Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  zavřít

  • Podmínky přijímacího řízení ke studiu doktorských studijních programů v akademickém roce 2022/2023 nebyly dosud zveřejněny.

  3. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Ruská 87
  Město: Praha 10
  PSČ: 100 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf3.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: Ing. Markéta Sovová
  Telefon: +420267102207
  Fax na studijní odbor: +420272730776
  E-mail: marketa.sovova@lf3.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 07.01.2022
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
  Dle čl. 14 odst. 6 ŘPŘ se žádosti o náhradní termín podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, lhůta pro podání žádosti je nejpozději 3 dny ode dne konání přijímací zkoušky. Zároveň s podáním žádosti o udělení náhradního termínu přijímací zkoušky je třeba na studijní oddělení dodat originál potvrzení, kterým dokládáte důvody uvedené ve Vaší žádosti.
  Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění a uzavření - to vše nejpozději do 28. 2. 2022.

  Dále je třeba uhradit poplatek ve výši 820,- Kč.

  Na každý zvolený program je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jan Hudák
  Telefon: +420267102207
  Fax na studijní odbor: +420272730776
  E-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 7. 1. 2022
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
  Dle čl. 14 odst. 6 ŘPŘ se žádosti o náhradní termín podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, lhůta pro podání žádosti je nejpozději 3 dny ode dne konání přijímací zkoušky. Zároveň s podáním žádosti o udělení náhradního termínu přijímací zkoušky je třeba na studijní oddělení dodat originál potvrzení, kterým dokládáte důvody uvedené ve Vaší žádosti.
  Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění a uzavření - to vše nejpozději do 28. 2. 2022.
  Dále je třeba uhradit poplatek ve výši 820,- Kč.

  Na každý zvolený program je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Uchazeči, kteří žádají o přijetí jiným způsobem než přijímací zkouškou (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky), elektronicky založí přihlášku a řádně vyplní studijní výsledky za poslední 4 roky středoškolského studia. Na studijní oddělení je třeba zaslat žádost o upuštění od přijímací zkoušky, včetně požadovaných náležitostí (diplomy, certifikáty, katalogový list nebo úředně ověřené kopie vysvědčení atd.). Podklady je třeba zaslat doporučeně poštou na fakultu nejpozději do 3. 3. 2022 (rozhodující je datum odeslání).
  Kontaktní osoba: Ing. Markéta Sovová
  Telefon: +420267102207
  E-mail: marketa.sovova@lf3.cuni.cz

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 820,-
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 870,-

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 7. 1. 2022
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 30 dní před datem jejího konání. Pozvánka bude zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.
  Dle čl. 14 odst. 6 ŘPŘ se žádosti o náhradní termín podávají a vyřizují prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, lhůta pro podání žádosti je nejpozději 3 dny ode dne konání přijímací zkoušky. Zároveň s podáním žádosti o udělení náhradního termínu přijímací zkoušky je třeba na studijní oddělení dodat originál potvrzení, kterým dokládáte důvody uvedené ve Vaší žádosti.
  Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění a uzavření - to vše nejpozději do 28. 2. 2022.

  Dále je třeba uhradit poplatek ve výši 820,- Kč.

  Na každý zvolený program je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Obecné informace

  Informace o fakultě: 3. lékařská fakulta je jednou ze 17 fakult Univerzity Karlovy. Výuku zajišťují ústavy, kliniky a katedry. Výuka a klinický výcvik se uskutečňují v prostorách budovy 3. lékařské fakulty, v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v areálu Státního zdravotního ústavu, v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie Praha - Ke Karlovu, ve Fakultní nemocnici Bulovka, v Psychiatrickém centru Praha – Bohnice, Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, v Nemocnici Na Homolce, v Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

  Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem 3. lékařské fakulty.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Banka: Komerční banka
  Účet: 115-6882900277/0100
  IBAN: CZ53 0100 0001 1568 8290 0277
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: číslo přihlášky

  Programy/Obory pro tento rok

  Studijní program Program/Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Více info...
  Dentální hygiena Dentální hygiena prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Fyzioterapie Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Nutriční terapie Nutriční terapie prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Všeobecné ošetřovatelství Všeobecné ošetřovatelství prezenční bakalářské čeština 3 roky Detail
  Intenzivní péče Intenzivní péče prezenční navazující magisterské čeština 2 roky Detail
  General Medicine General Medicine prezenční magisterské angličtina 6 let Detail
  Všeobecné lékařství Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 let Detail