Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Cell Biology and Pathology (0511VD350003)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Cell Biology and Pathology (P0511D350003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   The aim of the study is the dynamics, relationships and functional characterization of basic structural components of eukaryotic cells under normal - physiological conditions and in pathological processes, as well as in their modeling. Furthermore, the general expressions of functional cells such as cell cycle, movement etc., including its regulatory mechanisms. Methodical landmark is vytochemie, in situ hybridisation, electron microscopy, image analysis, biological experiment in vivo and in vitro. This program overlaps with a number of other fields, particularly in molecular biology, biochemistry and physiology.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací řízení musí absolvovat každý uchazeč. Je nezbytně nutná osobní účast předpokládaného školitele. Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru. Komise hodnotí:
   1. Kvalitu projektu dizertace a kvalitu zpracování – Maximální počet bodů za celou položku – 5 bodů
   2. Vztah tématu k zaměření předpokládaného školitele a jeho výzkumným projektům – Maximální počet bodů za celou položku – 5 bodů
   3. Způsob prezentace projektu uchazečem – Maximální počet bodů za celou položku – 5 bodů
   4. Základní teoretické znalosti uchazeče ve vztahu k tématu dizertace a všeobecný přehled o buněčné biologii - reakce na otázky členů komise – Maximální počet bodů za celou položku – 5 bodů
   Každý člen komise hodnotí odstavce 1-4 zvlášť v rozsahu 0-5 bodů. Z bodového hodnocení jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr. Zaokrouhlení bude na celá čísla – pro hodnoty 0,0-0,49 směrem dolů na nejbližší celé číslo. Pro hodnoty 0,50-0,99 směrem nahoru, na nejbližší celé číslo.
   Minimální bodová hranice pro přijetí: 4 body.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Graduate in the PhD program acquired good knowledge of cell biology and of biological background of basic cell pathology processes. He/she has deep understanding of the Thesis subject and is familiar with basic methodical procedures in cell biology. The graduate acquired independent scientific mode of thinking, is able to collect and critically evaluate the existing status of knowledge and suggest solutions including experimental designs. The graduate should manage all selected methods for scientific studies oriented to his dissertation. He/she should interpret the achieved results and present as well as discuss them at scientific meetings. The graduate is able to teach both pre- and postgraduate courses in cell biology and pathology.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program