Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Preventive Medicine and Epidemiology (0912VD350068)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Preventive Medicine and Epidemiology (P0912D350068)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  0 / 1

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   The study program investigates the mechanisms of interaction of chemical, physical and biological factors of the living and the working environments of the organism. It integrates methodological approaches especially in the area of toxicology, molecular biology and immunology. It is the theoretical basis for preventive medicine fields, ie. hygiene and epidemiology.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Originalita předkládaného projektu 0 - 30 bodů
   Předpoklady pro realizaci předkládaného projektu 0 - 30 bodů
   Znalosti o problematice předkládaného projektu 0 - 10 bodů
   Doložená iniciální zkušenost s výzkumnou prací (např. účast na studentské vědecké konferenci, autorství či spoluautorství publikací apod.) 0 - 10 bodů
   Aktivní znalost angličtiny 0 - 10 bodů
   Schopnost diskuze o odborném problému 0 - 10 bodů
   Celkový max. součet bodů 100
   Pro přijetí je nutno získat více než 50 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   A graduate of Doctoral study program in biomedical science „Preventive medicine“ will gain a
   profound knowledge in the field of Preventive medicine. On the principle of evidence based medicine
   they will be able to evaluate the effect of different factors on health of individuals and whole
   populations. The graduate will know how to determine options and methods of prevention of health
   disorders. Last but not least, the graduate will be able to set up scientific hypothesis, determine
   research aims, choose appropriate strategies and methods to confirm hypothesis, critically evaluate
   experimental data, publish results in peer reviewed scientific journals and present them at research
   meetings and conferences.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program