Quinn, Ph.D. 21-UALK
   David Lee Robbins, Ph.D. 21-UALK
   doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil. 21-UALK
   Mgr. Daniela Theinová, Ph.D. 21-UALK
   Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 21-UALK
   Mgr. David Vichnar, Ph.D. 21-UALK
   doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. 21-UALK
Ústav bohemistických studií (21-UBS)
   PhDr. Helena Confortiová, CSc. 21-UBS
   Mgr. Jana Dolenská 21-UBS
   Mgr. Dominika Doležalová 21-UBS
   Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D. 21-UBS
   Mgr. Antoni Ludwicki 21-UBS
   PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. 21-UBS
   PaedDr. Ilona Starý Kořánová, Ph.D. 21-UBS
   Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 21-UBS
   Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. 21-UBS
   PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. 21-UBS
Katedra Blízkého východu (21-UBVA)
   Ayse Ebru Akcasu, BA, Ph.D., M.A. 21-UBVA
   Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. 21-UBVA
   doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D. 21-UBVA
   Mgr. Eltay Dilbazi, Ph.D. 21-UBVA
   Lucie Drechselová, Ph.D. 21-UBVA
   doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 21-UBVA
   PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D. 21-UBVA
   Bc. Tereza Jermanová, M.A. 21-UBVA
   prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. 21-UBVA
   Mgr. Jakub Koláček 21-UBVA
   PhDr. Zuzana Kříhová, Ph.D. 21-UBVA
   PhDr. Petr Kučera, Ph.D. 21-UBVA
   Mgr. Michal Láznička 21-UBVA
   doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. 21-UBVA
   Mgr. Ľubomír Novák, Ph.D. 21-UBVA
   doc. PhDr. František Ondráš, Ph.D. 21-UBVA
   Mgr. Adéla Provazníková 21-UBVA
   Mgr. Jakub Rumpl 21-UBVA
   doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D. 21-UBVA
   doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. 21-UBVA
   Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D. 21-UBVA
   PhDr. Mgr. Jan Zouplna, Ph.D. 21-UBVA
   PhDr. Josef Ženka, Ph.D. 21-UBVA
   PhDr. Milan Žonca, Ph.D. 21-UBVA
Ústav českých dějin (21-UCD)
   prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. 21-UCD
   Mgr. Vojtěch Bažant 21-UCD
   PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 21-UCD
   prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 21-UCD
   prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. 21-UCD
   PhDr. Sixtus Bolom, Ph.D. 21-UCD
   prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 21-UCD
   Mgr. Kamil Činátl, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Kateřina Dufková 21-UCD
   PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Marek Fapšo 21-UCD
   Mgr. Michal Frankl, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Jaroslava Hausenblasová, Ph.D. 21-UCD
   doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 21-UCD
   doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. 21-UCD
   doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. 21-UCD
   MUDr. Jan Hrudka, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Helena Chalupová 21-UCD
   prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 21-UCD
   Mgr. Eva Jarošová 21-UCD
   prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 21-UCD
   prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 21-UCD
   doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Michal Kopeček, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Jan Kotas 21-UCD
   PhDr. Petr Koura, Ph.D. 21-UCD
   doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Miroslav Michela, Ph.D. 21-UCD
   prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. 21-UCD
   prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. 21-UCD
   doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc., CSc. 21-UCD
   Mgr. Martin Nodl, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Doubravka Olšáková, Ph.D. 21-UCD
   doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. 21-UCD
   JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. 21-UCD
   doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 21-UCD
   prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 21-UCD
   Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Čeněk Pýcha 21-UCD
   PhDr. Jan Randák, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc. 21-UCD
   Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. 21-UCD
   doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Jaroslav Svátek, Ph.D. 21-UCD
   prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D. 21-UCD
   doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D. 21-UCD
   prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 21-UCD
   PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. 21-UCD
   Mgr. Ondřej Švehelka, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Luboš Velek, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Tomáš Velička, Ph.D. 21-UCD
   doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. 21-UCD
   PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. 21-UCD
   Mgr. Václav Žůrek, Ph.D. 21-UCD
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
   doc. Robert Adam, Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. Barbora Baštová 21-UCJTK
   doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 21-UCJTK
   PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 21-UCJTK
   PhDr. Ondřej Dufek, Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. Jan Dušek 21-UCJTK
   Eva Filippová, Ph.D. 21-UCJTK
   doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. 21-UCJTK
   PhDr. Aneta Horčicová 21-UCJTK
   Mgr. Michal Hořejší 21-UCJTK
   Mgr. et Mgr. Magdalena Antonia Hromadová 21-UCJTK
   PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. Jan Chromý, Ph.D. 21-UCJTK
   PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. Ivan Kafka 21-UCJTK
   Mgr. Lenka Křížová, Ph.D. 21-UCJTK
   Dalibor Lehečka 21-UCJTK
   Mgr. František Martínek, Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. Marek Nagy, Ph.D. 21-UCJTK
   PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D. 21-UCJTK
   PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. 21-UCJTK
   Mgr. Daniela Pečenková 21-UCJTK
   Mgr. Piotr Paweł Pierścieniak 21-UCJTK
   Mgr. Lucie Poláková, Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. et Mgr. Kristýna Poulová 21-UCJTK
   PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. et Mgr. Silvie Převrátilová 21-UCJTK
   doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. Bc. Sylva Řezníková, M.A., Ph.D. 21-UCJTK
   doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 21-UCJTK
   doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. 21-UCJTK
   PhDr. Tereza Smrčková 21-UCJTK
   Mgr. Olga Stehlíková, DiS., Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. Andrea Svobodová, Ph.D. 21-UCJTK
   prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 21-UCJTK
   prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 21-UCJTK
   Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D. 21-UCJTK
   Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 21-UCJTK
   Jan Veselý 21-UCJTK
   Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. 21-UCJTK
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
   Mgr. Petr Andreas, Ph.D. 21-UCLK
   doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D. 21-UCLK
   prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 21-UCLK
   MgA. Martina Blažeková 21-UCLK
   Mgr. František Brož 21-UCLK
   Mgr. Daniela Čadková, Ph.D. 21-UCLK
   doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. 21-UCLK
   doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. 21-UCLK
   prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 21-UCLK
   PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. 21-UCLK
   prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. 21-UCLK
   Mgr. Josef Hrdlička, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Radek Hylmar, Ph.D. 21-UCLK
   PhDr. Mgr. et Mgr. Petra Izdná, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Matouš Jaluška, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Jiří Jelínek, Ph.D. 21-UCLK
   PhDr. Tereza Jelínková 21-UCLK
   Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D. 21-UCLK
   PhDr. Lucie Kořínková, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Michal Kosák, Ph.D. 21-UCLK
   prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. 21-UCLK
   Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Eva Krásová, Ph.D. 21-UCLK
   prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 21-UCLK
   prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. 21-UCLK
   Mgr. Šárka Ledinská 21-UCLK
   Mgr. Jakub Machek, Ph.D. 21-UCLK
   PhDr. Martin Machovec 21-UCLK
   doc. PhDr. Petr Málek, CSc. 21-UCLK
   ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Jan Matonoha, Ph.D. 21-UCLK
   doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. 21-UCLK
   PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 21-UCLK
   Mgr. Richard Müller, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Olga Pavlova 21-UCLK
   RNDr. Vladimír Pistorius 21-UCLK
   Mgr. Ina Píšová 21-UCLK
   Mgr. Martin Pokorný, Ph.D. 21-UCLK
   Martin Pšenička 21-UCLK
   Mgr. Markéta Řadová Holanová, Ph.D. 21-UCLK
   Ing. Jana Řehořová 21-UCLK
   Mgr. Josef Řídký 21-UCLK
   Mgr. Jakub Říha, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Jana Segi Lukavská 21-UCLK
   Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Alena Snelling 21-UCLK
   Mgr. Jiří Soukup, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Klára Soukupová 21-UCLK
   Mgr. Josef Šebek, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Josef Šebek, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Hana Šimková, Ph.D. 21-UCLK
   doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. 21-UCLK
   Mgr. Tereza Šnellerová 21-UCLK
   Mgr. Martin Šorm 21-UCLK
   doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D. 21-UCLK
   Mgr. Pavlína Tassanyi 21-UCLK
   Mgr. Michal Topor, Ph.D. 21-UCLK
   PhDr. Marie Tošnerová, Ph.D. 21-UCLK
   PhDr. Václav Vaněk, CSc. 21-UCLK
   doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D. 21-UCLK
   doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 21-UCLK
Ústav českého národního korpusu (21-UCNK)
   Mgr. Silvie Cinková, Ph.D. 21-UCNK
   doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. 21-UCNK
   Mgr. Anna Čermáková, Ph.D. 21-UCNK
   Ing. Jana Klímová, Ph.D. 21-UCNK
   PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D. 21-UCNK
   Mgr. Michal Křen, Ph.D. 21-UCNK
   prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. 21-UCNK
   Mgr. David Lukeš 21-UCNK
   Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina 21-UCNK
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
   Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 21-UDU
   PhDr. Jan Chlíbec, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. 21-UDU
   prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Jan Klípa, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 21-UDU
   prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 21-UDU
   prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. 21-UDU
   Ing. Petr Macek, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 21-UDU
   Mgr. Eva Novotná, Ph.D. 21-UDU
   Dr. phil. Karel Otavský 21-UDU
   doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 21-UDU
   doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Milan Pech, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Milan Pech, Ph.D. 21-UDU
   doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. 21-UDU
   doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 21-UDU
   prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. 21-UDU
   PhDr. Jan Schöttner, Ph.D. 21-UDU
   Marcela Špačková 21-UDU
   Mgr. Ondřej Váša, Ph.D. 21-UDU
   prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 21-UDU
   doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. 21-UDU
   doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 21-UDU
Ústav Dálného východu (21-UDV)
   Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. Petr Bláha, M.A. 21-UDV
   Mgr. Jolana Blažíčková 21-UDV
   PhDr. Lucie Hlavatá, Ph.D. 21-UDV
   PhDr. Tomáš Horák, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. Štěpánka Horáková 21-UDV
   Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. Ján Ičo, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. Youn Woo Jung 21-UDV
   Makiko Kawashima 21-UDV
   Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. Anna Křivánková, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. David Labus, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. David Labus, Ph.D. 21-UDV
   prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 21-UDV
   Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. Vladislava Mazaná 21-UDV
   Mgr. Štěpán Pavlík, Ph.D. 21-UDV
   Mgr. Mária Strašáková, Ph.D. 21-UDV
   doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 21-UDV
   Mgr. Ondřej Škrabal 21-UDV
   prof. Zdeňka Švarcová, Dr. 21-UDV
   Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 21-UDV
   doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D. 21-UDV
Ústav etnologie (21-UETN)
   doc. PhDr. Emil Aslan, Ph.D. 21-UETN
   Mgr. Kamila Axmannová 21-UETN
   Ing. Michael Bartoš, CSc. 21-UETN
   PhDr. Miloslava Blažková, CSc. 21-UETN
   PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D. 21-UETN
   Mgr. Magdalena Haakenstad Koháková 21-UETN
   doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 21-UETN
   PhDr. Marek Halbich, Ph.D. 21-UETN
   RNDr. Josef Hanuš, Ph.D. 21-UETN
   Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D. 21-UETN
   prof. Miroslav Hroch, DrSc. 21-UETN
   Mgr. Lenka Jakoubková Budilová, Ph.D. 21-UETN
   Mgr. Filip Jakubec, DiS. 21-UETN
   PhDr. Petr Janeček, Ph.D. 21-UETN
   doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 21-UETN
   doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D. 21-UETN
   Mgr. Daniel Köppl 21-UETN
   Jitka Kotalová, Ph.D. 21-UETN
   PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. 21-UETN
   Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. 21-UETN
   PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 21-UETN
   Ing. Alena Lochmannová, MBA, Ph.D. 21-UETN
   doc. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. 21-UETN
   Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D. 21-UETN
   Gabriela Özel Volfová, M.A. 21-UETN
   PhDr. Michal Petrášek, Ph.D. 21-UETN
   prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. 21-UETN
   PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D. 21-UETN
   PhDr. Peter Salner, DrSc. 21-UETN
   PhDr. Jaroslav Skupnik, Ph.D. 21-UETN
   doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D. 21-UETN
   RNDr. Daniel Stančík, Ph.D. 21-UETN
   René Starhon 21-UETN
   doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. 21-UETN
   Mgr. Karel Šima, Ph.D. 21-UETN
   prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 21-UETN
   doc. Lubomír Tyllner, CSc. 21-UETN
   doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 21-UETN
   PhDr. Mgr. Jan Vávra, Ph.D. 21-UETN
   Mgr. Adam Votruba, Ph.D. 21-UETN
   doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 21-UETN
   Mgr. Alžběta Wolfová 21-UETN
   Mgr. Lenka Zahrádková 21-UETN
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
   Mgr. Petr Adámek, Ph.D. 21-UFAR
   doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D. 21-UFAR
   doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. 21-UFAR
   Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D. 21-UFAR
   Bc. Matej Cíbik, M.A., Ph.D. 21-UFAR
   doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Tomáš Čech 21-UFAR
   Mgr. Michal Čermák 21-UFAR
   Mgr. Jindřich Černý, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Jiří Dynda 21-UFAR
   doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D. 21-UFAR
   doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. 21-UFAR
   doc. James Hill, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D. 21-UFAR
   PhDr. Jiří Holba, Ph.D. 21-UFAR
   doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Filip Horáček, Ph.D. 21-UFAR
   doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Tomáš Chudý, LL.M., Ph.D. 21-UFAR
   doc. Pavlína Janošová, Ph.D. 21-UFAR
   doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil. 21-UFAR
   Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. 21-UFAR
   Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 21-UFAR
   prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 21-UFAR
   Mgr. Lukáš Kollert 21-UFAR
   doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. 21-UFAR
   prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 21-UFAR
   Mgr. Zuzana Kostičová, Ph.D. 21-UFAR
   prof. PhDr. Pavel Kouba 21-UFAR
   Mgr. Petr Kouba, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Evelyne Koubková 21-UFAR
   Mgr. Jan Kozák, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Matěj Král, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Ondřej Krása, Ph.D. 21-UFAR
   doc. Mgr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. 21-UFAR
   Mgr. Milan Kroulík 21-UFAR
   Mgr. Ondřej Kvapil 21-UFAR
   prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. 21-UFAR
   Mgr. Ivan Landa, Ph.D. 21-UFAR
   PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Jan Maršálek, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Tereza Matějčková, Ph.D. 21-UFAR
   Jiří Michálek, Dr., CSc. 21-UFAR
   Mgr. Kristina Simona Montagová, Dr. 21-UFAR
   doc. Mgr. Václav Němec, Ph.D. 21-UFAR
   prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Lukáš Novák, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Matěj Novotný, Ph.D. 21-UFAR
   doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc. 21-UFAR
   Mgr. Ing. Lubomír Ondračka 21-UFAR
   Mgr. Jakub Otčenášek 21-UFAR
   Mgr. Bc. Barbara Oudová Holcátová 21-UFAR
   Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Martin Pehal, Ph.D. 21-UFAR
   prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. 21-UFAR
   prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 21-UFAR
   doc. PhDr. Zdeněk Pinc 21-UFAR
   doc. PhDr. Zdeněk Pinc 21-UFAR
   Mgr. Petr Prášek 21-UFAR
   Mgr. Jan Puc, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Vít Punčochář, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Martin Ritter, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Robert Roreitner 21-UFAR
   Janusz Salamon, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. David Sanetrník 21-UFAR
   PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D. 21-UFAR
   prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 21-UFAR
   doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Daniela Šterbáková, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Ondřej Švec, Ph.D. 21-UFAR
   prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Petr Tůma 21-UFAR
   Mgr. Lucie Valentinová 21-UFAR
   Mgr. Dita Válová, Ph.D. 21-UFAR
   PhDr. Mgr. Magdaléna Vitásková, Ph.D. 21-UFAR
   doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr. 21-UFAR
   doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Martin Vraný, Ph.D. 21-UFAR
   Mgr. Halina Zawiszová 21-UFAR
   Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D. 21-UFAR
Ústav germánských studií (21-UGS)
   PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 21-UGS
   Mgr. Helena Březinová, Ph.D. 21-UGS
   Mgr. Alena Čermáková 21-UGS
   Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 21-UGS
   PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. 21-UGS
   PhDr. Pavel Dubec, Ph.D. 21-UGS
   Mgr. Oliver Manfred Engelhardt, M.A., Ph.D. 21-UGS
   Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. 21-UGS
   David Gabriel 21-UGS
   Albertus Josephus Dominicus Gielen, M.A. 21-UGS
   doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 21-UGS
   Markus Grill, M.A. 21-UGS
   Julia Nina Vanessa Hadwiger, Mag. phil. 21-UGS
   Julia Nina Vanessa Hadwiger, Mag. phil. 21-UGS
   Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 21-UGS
   doc. Filip Charvát, M.A. 21-UGS
   doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 21-UGS
   Mgr. Tomáš Koptík 21-UGS
   Mgr. Michal Kovář, Ph.D. 21-UGS
   PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. 21-UGS
   PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 21-UGS
   Gisela Linschinger, Mag. phil. 21-UGS
   PhDr. Jana Maroszová, Ph.D. 21-UGS
   Mgr. Lukáš Motyčka, Ph.D. 21-UGS
   PhDr. Mgr. Václav Petrbok, Ph.D. 21-UGS
   Thomas Schneider, Dr. phil. 21-UGS
   Mgr. Barbora Skálová 21-UGS
   Mgr. Bc. Václav Smyčka, Ph.D. 21-UGS
   Mgr. Radka Stahr, Ph.D. 21-UGS
   PhDr. Jiří Starý, Ph.D. 21-UGS
   Lasse Suominen, M.A. 21-UGS
   Mgr. Kateřina Svítilová 21-UGS
   Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. 21-UGS
   Mgr. Marta Škubalová 21-UGS
   PhDr. Petra Štajnerová, Ph.D. 21-UGS
   Mgr. Hana Štěříková, Ph.D. 21-UGS
   Mgr. Michal Švec 21-UGS
   Mgr. Tereza Tomášová 21-UGS
   prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 21-UGS
   Mgr. Jesse Ultzen 21-UGS
   doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 21-UGS
   RNDr. Lucie Vávrová, Ph.D. 21-UGS
   Mgr. Tone Vigrestad 21-UGS
   PhDr. Jaroslava Vrbová 21-UGS
   prof. Manfred Weinberg 21-UGS
   Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 21-UGS
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
   PhDr. Mgr. Marie Bahenská, Ph.D. 21-UHSD
   Mgr. et Mgr. Bohumír Bernášek 21-UHSD
   Mgr. Kateřina Čapková, Ph.D. 21-UHSD
   PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D. 21-UHSD
   Mgr. Lucie Dušková 21-UHSD
   Dr. Annina Gagyiova 21-UHSD
   PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 21-UHSD
   Jana Heroutová 21-UHSD
   PhDr. Jan Holovský, Ph.D. 21-UHSD
   prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 21-UHSD
   prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. 21-UHSD
   Mgr. Tomáš Konečný 21-UHSD
   prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 21-UHSD
   Dr. phil. Torsten Horst Lorenz 21-UHSD
   Dr. phil. Torsten Horst Lorenz 21-UHSD
   Mgr. Šárka Mašková Janotová 21-UHSD
   prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 21-UHSD
   PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc. 21-UHSD
   PhDr. Jaromír Mrňka, Ph.D. 21-UHSD
   PhDr. Mgr. Ing. Martin Pola 21-UHSD
   doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 21-UHSD
   doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 21-UHSD
   Mgr. Lenka Řezníková, Ph.D. 21-UHSD
   PhDr. Jan Seidl, Ph.D. 21-UHSD
   PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. 21-UHSD
   PhDr. Mgr. Jan Slavíček, Ph.D. 21-UHSD
   doc. Mgr. Matěj Spurný, Ph.D. 21-UHSD
   prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. 21-UHSD
   doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. 21-UHSD
   PhDr. Mgr. Radka Šustrová, Ph.D. 21-UHSD
   PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 21-UHSD
   Michael Voříšek 21-UHSD
   prof. PhDr. Marek Waic, CSc. 21-UHSD
Ústav hudební vědy (21-UHV)
   Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 21-UHV
   Michael Beckerman, Ph.D. 21-UHV
   Mgr. Jan Ciglbauer, Ph.D. 21-UHV
   doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. 21-UHV
   prof. PhDr. David Eben, Ph.D. 21-UHV
   prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 21-UHV
   PhDr. Hana Havelková, Ph.D. 21-UHV
   Mgr. Tereza Havelková, Ph.D. 21-UHV
   PhDr. Lenka Hlávková, Ph.D. 21-UHV
   doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. 21-UHV
   Mgr. Roman Mlejnek, Ph.D. 21-UHV
   Mgr. Marc Niubo, Ph.D. 21-UHV
   prof. PhDr. Marta Ottlová 21-UHV
   PhDr. Miroslav Pudlák, CSc. 21-UHV
   Mgr. Pavel Turek 21-UHV
   Mgr. Vít Zdrálek, Ph.D. 21-UHV
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
   PhDr. Eva Bratková, Ph.D. 21-UISK
   doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Ladislav Cubr 21-UISK
   Mgr. Karel Čada, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 21-UISK
   Jan Dvořák, Dr. 21-UISK
   MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. 21-UISK
   Klára Foglarová 21-UISK
   Mgr. Magdalena Hornová 21-UISK
   PhDr. David Horváth, Ph.D. 21-UISK
   prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 21-UISK
   Ing. Radka Johnova, Ph.D. 21-UISK
   Jana Kluiberová 21-UISK
   doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. 21-UISK
   Mgr. Pavlína Kolínová 21-UISK
   Mgr. Klára Kovaříková 21-UISK
   Mgr. Marie Kovaříková 21-UISK
   PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Martin Krčál 21-UISK
   JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 21-UISK
   PhDr. Helena Kučerová, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Hana Landová, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Helena Lipková, Ph.D. 21-UISK
   Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Vladimír Musil, Ph.D. 21-UISK
   Bc. Kateřina Nekolová, M.A. 21-UISK
   Mgr. Michal Novák 21-UISK
   Ing. Petr Očko, Ph.D. 21-UISK
   doc. PhDr. Mgr. Richard Papík, Ph.D. 21-UISK
   Mgr. Věra Pilecká, Ph.D. 21-UISK
   Jan Pokorný 21-UISK
   Mgr. Ivana Příbramská, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Daniel Říha, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Radka Římanová, Ph.D. 21-UISK
   Ing. Martin Souček, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Anna Stöcklová 21-UISK
   PhDr. Mgr. Zuzana Šidlichovská, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Richard Šípek, Ph.D. 21-UISK
   PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 21-UISK
   doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 21-UISK
   PhDr. Blanka Vorlíčková, Ph.D. 21-UISK
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
   Mgr. Jan Brejcha, Ph.D. 21-UISKNM
   PhDr. Pavel Farkas, DiS. 21-UISKNM
   Mgr. Jakub Ferenc 21-UISKNM
   Mgr. Jakub Fiala 21-UISKNM
   Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová 21-UISKNM
   Mgr. Marta Kolárová 21-UISKNM
   Mgr. Dita Malečková, Ph.D. 21-UISKNM
   Mgr. Jakub Sedláček 21-UISKNM
   Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 21-UISKNM
   Mgr. Josef Šlerka, Ph.D. 21-UISKNM
   Mgr. Jakub Štogr, BBS 21-UISKNM
   PhDr. Matěj Vaněček 21-UISKNM
   Mgr. Katrin Vodrážková, Ph.D. 21-UISKNM
   Mgr. Adam Zbiejczuk 21-UISKNM
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
   PhDr. Ing. Soňa Bendíková, Ph.D. 21-UJCA
   doc. Daniel Berounský, Ph.D. 21-UJCA
   Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 21-UJCA
   Martina Horňáková 21-UJCA
   Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. 21-UJCA
   Mgr. Jiřina Kuklová Stolařová 21-UJCA
   Mgr. Simona Levá Jandová 21-UJCA
   Mgr. Nora Melnikova, Ph.D. 21-UJCA
   Mgr. Nora Melnikova, Ph.D. 21-UJCA
   doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 21-UJCA
   PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. 21-UJCA
   Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D. 21-UJCA
   Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. 21-UJCA
   PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. 21-UJCA
   Mgr. Zuzana Špicová 21-UJCA
   PhDr. Zdeněk Štipl, Ph.D. 21-UJCA
   prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. 21-UJCA
   Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D. 21-UJCA
   Biljana Zrnic, Ph.D. 21-UJCA
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
   Milena Čiháková 21-UJKN
   Petra Dolejšová 21-UJKN
   Mgr. Marie Doležalová 21-UJKN
   Mgr. David Jorda 21-UJKN
   Mgr. Marie Komorná 21-UJKN
   prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. 21-UJKN
   Mgr. Radka Nováková 21-UJKN
   Mgr. Kateřina Pešková 21-UJKN
   PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 21-UJKN
   František Půlpán 21-UJKN
   PhDr. Kamila Smejkalová, Ph.D. 21-UJKN
   doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D. 21-UJKN
   Mgr. Radka Zbořilová 21-UJKN
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
   prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 21-UKAR
   Mgr. Michal Dyčka 21-UKAR
   doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D. 21-UKAR
   doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. 21-UKAR
   doc. PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D. 21-UKAR
   PhDr. Pavel Titz, Ph.D. 21-UKAR
   PhDr. Mgr. Martin Trefný, Ph.D. 21-UKAR
   Mgr. Petra Tušlová 21-UKAR
   Dr. Marek Verčík 21-UKAR
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
   Mgr. Vojtěch Diatka 21-ULING
   prof. doc. Eva Eckertová, Ph.D. 21-ULING
   Mgr. Jan Křivan, Ph.D. 21-ULING
   doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D. 21-ULING
   Mgr. Bc. Helena Özörencik 21-ULING
   Mgr. Vlastimil Rataj, Ph.D. 21-ULING
   Mgr. Tamah Sherman, Ph.D. 21-ULING
   doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. 21-ULING
   PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 21-ULING
   Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D. 21-ULING
Ústav politologie (21-UPOL)
   Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 21-UPOL
   doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Jan Bíba, Ph.D. 21-UPOL
   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D. 21-UPOL
   doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Marek Čaněk 21-UPOL
   prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Mgr. Jaroslav Fiala, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Jakub Franěk, Ph.D. 21-UPOL
   prof. Miloš Havelka, CSc. 21-UPOL
   Zora Hesová, M.A., Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Jan Jireš, Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Petr Just, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 21-UPOL
   prof. doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. 21-UPOL
   Mgr. Matyáš Křížkovský 21-UPOL
   PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Petr Kužel, Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Mgr. Jan Květina, Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Marek Německý, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. 21-UPOL
   doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Jiří Pehe, Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Mgr. Michal Pehr, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D. 21-UPOL
   doc. Michel Perottino, Ph.D. 21-UPOL
   doc. Michel Perottino, Ph.D. 21-UPOL
   PhDr. Martin Polášek, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Jiří Růžička, Ph.D. 21-UPOL
   prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc. 21-UPOL
   PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Barbora Sojková 21-UPOL
   PhDr. Martin Šimsa, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Adéla Špínová 21-UPOL
   Mgr. Martin Štefek, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Pavla Tichá 21-UPOL
   PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. 21-UPOL
   prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 21-UPOL
   Mgr. Jana Vargovčíková, Ph.D. 21-UPOL
   prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 21-UPOL
   doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 21-UPOL
   doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 21-UPOL
   doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 21-UPOL
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
   doc. PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. 21-UPRAV
   prof. Mgr. Viktor Černý, Dr. 21-UPRAV
   RNDr. Josef Datel, Ph.D. 21-UPRAV
   Mgr. Linda Hroníková, Ph.D. 21-UPRAV
   prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc. 21-UPRAV
   Mgr. David Novák, Ph.D. 21-UPRAV
   prof. doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. 21-UPRAV
   doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D. 21-UPRAV
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
   Mgr. et Mgr. Iva Adámková, Ph.D. 21-URLS
   Mgr. Ján Bakyta, Ph.D. 21-URLS
   Mgr. Martin Bažil, Ph.D. 21-URLS
   Mgr. Michal Ctibor, Ph.D. 21-URLS
   doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D. 21-URLS
   Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. 21-URLS
   prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 21-URLS
   PhDr. Jan Kalivoda 21-URLS
   Efthymia Maniati 21-URLS
   Efthymia Maniati 21-URLS
   doc. PhDr. Václav Marek, CSc. 21-URLS
   doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. 21-URLS
   doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D. 21-URLS
   Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D. 21-URLS
   doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. 21-URLS
   prof. PhDr. Milada Říhová, CSc. 21-URLS
   doc. Petr Sláma, Ph.D. 21-URLS
   Mgr. Kristýna Strnadová 21-URLS
   Mgr. Pavlína Šípová, Ph.D. 21-URLS
   PhDr. Konstantinos Tsivos, Ph.D. 21-URLS
   Mgr. Martina Vaníková 21-URLS
   Mgr. Dita Vořechovská 21-URLS
   Mgr. Jakub Žytek, M.Phil. 21-URLS
Ústav románských studií (21-URS)
   Denis Almandoz 21-URS
   JUDr. Marta Argalášová 21-URS
   Mgr. et Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. 21-URS
   Mgr. Michal Brabec 21-URS
   Mgr. et Mgr. Olga Čaplyginová, Ph.D. 21-URS
   doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 21-URS
   Cindy Gervolino 21-URS
   Mgr. et Mgr. Javier González Lozano 21-URS
   Mgr. Šárka Grauová, Ph.D. 21-URS
   ThDr. Pavel Helan, Th.D. 21-URS
   Mgr. Jiří Holub, Ph.D. 21-URS
   prof. PhDr. Anna Housková, CSc. 21-URS
   PhDr. Jan Hricsina, Ph.D. 21-URS
   Mgr. Polina Chodaková, Ph.D. 21-URS
   doc. PhDr. Václav Jamek 21-URS
   Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 21-URS
   Mgr. Tereza Kalkusová 21-URS
   PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 21-URS
   PhDr. Zuzana Krinková, Ph.D. 21-URS
   Mgr. et Mgr. Ariel Laurencio Tacoronte, Ph.D. 21-URS
   Mgr. Kateřina Martinovská 21-URS
   Mgr. Jan Mrva 21-URS
   PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 21-URS
   PhDr. Zora Obstová, Ph.D. 21-URS
   prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. 21-URS
   Mgr. Dora Poláková, Ph.D. 21-URS
   Mgr. Pavla Přívozníková 21-URS
   Mgr. Mauro Ruggiero, Ph.D. 21-URS
   Mgr. Marek Říha 21-URS
   Mara Salvalaggio 21-URS
   doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D. 21-URS
   doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D. 21-URS
   Mgr. Tereza Sieglová 21-URS
   Mgr. Anna Skalická 21-URS
   Mgr. Vojtěch Šarše 21-URS
   Mgr. Monika Štefková 21-URS
   doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. 21-URS
   PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. 21-URS
   BcA. Sophie Teheux 21-URS
   Mgr. Karolina Válová, Ph.D. 21-URS
   doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 21-URS
Ústav světových dějin (21-USD)
   Mgr. Zuzana Bolerazká 21-USD
   Mgr. Jan Brandejs 21-USD
   Mgr. Ondřej Crhák 21-USD
   Mgr. Jakub Drábik, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Zuzana Drnková Vašáková 21-USD
   doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Kathleen Brenda Geaney, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Vojtěch Halama 21-USD
   Mgr. Bc. Denisa Hilbertová 21-USD
   doc. Dr. phil. Pavel Himl 21-USD
   prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D. 21-USD
   prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Jakub Izdný 21-USD
   Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Petr Janoušek, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Mgr. Martin Klečacký, Ph.D. 21-USD
   prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 21-USD
   PhDr. Roman Kodet, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Anna Košátková 21-USD
   Mgr. Václav Kotrman, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Jan Koura, Ph.D. 21-USD
   prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Hana Králová, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Karel Kubiš, CSc. 21-USD
   PhDr. Bohuslav Litera, CSc. 21-USD
   PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Jan Malý 21-USD
   Mgr. Tomáš Masař, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Marie Michlová 21-USD
   doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. 21-USD
   PhDr. Boris Moskovič 21-USD
   doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Barbora Pásztorová, Ph.D. 21-USD
   Mgr. et Mgr. Katalin Pataki 21-USD
   PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 21-USD
   doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 21-USD
   prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. 21-USD
   PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 21-USD
   doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Pavel Smrž 21-USD
   PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 21-USD
   doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. 21-USD
   PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D. 21-USD
   doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. 21-USD
   Mgr. Ondřej Šmigol 21-USD
   Andrea Talaber 21-USD
   PhDr. Martin Valenta, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D. 21-USD
   PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 21-USD
   prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 21-USD
Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
   Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. 21-USJ
   Mgr. Pavel Čech, Ph.D. 21-USJ
   Ronald Kim, Ph.D. 21-USJ
   PhDr. Jiří Milička, Ph.D. 21-USJ
   doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 21-USJ
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
   doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. 21-USVS
Ústav teoretické a komputační lingvistiky (21-UTKL)
   prof. RNDr. Jan Hajič, Dr. 21-UTKL
   RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D. 21-UTKL
   doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D. 21-UTKL
   doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. 21-UTKL
   prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. 21-UTKL
   Mgr. Nino Peterek, Ph.D. 21-UTKL
   Mgr. Pavel Straňák, Ph.D. 21-UTKL
   RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. 21-UTKL
   doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. 21-UTKL
Ústav translatologie (21-UTRL)
   Mgr. Ivan Alonso Gayoso 21-UTRL
   MgA. Robert Michael Baugh, BA 21-UTRL
   PhDr. Šárka Belisová 21-UTRL
   Mgr. Miguel Jose Cuenca Drouhard, Ph.D. 21-UTRL
   PhDr. Pavel Dolanský 21-UTRL
   Mgr. Jana Ďoubalová, Ph.D. 21-UTRL
   doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 21-UTRL
   Mgr. Petr Eliáš 21-UTRL
   Mgr. Jiří Gut 21-UTRL
   Ing. Bc. Jarmila Hájková 21-UTRL
   Dr. phil. Christof Heinz, M.A. 21-UTRL
   PhDr. Milena Horálková 21-UTRL
   PhDr. Milena Horálková 21-UTRL
   Mgr. Barbora Hronová 21-UTRL
   Karla Hurníková 21-UTRL
   PhDr. Anežka Charvátová 21-UTRL
   doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 21-UTRL
   Mgr. Eva Jansa, M.A. 21-UTRL
   doc. PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc., Ph.D. 21-UTRL
   PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 21-UTRL
   PhDr. Jiří Kameníček, CSc. 21-UTRL
   Mgr. Lukáš Klimeš 21-UTRL
   Mgr. Věra Kloudová, Ph.D. 21-UTRL
   PhDr. Hana Linhartová 21-UTRL
   doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. 21-UTRL
   PhDr. Veronika Mistrová 21-UTRL
   PhDr. David Mraček, Ph.D. 21-UTRL
   PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D. 21-UTRL
   Mgr. Jana Mrkvová 21-UTRL
   PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D. 21-UTRL
   PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc. 21-UTRL
   Mgr. Pavel Pražák 21-UTRL
   PaedDr. Jaroslava Rezková 21-UTRL
   Antonio Francisco Rivas González, M.A., M.Th. 21-UTRL
   prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc. 21-UTRL
   Tatiana Smirnova 21-UTRL
   PhDr. Martin Starý 21-UTRL
   Mgr. Bc. Kateřina Středová 21-UTRL
   PhDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 21-UTRL
   PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D. 21-UTRL
   PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D. 21-UTRL
   Mgr. Šárka Timarová, Ph.D. 21-UTRL
   prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 21-UTRL
   Mgr. Catherina van den Brinková Štifterová 21-UTRL
   Mgr. Ondřej Vimr, Ph.D. 21-UTRL
   Einhard Answer Zorn 21-UTRL
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
   Dr. Kristine Ante 21-UVES
   Mgr. Galyna Babak 21-UVES
   Mgr. Václav Čermák, Ph.D. 21-UVES
   PaedDr. Maia Darchia 21-UVES
   Mgr. Giorgi Gersamia 21-UVES
   Dr. phil. Markus Giger 21-UVES
   Sarma Gintere, M.A. 21-UVES
   Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D. 21-UVES
   PhDr. Eva Irmanová, CSc. 21-UVES
   PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Bc. Jakub Kapičiak 21-UVES
   Mgr. Katerina Kedron, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Jana Kitzlerová, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. 21-UVES
   prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 21-UVES
   doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D. 21-UVES
   PhDr. Věra Lendělová, CSc. 21-UVES
   Mgr. Olga Leshkova 21-UVES
   Mgr. Geda Montvilaite 21-UVES
   Mgr. Leyla Musayeva 21-UVES
   doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 21-UVES
   Ljudmila Nyklová 21-UVES
   Mgr. Lenka Pánková, Ph.D. 21-UVES
   PhDr. Mgr. Štefan Pilát, Ph.D. 21-UVES
   PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. 21-UVES
   PhDr. Mgr. et Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Alexej Sevruk, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Anna Sochová, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Kateřina Spurná, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Veronika Stranz-Nikitina, Ph.D. 21-UVES
   doc. Tetiana Sverdan, CSc. 21-UVES
   Mgr. Pavel Štoll, Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Romana Štorková Maliti 21-UVES
   doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 21-UVES
   PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 21-UVES
   Mgr. Eldar Valiyev 21-UVES
   Mgr. Michal Vašíček, Ph.D. 21-UVES
   PhDr. Bohdan Zilynskyj, Dr., Ph.D. 21-UVES
Vyšší odborná škola informačních služeb (21-VOSIS)
   JUDr. Ing. Václav Bláha 21-VOSIS
   PhDr. Mgr. Marcela Buřilová 21-VOSIS
   Mgr. Ľudmila Fonferová, Ph.D. 21-VOSIS
   Mgr. Karel Mašek 21-VOSIS
   Ing. Jiří Pátek, CSc. 21-VOSIS
   PhDr. Hana Slámová, Ph.D. 21-VOSIS
Zahraniční oddělení (21-ZO)
   Katherine Patricia Adrian Ford, M.A. 21-ZO
Centrum právních dovedností (22-CPD)
   Mgr. Klára Adámková 22-CPD
   Mgr. Viktor Hatina 22-CPD
   JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. 22-CPD
   Mgr. Martina Novotná 22-CPD
Centrum právní komparatistiky (22-CPK)
   JUDr. Mgr. Tomáš Dumbrovský, LL.M., Ph.D. 22-CPK
   JUDr. Katarína Kukanová 22-CPK
   JUDr. et JUDr. Solange Isabelle Maslowski, Ph.D., Ph.D. 22-CPK
Centrum právních dovedností (22-CRPD)
   PhDr. Kateřina Kloubová 22-CRPD
   JUDr. Martin Svatoš, Ph.D. 22-CRPD
Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
   prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc. 22-CZP
   JUDr. Helena Krejčíková, Ph.D. 22-CZP
   MUDr. David Marx, Ph.D. 22-CZP
   JUDr. Lucie Široká 22-CZP
   MUDr. František Vlček, Ph.D. 22-CZP
Oddělení dokumentace (22-DOK)
   Mgr. Jan Šumbera 22-DOK
Ústav pro další vzdělávání právníků - JURIDIKUM (22-J)
   Mgr. Bc. Petr Šedina 22-J
Katedra evropského práva (22-KEP)
   Mgr. Kristýna Benešová 22-KEP
   JUDr. Jan Exner 22-KEP
   JUDr. Tereza Kunertová, LL.M., Ph.D. 22-KEP
   Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. 22-KEP
   JUDr. Michal Říha 22-KEP
   doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. 22-KEP
   JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 22-KEP
   prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 22-KEP
   doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 22-KEP
   prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 22-KEP
   Mgr. Veronika Vilímková 22-KEP
   JUDr. Jiří Vlastník, Ph.D. 22-KEP
   JUDr. Aneta Vondráčková, Ph.D. 22-KEP
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
   doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 22-KFP
   Mgr. Bc. Lukáš Hrdlička 22-KFP
   prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 22-KFP
   doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 22-KFP
   JUDr. Petr Kotáb, Ph.D. 22-KFP
   prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 22-KFP
   JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 22-KFP
   JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 22-KFP
   Mgr. Petra Šmirausová 22-KFP
   Mgr. et Mgr. Michal Tuláček 22-KFP
   JUDr. Jakub Vojtěch, Ph.D. 22-KFP
   JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D. 22-KFP
   JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 22-KFP
Katedra jazyků (22-KJ)
   Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. 22-KJ
   Mgr. Dušan Andrš, Ph.D. 22-KJ
   Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. 22-KJ
   PhDr. Mgr. Alexandra Berendová, Ph.D. 22-KJ
   Charles Ross Bird, LL.M. 22-KJ
   Sean Davidson 22-KJ
   PhDr. Jana Dvořáková 22-KJ
   Mgr. Eva Dvořáková 22-KJ
   Mgr. Alena Forestová 22-KJ
   PhDr. Petr Honč, Ph.D. 22-KJ
   PhDr. Milena Horálková 22-KJ
   PhDr. Milena Horálková 22-KJ
   PhDr. Renata Hrubá 22-KJ
   doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. 22-KJ
   Jan Kalbheim 22-KJ
   Mgr. Lada Kloutvorová 22-KJ
   Mgr. Vladimíra Kvasničková 22-KJ
   PhDr. Hana Linhartová 22-KJ
   Dr. iur. Martin Paus, M.A. 22-KJ
   PaedDr. Jaroslava Rezková 22-KJ
   Mgr. Olena Rizak 22-KJ
   PhDr. Hana Slavíčková 22-KJ
   PhDr. Martin Starý 22-KJ
   PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. 22-KJ
   Mgr. Catherina van den Brinková Štifterová 22-KJ
   Mgr. Klára Žytková 22-KJ
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
   doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. 22-KMP
   JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. 22-KMP
   JUDr. Milan Beránek 22-KMP
   doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 22-KMP
   JUDr. PhDr. Dagmar Černá, LL.M., Ph.D. 22-KMP
   JUDr. Martin Faix, Ph.D. 22-KMP
   JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D. 22-KMP
   JUDr. Jitka Hanko, Ph.D. 22-KMP
   prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 22-KMP
   JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 22-KMP
   Mgr. Lukáš Kostínek 22-KMP
   Mgr. Bc. Markéta Křižáková 22-KMP
   JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. 22-KMP
   Mgr. Tomáš Lipták 22-KMP
   doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 22-KMP
   JUDr. Mgr. Miroslav Pulgret, Ph.D. 22-KMP
   JUDr. Vladimír Pysk, LL.M. 22-KMP
   Mgr. Ondřej Svoboda 22-KMP
   Mgr. Kamila Šrolerová 22-KMP
   prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 22-KMP
   Miroslava Tomandlová 22-KMP
   JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. 22-KMP
   Mgr. Kristýna Urbanová, Ph.D. 22-KMP
   Mgr. Jaroslav Větrovský, DEA, Ph.D. 22-KMP
Katedra národního hospodářství (22-KNH)
   doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. 22-KNH
   JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D. 22-KNH
   JUDr. Ing. Jan Broulík, LL.M., Ph.D. 22-KNH
   Ing. Bc. Hana Marie Broulíková, M.Sc. 22-KNH
   JUDr. Ing. Lenka Dupáková, Ph.D. 22-KNH
   doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. 22-KNH
   JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 22-KNH
   JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. 22-KNH
   Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. 22-KNH
   doc. Ing. Helena Chytilová, M.A., Ph.D. 22-KNH
   Mgr. Michael Mikulík, LL.M. 22-KNH
   Ing. Josef Montag, Ph.D. 22-KNH
   Ing. Pavel Potužák 22-KNH
   PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D. 22-KNH
   Mgr. Michal Šoltés 22-KNH
   doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. 22-KNH
Knihovna (22-KNIH)
   Eva Charvátová 22-KNIH
   Mgr. Radka Kovářová 22-KNIH
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
   JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 22-KOBCHP
   JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D. 22-KOBCHP
   Mgr. Ondřej Čech 22-KOBCHP
   JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D. 22-KOBCHP
   prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 22-KOBCHP
   JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 22-KOBCHP
   JUDr. Tomáš Dočkal 22-KOBCHP
   JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D. 22-KOBCHP
   JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. 22-KOBCHP
   doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. 22-KOBCHP
   Mgr. Kateřina Holečková 22-KOBCHP
   JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 22-KOBCHP
   JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 22-KOBCHP
   JUDr. Danuše Hůlková 22-KOBCHP
   JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 22-KOBCHP
   JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M. 22-KOBCHP
   JUDr. Jiří Kindl, Ph.D. 22-KOBCHP
   JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. 22-KOBCHP
   JUDr. Dominik Králik 22-KOBCHP
   doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 22-KOBCHP
   JUDr. Milan Müller, LL.M., Ph.D. 22-KOBCHP
   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 22-KOBCHP
   doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 22-KOBCHP
   prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. 22-KOBCHP
   JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. 22-KOBCHP
   prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. 22-KOBCHP
   doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 22-KOBCHP
   Mgr. Lucie Pichlerová 22-KOBCHP
   JUDr. František Púry, Ph.D. 22-KOBCHP
   JUDr. František Púry, Ph.D. 22-KOBCHP
   prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 22-KOBCHP
   PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D. 22-KOBCHP
   Mgr. Lucie Slavíková 22-KOBCHP
   JUDr. Zuzana Slováková, Ph.D. 22-KOBCHP
   doc. JUDr. Ivanka Štenglová 22-KOBCHP
   Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. 22-KOBCHP
   Mgr. Tomáš Vařecha 22-KOBCHP
   JUDr. Petr Vybíral, Ph.D. 22-KOBCHP
Katedra občanského práva (22-KOP)
   JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 22-KOP
   prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 22-KOP
   doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 22-KOP
   doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 22-KOP
   doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 22-KOP
   JUDr. Tomáš Holčapek, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Anežka Janoušková 22-KOP
   JUDr. Pavel Kolesár, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 22-KOP
   Mgr. Vladimír Lajsek 22-KOP
   Mgr. Vít Lederer, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Jana Líznerová, Ph.D. 22-KOP
   doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 22-KOP
   Mgr. Ivana Mrázová 22-KOP
   JUDr. Tomáš Pohl 22-KOP
   Mgr. Zuzana Pospíšilová 22-KOP
   doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 22-KOP
   doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 22-KOP
   JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D. 22-KOP
   doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 22-KOP
   Mgr. Bc. Tomáš Střeleček, LL.M. 22-KOP
   JUDr. Mgr. Martin Šolc 22-KOP
   JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 22-KOP
   prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 22-KOP
   JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 22-KOP
   prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 22-KOP
Katedra právních dějin (22-KPD)
   doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 22-KPD
   Mgr. Lukáš Blažek 22-KPD
   JUDr. Jaromír Císař 22-KPD
   JUDr. David Falada, Ph.D. 22-KPD
   doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. 22-KPD
   JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. 22-KPD
   Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 22-KPD
   Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 22-KPD
   prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 22-KPD
   prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. 22-KPD
   JUDr. Daniela Němečková, Ph.D. 22-KPD
   Mgr. Marek Novák 22-KPD
   doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 22-KPD
   prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. 22-KPD
   JUDr. Petra Skřejpková, Ph.D. 22-KPD
   doc. JUDr. Marek Starý, Ph.D. 22-KPD
   Mgr. Kamila Stloukalová 22-KPD
   JUDr. Jan Šejdl, Ph.D. 22-KPD
   Mgr. Martin Šlosar 22-KPD
   JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 22-KPD
   prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 22-KPD
   prof. Dr. Wolfgang Wieshaider 22-KPD
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
   JUDr. Lukáš Aldorf, Ph.D. 22-KPP
   prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 22-KPP
   doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 22-KPP
   PhDr. Pavel Janeček 22-KPP
   doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 22-KPP
   JUDr. Michael Košnar 22-KPP
   JUDr. Lucia Kvočáková, Ph.D. 22-KPP
   JUDr. Roman Lang, Ph.D. 22-KPP
   JUDr. Ján Matejka, Ph.D. 22-KPP
   Mgr. Lucie Matějka Řehořová 22-KPP
   JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 22-KPP
   prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 22-KPP
   Mgr. Ing. Patrik Stonjek 22-KPP
   prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 22-KPP
   doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 22-KPP
   JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 22-KPP
   prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 22-KPP
   doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 22-KPP
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
   Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D. 22-KPS
   Mgr. Kristina Blažková 22-KPS
   JUDr. Jakub Drápal, M.Phil. 22-KPS
   Mgr. Hana Draslarová 22-KPS
   Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. 22-KPS
   Mgr. Jan Géryk 22-KPS
   JUDr. Tomáš Havel, Ph.D. 22-KPS
   JUDr. Barbara Havelková, LL.M., D.Phil. 22-KPS
   JUDr. Jan Kosek, Ph.D. 22-KPS
   Mgr. Ing. Tereza Krupová, Ph.D. 22-KPS
   doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. 22-KPS
   prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 22-KPS
   doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 22-KPS
   Mgr. Radek Píša, Ph.D. 22-KPS
   doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 22-KPS
   JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 22-KPS
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
   Mgr. Adéla Brťková 22-KPZP
   prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 22-KPZP
   JUDr. Stanislav Derlich, Ph.D. 22-KPZP
   Mgr. BcA. Tereza Fabšíková 22-KPZP
   JUDr. Martina Franková, Ph.D. 22-KPZP
   JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. 22-KPZP
   JUDr. Alena Chaloupková 22-KPZP
   prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 22-KPZP
   JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. 22-KPZP
   Mgr. Adam Novák 22-KPZP
   JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. 22-KPZP
   JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. 22-KPZP
   JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. 22-KPZP
   doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 22-KPZP
   JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., Ph.D. 22-KPZP
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
   Mgr. Bc. Zuzana Adamusová 22-KSP
   doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 22-KSP
   doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 22-KSP
   Mgr. František Korbel, Ph.D. 22-KSP
   Mgr. František Korbel, Ph.D. 22-KSP
   JUDr. David Kryska, Ph.D. 22-KSP
   JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 22-KSP
   doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 22-KSP
   prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 22-KSP
   doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 22-KSP
   JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 22-KSP
   JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 22-KSP
   JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 22-KSP
   JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 22-KSP
   doc. JUDr. Vladimír Vopálka, CSc. 22-KSP
Katedra trestního práva (22-KTP)
   Mgr. Bc. Igor Nikolaj Barilik, M.Sc., Ph.D. 22-KTP
   Mgr. Bc. Igor Nikolaj Barilik, M.Sc., Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Andrea Beranová, Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Lucie Budayová 22-KTP
   JUDr. Marek Dvořák 22-KTP
   JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D. 22-KTP
   doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Simona Heranová, Ph.D. 22-KTP
   doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D. 22-KTP
   prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 22-KTP
   JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 22-KTP
   Mgr. et Mgr. Kateřina Kudrlová 22-KTP
   JUDr. Jiří Mulák, Ph.D. 22-KTP
   prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 22-KTP
   Mgr. Lenka Náhlovská 22-KTP
   JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D. 22-KTP
   Mgr. Lenka Pošíková, Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Martin Richter 22-KTP
   JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D. 22-KTP
   Mgr. Michal Sýkora 22-KTP
   prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D. 22-KTP
   doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D. 22-KTP
   JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 22-KTP
   JUDr. Petra Zaoralová, Ph.D. 22-KTP
   doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc. 22-KTP
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
   JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D. 22-KTPPU
   doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 22-KTPPU
   doc. JUDr. František Cvrček, CSc. 22-KTPPU
   prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 22-KTPPU
   Slavomíra Henčeková 22-KTPPU
   Mgr. Jan Chmel 22-KTPPU
   JUDr. Václav Janeček, Ph.D. 22-KTPPU
   Mgr. Ondřej Kadlec, M.Phil., Ph.D. 22-KTPPU
   Mgr. Valeria Kolářová 22-KTPPU
   Mgr. Bc. Martin Koloušek 22-KTPPU
   prof. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 22-KTPPU
   doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 22-KTPPU
   JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 22-KTPPU
   Mgr. Pavel Pražák 22-KTPPU
   Mgr. Jiří Šimek 22-KTPPU
   JUDr. Jan Tryzna, Ph.D. 22-KTPPU
   doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 22-KTPPU
   doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 22-KTPPU
   Mgr. Marek Zima 22-KTPPU
   JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. 22-KTPPU
Katedra tělesné výchovy (22-KTV)
   Bc. Kristina Bertošová 22-KTV
   Mgr. Tomáš Brtník 22-KTV
   Mgr. Jan Fröhde 22-KTV
   doc. Petr Hajný, CSc. 22-KTV
   Mgr. Pavel Havránek 22-KTV
   Mgr. Petr Hejnic 22-KTV
   Mgr. Jana Javorská 22-KTV
   Mgr. Radek Jenček 22-KTV
   Mgr. Růžena Kosová 22-KTV
   Mgr. Lenka Mrázková 22-KTV
   Mgr. Michal Mrtka 22-KTV
   Mgr. Jana Müllerová 22-KTV
   Mgr. Daniel Simmer 22-KTV
Katedra ústavního práva (22-KUP)
   JUDr. PhDr. Marek Antoš, LL.M., Ph.D. 22-KUP
   Mgr. Daniel Askari 22-KUP
   JUDr. Jan Grinc, Ph.D. 22-KUP
   doc. Dr. Ing. Ján Gronský, CSc. 22-KUP
   doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. 22-KUP
   JUDr. Kateřina Janstová, Ph.D. 22-KUP
   JUDr. Věra Jirásková, CSc. 22-KUP
   JUDr. Miluše Kindlová, M.Jur., Ph.D. 22-KUP
   Mgr. Eliška Klimentová 22-KUP
   JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 22-KUP
   JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 22-KUP
   doc. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D. 22-KUP
   JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. 22-KUP
   doc. JUDr. Jana Reschová, CSc. 22-KUP
   Mgr. Karel Řepa 22-KUP
   JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. 22-KUP
Sekretariát fakulty (22-OPVV)
   MgA. Vendula Radostová 22-OPVV
Oddělení zaměstnanecké (22-PO)
   Jarmila Marešová, DiS. 22-PO
Studijní oddělení (22-SO)
   Helena Voráčková 22-SO
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
   JUDr. Zuzana Císařová 22-UPA
   JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. 22-UPA
   JUDr. Irena Holcová 22-UPA
   JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 22-UPA
   prof. JUDr. Jan Kříž, CSc. 22-UPA
   JUDr. Petra Žikovská 22-UPA
Ústav právních dějin (22-UPD)
   Ellen Bárová 22-UPD
   prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. 22-UPD
   JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D. 22-UPD
   doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc. 22-UPD
   JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. 22-UPD
Oddělení pro zahraniční styky (22-ZO)
   JUDr. David Kohout, Ph.D. 22-ZO
   Mgr. Lukáš Krejčík 22-ZO
   Ing. Svatava Marešová 22-ZO
CERGE (23-CERGE)
   Stanislav Anatolev, Ph.D. 23-CERGE
   prof. Randall Filer, Ph.D. 23-CERGE
   Patrick Gaule, M.A., Ph.D. 23-CERGE
   prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc. 23-CERGE
   Byeongju Jeong, Ph.D. 23-CERGE
   prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. 23-CERGE
   Andreas Menzel, Ph.D. 23-CERGE
   doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. 23-CERGE
   Jan Straka 23-CERGE
   PhDr. Jan Zápal, Ph.D. 23-CERGE
Institut ekonomických studií (23-IES)
   Zurab Abramishvili, M.A., Ph.D. 23-IES
   PhDr. Mgr. Tomáš Adam 23-IES
   Ing. Tamara Ajrapetova 23-IES
   Mgr. Juraj Alexander, LL.M. 23-IES
   Mgr. Nargiza Alimukhamedova, Ph.D. 23-IES
   Shahriyar Aliyev 23-IES
   Petra Andrlíková, M.Sc. 23-IES
   Mahsa Asadieydivand, M.Sc. 23-IES
   Mgr. Anton Astakhov, BA 23-IES
   Stanislav Astapovich 23-IES
   Mgr. Krenar Avdulaj, Ph.D. 23-IES
   Mgr. Lei Ba 23-IES
   Mykola Babiak, M.A. 23-IES
   Mgr. Adrian Babin, M.A. 23-IES
   Bc. Matěj Bajgar 23-IES
   JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 23-IES
   Ing. Petr Balcar, M.Sc. 23-IES
   RNDr. Matúš Baniar 23-IES
   doc. RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. 23-IES
   Mgr. Vojtěch Bartoš, Ph.D. 23-IES
   doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D. 23-IES
   Abdel Jabar Bassam, dipl. ing. 23-IES
   doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D. 23-IES
   PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. 23-IES
   Mgr. Daniel Benčík 23-IES
   Levan Bezhanishvili 23-IES
   Mgr. Božena Bobková 23-IES
   Periklis Brakatsoulas 23-IES
   Mgr. Josef Brechler 23-IES
   Mgr. Václav Brož 23-IES
   Ing. Jan Brůha, M.A., Ph.D. 23-IES
   Mgr. Iuliia Brushko, M.A., Ph.D. 23-IES
   PhDr. Lucie Bryndová 23-IES
   Nino Buliskeria 23-IES
   Martin Burda, Ph.D. 23-IES
   Georgi Burlakov, Ph.D. 23-IES
   Olga Bychkova, M.A. 23-IES
   doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 23-IES
   Mgr. Alina Cazachevici 23-IES
   PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D. 23-IES
   Mgr. Jan Čech 23-IES
   PhDr. František Čech, Ph.D. 23-IES
   Mgr. Kristýna Čechová 23-IES
   RNDr. Michal Červinka, Ph.D. 23-IES
   Mgr. Aleš Čornanič 23-IES
   Mgr. Martin Čovan 23-IES
   Laure Debatz, M.Sc. 23-IES
   prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 23-IES
   Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. 23-IES
   doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. 23-IES
   Mgr. et Mgr. Pavel Doležel 23-IES
   PhDr. Martin Dózsa 23-IES
   Dr. Ing. Zdenek Drábek 23-IES
   PhDr. Mgr. Marie Duršpek Raková 23-IES
   doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D. 23-IES
   PhDr. Vladimír Dvořák 23-IES
   Mgr. Lenka Dvořáková Švejdová 23-IES
   Mgr. Hana Džmuráňová 23-IES
   Mohammad Ali Elminejad Anjileh, M.Sc. 23-IES
   Mgr. Nicolas Fanta 23-IES
   PhDr. Ondřej Filip 23-IES
   PhDr. Tereza Fišerová 23-IES
   doc. Ing. Vladislav Flek, CSc. 23