Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Immunology (0511VD030041)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Immunology (P0511D030041)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   The study program investigates the mechanisms of immune responses at the cellular and molecular level, under normal and pathological conditions.
   The study program is carried out in collaboration with the Institute of Molecular Genetics and Institute of Microbiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška je jednokolová formou pohovoru, který se bude týkat především problematiky plánované disertační práce a znalostí uchazeče v rámci odbornosti daného studijního programu. Sestává z více částí a probíhá v průběhu jednoho dne formou prezentací, pohovorů a diskusí na otázky nebo problémy zadané komisí. Uchazeči prezentují před komisí svoje výsledky z magisterského studia (v angličtině) a návrh svého doktorského projektu.
   Při přijímací zkoušce musí uchazeč prokázat odborné a jazykové schopnosti studovat příslušný program a předpoklady k samostatné vědecké práci.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body. Součástí hodnocení je kvalita disertačního projektu, jeho proveditelnost a způsob jeho prezentace.

   Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, kteří při přijímací zkoušce získají alespoň 50 bodů ze 100 možných.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Immunology is a field of science concerned with the study of the immune system and mechanisms regulating immune reactions. A graduate that has finished the Ph.D. program in immunology has acquired extensive theoretical and practical knowledge in immunology and cellular and molecular biology. Their training includes interdisciplinary education ranging from biology to biochemistry and the problems of clinically important diseases of the immune system. Graduates are capable of independent research work and have mastered a broad range of methods in the fields of gene expression, proteomics, tissue culture and analysis of samples and biological materials. They readily find positions in academic and corporate laboratories of basic and applied research as well as in clinical establishments.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program