Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Lékařská biofyzika (0912VD110001)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Lékařská biofyzika (P0912D110001)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Lékařská biofyzika je interdisciplinární vědní obor využívají prakticky všechny biologické obory. Při výchově postgraduálních studentů, kteří jsou převážně absolventy lékařských fakult, se proto zaměříme na jejich lepší chápání vzájemných souvislostí mezi fyzikou a medicínou, tak, aby byli schopni tyto poznatky následně využít.
   DSP jsou bez specializace
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru a schopnost úspěšně absolvovat studium. Všeobecné znalosti a připravenost uchazeče je hodnocena komisí na základě těchto kritérií:
   a) Kvalita projektu dizertace a způsob její prezentace, návrh školitele/konzultanta a finanční zajištění projektu – max. 30 bodů;
   b) předchozí vědecká činnost v daném oboru (publikace, účast na SVK, apod.) – max. 20 bodů;
   c) znalosti v oboru v rozsahu navazujícího magisterského studia – max. 50 bodů;
   Minimální počet bodu pro přijetí: 60 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Literatura je doporučována jednotlivými potencionálními školiteli. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována. Jedná se zejména o monografie a renomované IF časopisy. Doporučená literatura je zveřejněna u profilů jednotlivých školitelů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doktorský (Ph.D.) studijní program Lékařská biofyzika je interdisciplinární vědní obor využívají spolupráci převážně biologických pracovišť od základního výzkumu až po klinická pracoviště. Výchova studentů se zaměřuje na vzájemné souvislostí mezi fyzikou a medicínou. Pozornost se věnuje především prohlubování poznatků v diagnostických a terapeutických metodách, možnostem terapeutického ovlivnění fyzikálních dějů na buněčné membráně,