Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Člověk a lék (U3V1)

  Člověk a lék
  Program CŽV - univerzita třetího věku
  Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
  distanční
  čeština
  V 10 přednáškách na podzim a v 10 na jaře se bude hovořit o problematice léků, tedy o historii léčby a o osudech některých přípravků, stejně jako o působení léků v těle, o moderních lékových přípravcích, o nových přístupech k léčbě lékem v současné medicíně. Budou probrány přírodní látky využitelnými v terapii. Problematika farmak bude zmíněna v historických souvislostech i ve spojitosti se současnou situací v oblasti farmacie. Kurz se chce dotknout otázek zajímavých a inspirujících.
  Člověk a lék
  ;
  ;
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   jiná
   Osvědčení o absolvování programu
   ;
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   PharmDr. Petr Jílek, CSc.
   Katedra biologických a lékařských věd
   Katedra biologických a lékařských věd
   Hradec Králové, Heyrovského 1203
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   2019/2020
   zimní semestr, Říjen
   2
   500 hodin
   10 přednášek v zimním a 10 v letním semestru
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   500 Kč / kurz
   1) V případě podání ELEKTRONICKÉ přihlášky je třeba poplatek uhradit takto:

   Číslo účtu: 153149607/0300
   Variabilní symbol: ID přihlášky (vygenerované při podání elektronické elektronické přihlášky)
   Specifický symbol: 8888

   2) V případě podávání papírové přihlášky, uvedené na https://www.faf.cuni.cz/Studium/Celozivotni-vzdelavani/u3v/Prihlaska-U3V-2019-pdf.aspx:

   Číslo účtu: 153149607/0300
   Variabilní symbol: 457
   Specifický symbol: prvních šest číslic čísla z rodného čísla uchazeče
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
   Vlasta Shejbalová
   studijni@faf.cuni.cz
   495067111
   08.10.2019
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   https://www.faf.cuni.cz/u3v/