Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Developmental and Cell Biology (0511VD030046)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Developmental and Cell Biology (P0511D030046)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Developmental biology is the science of the life cycle of the animals and plant organisms. The subject of the study is very extensive. It includes making processes and functions gametes, embryonic development, maturation, growth, regeneration, aging and death of the organism. The basic problem of the processes of proliferation, intercellular relationships and spatial organization of cells, which are very significant especially in the early stages of human development, but in varying degrees depending on the type and functional state of the tissue, essentially continues throughout its life. Current Developmental Biology primarily uses knowledge and methodological equipment in cellular and molecular biology. All life processes and their changes (normal and pathological) the effects of changes in the regulation of gene expression. Developmental biology studies the use of its products and their relation to changes in structures and metabolism of cells, intercellular relationships and behavior of cellular complexes in the process of differentiation and morphogenesis in a controlled proliferation and cell death in tissue regeneration etc. Embryology is an important part of developmental biology. Depending on the specific issue of the research is focused on classical or non-organic molecular embryology and developmental and molecular genetics. Evolutionary biology is an overarching discipline so that the final image of coordinated cellular coexistence files in different stages of life multicellular organism.
   The study program is carried out in collaboration with the Institute of Experimental Medicine, the Institute of Animal Physiology and Genetics, The Institute of Molecular Genetics, Institute of Microbiology and Institute of Physiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
   This programme of study is offered without any specialization.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Sestává z více částí a probíhá v průběhu jednoho dne formou prezentací, pohovorů a diskusí na základě vypracované písemné přípravy na otázky nebo problémy zadané komisí. Uchazeč prezentuje před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině).
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Graduate of the Developmental biology study program meets the requirements for a qualified researcher. They possess theoretical and practical knowledge, plus experience in a wide range of biological disciplines (molecular and cellular biology, embryology and developmental biology, reproductive biology). He/she is trained to carry out fundamental and applied research into cell structures, organismal reproduction and development, morphogenesis, the molecular basis of cellular regulation, proliferation and differentiation, and intercellular relations in multicellular systems throughout the entire life cycle of an organism. Graduates will be useful in basic scientific research, biotechnology, and applied research and practice (health, agriculture, biotechnology), as well as in the training of new generations of researchers.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program