Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel

  Obecné a fakultní podmínky PŘ


  3. lékařská fakulta

  Kontaktní údaje

  Ulice: Ruská 87
  Město: Praha 10
  PSČ: 100 00
  Obec: Praha
  Internetová adresa: http://www.lf3.cuni.cz

  Bakalářské studijní programy

  Kontaktní osoba: ing. Zuzana Šafránková
  Telefon: +420267102207
  Fax na studijní odbor: +420272730776
  E-mail: zuzana.safrankova@lf3.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky: 19.6.2018 - 21.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 2.7.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 05.01.2018
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: • podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 600,- Kč (elektronická přihláška) - do 28. 2. 2018.

  Na každý zvolený program/obor je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku - toto vše musí být nejpozději do 28. 2. 2018.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Magisterské studijní programy

  Kontaktní osoba: Jan Hudák
  Telefon: +420267102207
  Fax na studijní odbor: +420272730776
  E-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 28.2.2018
  Termín přijímací zkoušky: 19.6.2018 - 21.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 2.7.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 600
  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 650

  Ostatní informace

  Den otevřených dveří: 05.01.2018
  Informace o přijímacím řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
  Náležitosti přihlášky: • podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení poplatku ve výši 600,- Kč (elektronická přihláška) - do 28. 2. 2018.

  Na každý zvolený program/obor je nutné podat samostatnou přihlášku.

  Přihláška se stává platnou po jejím vyplnění, uzavření a uhrazení poplatku - toto vše musí být nejpozději do 28. 2. 2018.

  Přihlášku uchazeči netisknou a neposílají poštou na fakultu.

  Uchazeči, kteří žádají o přijetí jiným způsobem než přijímací zkouškou (tzv. přijetí bez přijímací zkoušky), elektronickou přihlášku vytisknou, nechají ve škole potvrdit údaje o prospěchu na střední škole. Takto potvrzenou přihlášku společně s žádostí o upuštění od přijímací zkoušky, včetně požadovaných náležitostí (diplomy, certifikáty atd.), zašlou doporučeně poštou na fakultu nejpozději do 28. 2. 2018 (rozhodující je datum odeslání).

  Doktorské studijní programy

  Kontaktní osoba: H. Vlčková
  Telefon: +420267102230
  E-mail: hana.vlckova@lf3.cuni.cz
  Termín podání přihlášky: 30.4.2018
  31.7.2018 pouze v případě, že bude vyhlášeno dodatečné přijímací řízení
  Termín přijímací zkoušky: 1.6.2018 - 30.6.2018
  Náhradní termín přijímací zkoušky: 8.6.2018 - 21.7.2018

  Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením

  Poplatek za listinnou formu přihlášky: 550

  Ostatní informace

  Informace o přijímacím řízení: Přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru především na téma daného výzkumného tématu dizertační práce, prokázání odborné schopnosti pro studium v doktorském studijním programu a schopnosti práce s odbornou zahraniční literaturou.
  Náležitosti přihlášky: 1. Životopis
  2. Doklady o absolvovaném VŠ studiu na úrovni
  magisterského studijního programu (pokud student
  ještě neukončil magisterský studijní program potvrzení
  o studiu
  3. Anotace výzkumného projektu
  4. Ostatní relevantní doklady např. seznam publikovaných prací, doklady o státní zkoušce z AJ, doklad o praxi apod.
  5. Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 550,– Kč na účet 22734101/0100

  Obecné informace

  Den otevřených dveří - poznámka: 5. 1. 2018 od 14:00 hod.
  Informace o fakultě: 3. lékařská fakulta je jednou ze 17 fakult Univerzity Karlovy. Výuku zajišťují ústavy, kliniky a katedry. Výuka a klinický výcvik se uskutečňují v prostorách budovy 3. lékařské fakulty, v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v areálu Státního zdravotního ústavu, v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie Praha - Ke Karlovu, ve Fakultní nemocnici Bulovka, v Psychiatrickém centru Praha – Bohnice, Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech, ve Fakultní Thomayerově nemocnici, v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, v Nemocnici Na Homolce, v Ústřední vojenské nemocnici Praha a v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

  Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem 3. lékařské fakulty dne 13. 6. 2017.

  Bankovní spojení

  Konstantní symbol pro platbu složenkou: 0379
  Konstantní symbol pro platbu převodem: 0558
  Účet: 22734101/0100
  IBAN: CZ30 0100 0000 0000 2273 4101
  SWIFT:KOMBCZPP
  Variabilní symbol: 1000
  Převodová pošta pro platbu složenkou: Vakus

  Obory pro tento rok

  Studijní program Obor Forma studia Druh studia Jazyk výuky Standardní doba studia Stav Poznámka
  Ošetřovatelství Všeobecná sestra prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Ošetřovatelství Všeobecná sestra kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Dentální hygienistka prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví prezenční bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Specializace ve zdravotnictví Veřejné zdravotnictví kombinovaná bakalářské čeština 3 rok(y) Otevřen
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské čeština 6 rok(y) Otevřen údaje se týkají studia v ČJ
  Všeobecné lékařství Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční magisterské angličtina 6 rok(y) Otevřen
  Antropologie Kmenový obor: Antropologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie Kmenový obor: Antropologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie Kmenový obor: Antropologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Antropologie Kmenový obor: Antropologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biochemie a patobiochemie Kmenový obor: Biochemie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biologie a patologie buňky Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Biomechanika Kmenový obor: Aplikované vědy v inženýrství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Experimentální chirurgie Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Farmakologie a toxikologie Kmenový obor: Farmacie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Fyziologie a patofyziologie člověka Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Imunologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Lékařská biofyzika Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Neurovědy Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Preventivní medicína Kmenový obor: Všeobecné lékařství kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie prezenční doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské čeština 4 rok(y) Otevřen
  Vývojová a buněčná biologie Kmenový obor: Biologie kombinovaná doktorské angličtina 4 rok(y) Otevřen