Přehled školitelůPřehled školitelů(verze: 23)
 
   Přihlásit přes CAS
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Adresa: V Úvalu 84, Praha 5
Sídlo: Klinika dětské hematologie a onkologie
Telefon: 224436450
Fax:
E-Mail: tomas.eckschlager@lfmotol.cuni.cz
Další informace: https://is.cuni.cz/webapps/whois/osoba/?entId=856592
 
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Katedra: Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462)
Předměty   Rozvrh   Nástěnka   

Aktuálně vedení doktorandi
seřadit sestupněseřadit vzestupněDoktorandseřadit sestupněseřadit vzestupněFakultaseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní programseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní oborseřadit sestupněseřadit vzestupněRok zahájení studiaseřadit sestupněseřadit vzestupněStav studiaZávěrečná práce
skrytý2.LFBiochemie a patobiochemieBiochemie a patobiochemie2016studujeVýznam V-ATPázy pro chemorezistenci nádorových buněk a potenciace účinku cytostatik inhibitory V-ATPázy
skrytý2.LFBiochemie a patobiochemieBiochemie a patobiochemie2011studujeVýznam exprese HIF-1α u buněčných linií odvozených od neuroblastomu
skrytý2.LFBiochemie a patobiochemieBiochemie a patobiochemie2017studujeVýznam exprese lncRNA MIAT v hypoxií indukované chemorezistenci
skrytý2.LFMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologieMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologie2017studujeRizikové faktory pozdních následků protinádorové léčby u dětí
skrytý2.LFMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologieMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologie2015přerušenoModely a studium chemorezistence nádorových buněk
skrytý2.LFMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologieMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologie2018studujeGenetické a epigenetické aspekty chemorezistence nádorových buněk.
skrytý2.LFPreventivní medicínaPreventivní medicína2013studujeDiagnostický význam kovy vážících proteinů u zhoubných nádorů.
skrytý2.LFPreventivní medicínaPreventivní medicína2016studujePozdní následky protinádorové léčby pro nádory dětského věku

Dříve vedení doktorandi
seřadit sestupněseřadit vzestupněDoktorandseřadit sestupněseřadit vzestupněFakultaseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní programseřadit sestupněseřadit vzestupněStudijní oborseřadit sestupněseřadit vzestupněRok zahájení studiaseřadit sestupněseřadit vzestupněRok ukončeníseřadit sestupněseřadit vzestupněStav studiaZávěrečná práceŠkolitelem odŠkolitelem doAktuální školitel
skrytý2.LFBiologie a patologie buňkyBiologie a patologie buňky20092017absolvovalEpigenetické a cytotoxické účinky inhibitorů histondeacetyláz v kombinaci s cytostatiky na buňky neuroblastomu25.09.200907.06.2018
skrytý2.LFBiologie a patologie buňkyBIOLOGIE A PATOLOGIE BUNKY20042009nedokončeno01.10.200429.09.2009
skrytý2.LFBiologie a patologie buňkyBiologie a patologie buňky20092012absolvovalÚčinky reovírusu na nádorové bunky01.10.200421.02.2013
skrytý2.LFPreventivní medicínaPreventivní medicína20092013absolvovalMetalothioneiny a další biomarkery v terapeutickém rozhodování u dětských onkologických pacientů23.09.200902.07.2014
skrytý2.LFPreventivní medicínaPREVENTIVNI MEDICINA20042007absolvovalPrognostické faktory ve vztahu k riziku karcinomu prsu a indikace cílené léčby jako prevence relapsu a komplikací léčby01.06.200520.05.2008
skrytý2.LFBiologie a patologie buňkyBIOLOGIE A PATOLOGIE BUNKY20032004nedokončeno01.04.200401.06.2005
skrytý2.LFMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologieMolekulární a buněčná biologie, genetika a virologie20092012absolvovalSledování chemorezistence dětských nádorů molekulárně cytogenetickými metodami03.10.200524.10.2012
skrytý2.LFBiologie a patologie buňkyBIOLOGIE A PATOLOGIE BUNKY20052009nedokončeno03.10.200529.09.2009
skrytý2.LFBiologie a patologie buňkyBIOLOGIE A PATOLOGIE BUNKY20072007nedokončeno17.09.200701.01.2008

Vypsaná témata
seřadit sestupněseřadit vzestupněZávěrečná práceseřadit sestupněseřadit vzestupněFakulta
* nenalezena žádná data
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK