Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Pharmacology and Toxicology (0916VD350002)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Pharmacology and Toxicology (P0916D350002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pharmacology and Toxicology are research topics that investigate the mechanisms of interaction of substances and medicaments with biological systems and tracking their positive and negative consequences for the organism. The final goal is to use this knowledge in the prevention, diagnosis and treatment of human and animal diseases. Research subject encompasses the study of both processes from the molecular level to affect the entire body and also research into clinical practice in patients.
   The determination of the latest research methods allow for interdisciplinary research at the receptor level, mesenger systems and transmission of genetic information. Created new disciplines such as pharmaco-biochemistry, pharmaco-genetics, pharmaco-economy and others.
   The big advantage of pharmacology and toxicology studies is a close connection of the theoretical field with all the clinical fields that perform the treatment, prevention and diagnostic. Study program in pharmacology and toxicology is therefore suitable not only for those interested in experimental research, but also for those who plan their clinical work in the future.
   The study program is carried out in collaboration with the Institute of Experimental Medicine, the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry and the Institute of Physiology of the Academy of Sciences of the Czech Republic.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Farmakologie a toxikologie

   Přijímací řízení musí absolvovat každý uchazeč. Přijímací zkouška probíhá před komisí formou ústního pohovoru a prověřuje způsobilost studenta k vědecké práci v oboru.

   Komise hodnotí:
   1. Kvalitu projektu dizertace a anotace – max 30 b.
   2. Předchozí odbornou činnost a aktivity v oboru farmakologie a toxikologie – max 20 b.
   (Jimp 10 b., Jsc 5 b., prezentace na kongresu/SVK 5 b.)
   3. Způsob prezentace – max 10 b.

   Minimální počet získaných bodů pro přijetí je 30.

   Každý člen komise hodnotí odstavce 1–3 bodovým hodnocením. Maximální možný počet bodů od jednoho posuzovatele je 60. Z bodového hodnocení jednotlivých členů komise se vypočítá aritmetický průměr. Zaokrouhlení bude na celá čísla – pro hodnoty 0,0–0,49 směrem dolů na nejbližší celé číslo. Pro hodnoty 0,50–0,99 směrem nahoru, na nejbližší celé číslo.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doctoral (Ph.D.) study program in „Pharmacology and Toxicology” is suitable for physicians and non-physicians, graduates of magister studies with biological and biochemical orientation, who want to specialize in pharmacology, toxicology, biochemistry and molecular biology, and will work in these disciplines in medical institutions, on clinics, in research laboratories, research institutions and on universities. By defending the Ph.D. dissertation the graduates substantiate that they are able to work independently. The standard length of study is four years. Graduates will receive the Ph.D. title and fulfil the conditions for further carrier growth in disciplines, which deal with remedies and their therapeutic and toxic effects.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program