Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Anatomie, histologie a embryologie (0912VD350015)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Anatomie, histologie a embryologie (P0912D350015)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem studijního programu je prohloubit znalosti a dovednosti z anatomie, histologie, cytologie, embryologie a souvisejících oblastí biomedicíny tak, aby absolvent-lékař či absolvent-vědecký pracovník získal základní rámec dovedností pro další vědeckou práci.
   SP Anatomie, histologie a embryologie vychází ve svém názvu z vyjmenovaných vědních disciplín, jež jsou v rámci studijního programu propojovány jednak se souvisejícími obory klinickými (chirurgie, pediatrie, gynekologie, porodnictví atd.) a experimentálními (molekulární biologie, genetika, imunologie, buněčná biologie, atd.).

   Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy
   jde o studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru.
   Přijímací pohovory jsou ústní:
   1. anglický jazyk (0-20 bodů)
   2. odborné téma (0-40 bodů)
   3. zkouška z oboru (0-30 bodů)
   4. publikační, přednášková činnost (0-10 bodů)
   Pro přijetí je nutné dosažení bodové hranice minimálně 70 bodů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Anatomie, histologie a embryologie patří k základním morfologickým oborům lékařství. Absolvent DSP Anatomie, histologie a embryologie v průběhu studia získá vědeckou erudici kombinací experimentální vědecko-výzkumné práce na úrovni tkání a orgánů, jednotlivých buněk, ale i na úrovni subcelulární. Získané znalosti a dovednosti v morfologických vědách a v příbuzných molekulárně biologických oblastech bude absolvent schopen promítnout do vlastních vědeckých výsledků, bude schopen výsledky své práce sumarizovat a statisticky hodnotit, publikovat v odborných časopisech, přednášet a také přenášet přímo do klinické praxe či do konkrétních výstupů aplikovaného výzkumu.