Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Programy CŽV

  Programy CŽV kromě U3V
  Zrušit filtr
  • Fakulta: Právnická fakulta
  • Vyhledávat pouze programy, na které lze
   aktuálně podat elektronickou přihlášku:
   ano
  Počet nalezených záznamů: 10
  Název Kód programu Fakulta Zaměření programu Podávání přihlášek do
  Právo 2019/2020 4659 Právnická fakulta Program CŽV - univerzita třetího věku 30.09.2019
  Spotřebitelské právo 2019/2020 5531 Právnická fakulta Program CŽV - univerzita třetího věku 30.09.2019
  Aktuální otázky autorského práva - modulový kuz 5515 Právnická fakulta Program CŽV - zájmový 31.05.2019
  Doručování písemností ve správním řízení a ve správním soudnictví 4843 Právnická fakulta Program CŽV - zájmový 31.05.2019
  Ochrana osobních údajů - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky 4179 Právnická fakulta Program CŽV - zájmový 30.04.2019
  Pozemkové právo - 2. blok Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: stavební zákon z perspektivy právních vztahů k pozemkům 3940 Právnická fakulta Program CŽV - zájmový 30.04.2019
  Pozemkové právo - 3. blok - Vybrané aktuální otázky veřejnoprávní regulace právních vztahů k pozemkům: vyvlastnění a omezení vlastnického práva k pozemku, oceňování pozemků 3941 Právnická fakulta Program CŽV - zájmový 31.05.2019
  Řízení o přestupcích - kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro průběžné zvdělávání a pro průběžné vzdělávání vedoucích úedníků 4450 Právnická fakulta Program CŽV - zájmový 23.05.2019
  Základy veřejné správy Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky jako vzdělávací program pro vstupní vzdělávání a pro zvláštní odbornou způsobilost – obecnou část 3185 Právnická fakulta Program CŽV - zájmový 30.06.2019
  Zákoník práce - Kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra ČR jako vzdělávací program pro průběžné vzdělávání pro úředníky 4180 Právnická fakulta Program CŽV - zájmový 30.04.2019
  Výsledky 1-10 z 10 1