Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (0511VD030040)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (P0511D030040)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Homologous and heterogeneous gene expression and its regulation, gene manipulation industrial strain of microorganisms, degree of ribosomal biosynthesis of proteins. Influence of application spheres of medicine (hereditary and infectious diseases, vaccines, new drugs), agriculture (transgenic organisms, and plant and animal breeding), ecology and biotechnology.
   The study program is carried out in collaboration with the Institute of Molecular Genetics of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
   This programme of study is offered without any specialization.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci. Součástí přijímacího pohovoru je stručné (maximálně pětiminutové) vystoupení uchazeče v angličtině, během kterého pohovoří o svém budoucím doktorském projektu. Toto vystoupení musí být spatra, bez předpřipravené prezentace. Otázky komise budou na toto vystoupení navazovat a komise je může klást v angličtině, uchazeč by na ně měl odpovídat rovněž anglicky. Anotace projektu by měla kromě předběžného názvu obsahovat především stručný popis celkového tématu projektu, plánované metodické přístupy a jeho očekávaný VĚDECKÝ přínos. Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.
   Součástí hodnocení je kvalita disertačního projektu, jeho proveditelnost a způsob jeho prezentace.
   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   A graduate of the Ph.D. program has sound theoretical and practical knowledge in molecular and cellular biology, genetics and virology. He/she is highly qualified in these fields, especially in that which was the subject of his/her dissertation. He/she is experienced in modern molecular, cellular, biochemical and biostatistical methods, including techniques and experimental approaches.The level of education obtained allows graduates to work skilfully in different fields of biology, microbiology, biomedicine and bioinformatics, and to contribute at any University, academic or industrial institution specializing in basic and/or applied research and development.The level of education obtained allows graduates to work skilfully in different fields of biology, microbiology, biomedicine and bioinformatics, and to contribute at any University, academic or industrial institution specializing in basic and/or applied research and development.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program