Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Medical Biophysics (0912VD110002)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Medical Biophysics (P0912D110002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  2 / 2

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   The subject of the study program within the concept of the complex biomedical fields is the issue of physical processes in a living organism, the influence of physical factors on living organisms and the use of modern physical methods in biomedical fields. Biophysics as an interdisciplinary field offers doctoral (Ph.D.) study to university graduates of various specializations (medicine, natural sciences, mathematics, physics, etc.).
   The study program is carried out in collaboration with the Institute of Physiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru a schopnost úspěšně absolvovat studium. Všeobecné znalosti a připravenost uchazeče je hodnocena komisí na základě těchto kritérií:
   a) Kvalita projektu dizertace a způsob její prezentace, návrh školitele/konzultanta a finanční zajištění projektu – max. 30 bodů;
   b) předchozí vědecká činnost v daném oboru (publikace, účast na SVK, apod.) – max. 20 bodů;
   c) znalosti v oboru v rozsahu navazujícího magisterského studia – max. 50 bodů;
   Minimální počet bodu pro přijetí: 60 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doctoral (Ph.D.) study programme Medical biophysics is an interdisciplinary branch making use the cooperation within the framework of basic science research in biology and medical clinical practice. Student education is focused on the relation between physics and medicine. Attention is paid to the knowledge of diagnostic and therapeutic methods, studies of physical processes on biological membranes, mathematical modelling of biological processes, biomechanics, biosignals, and also to the biophysical effects of electromagnetic radiation. The standard length of study is four (4) years.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program