Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  3. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Ruská 2411/87
  Město: Praha 10
  PSČ: 100 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf3.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Elefant
  Telefon: +420267102207
  E-mail: jiri.elefant@lf3.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 05.01.2024
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
  Dle čl. 14 odst. 6 ŘPŘ se žádosti o náhradní termín podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, lhůta pro podání žádosti je nejpozději 3 dny ode dne konání přijímací zkoušky. Zároveň s podáním žádosti o udělení náhradního termínu přijímací zkoušky je třeba na studijní oddělení dodat originál potvrzení, kterým dokládáte důvody uvedené ve Vaší žádosti.
  Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění a uzavření - to vše nejpozději do 29. 2. 2024.

  Dále je třeba uhradit poplatek ve výši 880,- Kč.

  Na každý zvolený program je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jan Hudák
  Telefon: +420267102207
  E-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 5. 1. 2024
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

  Dle čl. 14 odst. 6 ŘPŘ se žádosti o náhradní termín podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, lhůta pro podání žádosti je nejpozději 3 dny ode dne konání přijímací zkoušky. Zároveň s podáním žádosti o udělení náhradního termínu přijímací zkoušky je třeba na studijní oddělení dodat originál potvrzení, kterým dokládáte důvody uvedené ve Vaší žádosti.
  Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění a uzavření - to vše nejpozději do 29. 2. 2024.

  Dále je třeba uhradit poplatek ve výši 880,- Kč.

  Na každý zvolený program je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Uchazeči, kteří žádají o přijetí jiným způsobem než přijímací zkouškou (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky), elektronicky založí přihlášku a řádně vyplní studijní výsledky za poslední 4 roky středoškolského studia. Na studijní oddělení je třeba zaslat žádost o upuštění od přijímací zkoušky, včetně požadovaných náležitostí (diplomy, certifikáty, katalogový list nebo úředně ověřené kopie vysvědčení atd.). Podklady je třeba zaslat doporučeně poštou na fakultu nejpozději do 15. 3. 2024 (rozhodující je datum odeslání).
  Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Elefant
  Telefon: +420267102207
  E-mail: jiri.elefant@lf3.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 5. 1. 2024
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
  Dle čl. 14 odst. 6 ŘPŘ se žádosti o náhradní termín podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, lhůta pro podání žádosti je nejpozději 3 dny ode dne konání přijímací zkoušky. Zároveň s podáním žádosti o udělení náhradního termínu přijímací zkoušky je třeba na studijní oddělení dodat originál potvrzení, kterým dokládáte důvody uvedené ve Vaší žádosti.
  Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění a uzavření - to vše nejpozději do 29. 2. 2024.

  Dále je třeba uhradit poplatek ve výši 880,- Kč.

  Na každý zvolený program je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: H. Vlčková
  Telefon: +420267102230
  E-mail: hana.vlckova@lf3.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru především na téma daného výzkumného tématu dizertační práce, prokázání odborné schopnosti pro studium v doktorském studijním programu a schopnosti práce s odbornou zahraniční literaturou.
  Náležitosti přihlášky: 1. Životopis
  2. Doklady o absolvovaném VŠ studiu na úrovni
  magisterského studijního programu (pokud student
  ještě neukončil magisterský studijní program potvrzení
  o studiu
  3. Anotace výzkumného projektu
  4. Ostatní relevantní doklady např. seznam publikovaných prací, doklady o státní zkoušce z AJ, doklad o praxi apod.
  5. Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 780,– Kč

  Obecné informace

  Informace o fakultě: 3. lékařská fakulta je jednou ze 17 fakult Univerzity Karlovy. Výuku zajišťují ústavy, kliniky a katedry. Výuka a klinický výcvik se uskutečňují v prostorách budovy 3. lékařské fakulty, v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v areálu Státního zdravotního ústavu, v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie Praha - Ke Karlovu, ve Fakultní nemocnici Bulovka, v Psychiatrickém centru Praha – Bohnice, Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, v Nemocnici Na Homolce, v Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

  Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem 3. lékařské fakulty.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Banka: Komerční banka
  Účet: 115-6882900277/0100
  IBAN: CZ53 0100 0001 1568 8290 0277
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: číslo přihlášky

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Dentální hygiena Dentální hygiena prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Fyzioterapie Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Nutriční terapie Nutriční terapie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Všeobecné ošetřovatelství Všeobecné ošetřovatelství prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Intenzivní péče Intenzivní péče prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  General Medicine General Medicine prezenční magisterské angličtina 6 let Detail
  Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 let Detail
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Anatomie, histologie a embryologie Anatomie, histologie a embryologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Anatomy, Histology and Embryology Anatomy, Histology and Embryology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Anatomy, Histology and Embryology Anatomy, Histology and Embryology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemie a patobiochemie Biochemie a patobiochemie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biochemistry and Pathobiochemistry Biochemistry and Pathobiochemistry kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Biologie a patologie buňky Biologie a patologie buňky prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Biologie a patologie buňky Biologie a patologie buňky kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Cardiovascular Science Cardiovascular Science prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cardiovascular Science Cardiovascular Science kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cell Biology and Pathology Cell Biology and Pathology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Cell Biology and Pathology Cell Biology and Pathology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Developmental and Cell Biology Developmental and Cell Biology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Surgery Experimental Surgery prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimental Surgery Experimental Surgery kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Experimentální chirurgie Experimentální chirurgie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Farmakologie a toxikologie Farmakologie a toxikologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologie a patofyziologie člověka prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologie a patofyziologie člověka kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Human Physiology and Pathophysiology Human Physiology and Pathophysiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Human Physiology and Pathophysiology Human Physiology and Pathophysiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Immunology Immunology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Imunologie Imunologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Kardiovaskulární vědy Kardiovaskulární vědy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Kardiovaskulární vědy Kardiovaskulární vědy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Lékařská biofyzika Lékařská biofyzika kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Medical Biophysics Medical Biophysics prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Medical Biophysics Medical Biophysics kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Neurovědy Neurosciences prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Neurovědy Neurosciences kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Neurovědy Neurovědy prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Neurovědy Neurovědy kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Pharmacology and Toxicology Pharmacology and Toxicology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventive Medicine and Epidemiology Preventive Medicine and Epidemiology prezenční doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventive Medicine and Epidemiology Preventive Medicine and Epidemiology kombinovaná doktorské angličtina 4 roky Detail
  Preventivní medicína a epidemiologie Preventivní medicína a epidemiologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Preventivní medicína a epidemiologie Preventivní medicína a epidemiologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie prezenční doktorské čeština 4 roky Detail
  Vývojová a buněčná biologie Vývojová a buněčná biologie kombinovaná doktorské čeština 4 roky Detail