Přehled školitelůPřehled školitelů(verze: 23)
 
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Taťjána Dostálová, DrSc., MBA
Adresa: V Úvalu 84, Praha 5 - Motol
Sídlo: Stomatologická klinika dětí a dospělých
Telefon: 224433100
Fax:
E-Mail: tatjana.dostalova@fnmotol.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1670775285599487
 
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Katedra: Stomatologická klinika dětí a dospělých (13-413)
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   

Aktuálně vedení doktorandi
seřadit sestupněseřadit vzestupněDoktorandseřadit sestupněseřadit vzestupněFakultaseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní programseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní oborseřadit sestupněseřadit vzestupněRok zahájení studiaseřadit sestupněseřadit vzestupněStav studiaZávěrečná práce
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2014přerušenoSystém na podporu rozhodování se zaměřením na 3D rekonstrukce zubních oblouků a obličejové morfologie a na ústní mikorbiom u pacientů s retencí zubů
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2012studujeZměny kefalometrických hodnot se zaměřením na změnu tloušťky vestibulární kortikální kosti
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2019studuje
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2019studuje
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2017studujeSystém na podporu rozhodování na podkladě 3D skenování a 3D tisku při řešení Boltonova indexu
skrytý2.LFExperimentální chirurgieExperimentální chirurgie2013studuje2D a 3D prostorové změny tvaru kloubní hlavičky a jamky v temporomandibulárním kloubu sledované na RTG před a po kombinované ortodonticko-chirurgické terapii u pacientů s II. a III. skeletání třídou
skrytý2.LFExperimentální chirurgieExperimentální chirurgie2017studujeAnalýza kostního hojení cystických defektů po operaci čelistí u dětí
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2014přerušenoElektronické rozhodovací schéma a báze znalostí pro vytvoření lékařského algoritmu při indikaci 3D rekonstrukce pomocí intraorálního skeneru
skrytý2.LFExperimentální chirurgieExperimentální chirurgie2017studujeMonitorování růstu hlavy a krku v 3D obrazu s kontrolou jeho vlivu na obličejovou estetiku.
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2019studujeMožnost zjednodušení diagnostiky a terapie vzácných onemocnění ve stomatologii za pomoci expertního systému na bázi databáze v 2D a 3D obrazu
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2011přerušenoKonzervativní terapie poruchy funkce temporomandibulárního kloubu a její vliv na kvalitu života pacienta
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2014studujeVliv hemofilie na stav dutiny ústní
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2018studujeZlepšení informovanosti o vzácných onemocněních, provoz a aktualizace příslušných webových portálů, podpora registru vzácných onemocnění pro stomatologii
skrytý2.LFExperimentální chirurgieExperimentální chirurgie2019studuje
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika2019studujeAplikace nových digitálních metod intraorálního skenování a 3D tisku ve stomatologii

Dříve vedení doktorandi
seřadit sestupněseřadit vzestupněDoktorandseřadit sestupněseřadit vzestupněFakultaseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní programseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní oborseřadit sestupněseřadit vzestupněRok zahájení studiaseřadit sestupněseřadit vzestupněRok ukončeníseřadit sestupněseřadit vzestupněStav studiaZávěrečná práceŠkolitelem odŠkolitelem doAktuální školitel
skrytý2.LFExperimentální chirurgieExperimentální chirurgie20142017nedokončenoProblematika zlomenin obličejového skeletu v závislosti na věku02.09.201420.09.2018
skrytý2.LFAntropologieANTROPOLOGIE20072009nedokončeno01.10.200729.09.2009
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092014absolvovalNová modifikovaná metoda neonatální operace rozštěpu rtu01.10.200720.06.2011doc. MUDr. Miroslav Peterka, CSc., DSc.
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20102016nedokončenoOšetření hendikepovaného pacienta metodou eliminující bolest - Er:YAG laser14.09.201017.10.2016
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20102016absolvovalHodnocení ošetření zubu Er:YAG laserem ve srovnání s ostatními preparačními metodami03.09.201013.12.2016
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20092011absolvovalPoužití Learning management systému v univerzitním prostředí: Aplikace pro lékařskou informatiku a stomatologii25.09.200924.01.2012
skrytý2.LFAntropologieANTROPOLOGIE20082009nedokončeno01.10.200829.09.2009
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092013nedokončeno01.10.200801.02.2014
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092009nedokončeno01.10.200830.08.2010
skrytý2.LFAntropologieANTROPOLOGIE20082009nedokončeno01.10.200829.09.2009
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092016nedokončenoHendikepované dítě při stomatologickém ošetřní01.10.200830.09.2017
skrytý2.LFAntropologieANTROPOLOGIE20082009nedokončeno01.10.200829.09.2009
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20132015nedokončenoExpertní systém v diagnostice a terapii onemocnění temporomandibulárního kloubu (TMD)09.09.201309.09.2016
skrytý2.LFAntropologieANTROPOLOGIE20072009nedokončeno01.10.200829.09.2009
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092015absolvoval2D a 3D modely u pacientů s onemocněním temporomandibulárního kloubu01.10.200811.12.2015
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092013nedokončeno01.10.200730.09.2014
skrytý2.LFAntropologieANTROPOLOGIE20072009nedokončeno01.10.200729.09.2009
skrytý2.LFAntropologieANTROPOLOGIE20072009nedokončeno01.10.200729.09.2009
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092015nedokončeno3-D počítačové plánování a rekonstrukce u pacientů s rozštěpem01.10.200731.08.2016
skrytý2.LFVšeobecné lékařstvíMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologie20022003nedokončenoDNA virové infekce u pacientů po alogenní transplantaci kostní dřeně01.10.200201.10.2003
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092016nedokončenoMožnosti ortodontické léčby u transversálních a sagitálních ortodontických anomálií vedoucích ke zkříženému skusu01.10.200826.09.2017
skrytý2.LFAntropologieANTROPOLOGIE20082009nedokončeno01.10.200829.09.2009
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20102012nedokončeno20.09.201001.06.2013
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20132014nedokončeno02.09.201314.10.2014
skrytý2.LFExperimentální chirurgieExperimentální chirurgie20092014absolvovalStomatologická péče o pacienty po předchozí chirurgické terapii vrozených nebo získaných defektů obličeje. Využití 3D technologií v diagnostice a terapii rozštěpových pacientů23.09.200930.03.2015
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20132016nedokončenoVzácná postižení tvrdých zubních tkání a jejich ovlivnění pacientovy psychiky16.09.201318.10.2016
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20122016nedokončenoZměny funkce temporomandibulárního skloubení v dětském věku a jejich terapeutické ovlivnění.27.09.201230.09.2017
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20102015absolvovalMožnosti využití expertních systémů a 3D matematického modelování při léčbě cyst maxillofaciální oblasti14.09.201028.06.2016
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092012nedokončeno22.09.200928.02.2013
skrytý2.LFExperimentální chirurgieExperimentální chirurgie20102017nedokončenoSrovnání účinků kortikoterapie a chirurgické terapie angiomů v dětském věku14.09.201021.05.2018
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20132016nedokončenoPůsobení vývojového stádia a postavení zubů na temporomandibulární kloub v souvislosti s terapií ortodontických anomálií.17.09.201330.09.2017
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20102012nedokončeno14.09.201010.06.2013
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20092015nedokončenoSrovnání retence plaku mezi klasickými a samoligujícími ortodontickými zámky22.09.200901.06.2016
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20122017nedokončenoDetekce kariezních lézí u pacientů s hedikepem17.09.201230.09.2018
skrytý2.LFBiomedicínská informatikaBiomedicínská informatika20142015nedokončenoSystém na podporu rozhodování v diagnostice poruch TMJ u dětí a adolescentů17.09.201430.09.2016
skrytý2.LFAntropologieAntropologie20102013nedokončeno13.09.201001.10.2013
skrytý2.LFExperimentální chirurgieExperimentální chirurgie20132016nedokončenoPřesnost predikce ortognátních operací pomocí 3D programu vzhledem k měkkým tkáním obličeje19.09.201309.12.2016

Vypsaná témata
seřadit sestupněseřadit vzestupněZávěrečná práceseřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta
Možnost zjednodušení diagnostiky a terapie vzácných onemocnění ve stomatologii za pomoci expertního systému na bázi databáze v 2D a 3D obrazu1.LF
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK