Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biochemistry and Pathobiochemistry (0512VD350004)

  Fakulta: 3. lékařská fakulta
  Studijní program: Biochemistry and Pathobiochemistry (P0512D350004)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poznámka: Studijní programy jsou uskutečňovány bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doctoral study programme in Biochemistry and Pathobiochemistry deals with the chemical and biological characterization of biomolecules and their building units in health and diseases. The programme deals with their mutual transformation, with their role in the regulation of physiological processes and with their disorders. An important task is to study the biological membranes, subcellular components (organelles), energy transformations and the role of extracellular matrix and second messengers in the cell regulations. Branch also focuses on the role of free radicals in carcinogenesis and atherogenesis. Study program is closely related to molecular biology and genetics as well as to many basic and clinical biomedical fields, especially to the clinical biochemistry.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   1. vhodnost, kvalita a úspěšnost pregraduálního studia, případně odborné pracovní zkušenosti uchazeče a jeho publikační činnost. Max.15 bodů.
   2. schopnost uchazeče anglicky samostatně v 5 až 10 minutách popsat navrhovaný projekt své práce a pak o něm diskutovat. Max 15 bodů
   3. hloubku znalostí souvisejících s tématem projektu a pohotovost v odpovědích na obecné i odborné otázky v této oblasti oboru (obvykle vzneseno 3 – 5 otázek) Max. 30 bodů
   4. vztah tématu k zaměření zamýšleného školitele a jeho výzkumným projektů. Max 20 bodů
   5. vyjádření potenciálního školitele k vybavenosti školícího pracoviště a k finančnímu zajištění studentova výzkumu. Max 20 bodů.
   Minimální počet bodů pro přijetí: 65 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 10.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Readings are recommended by individual potential supervisors, and are based on professional issues of the potential dissertation and the chosen particular discipline. In particular, monographs and respected IF magazines. Suggested literature and resources can be viewed within the profiles of the specific supervisors.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Doctoral (Ph.D.) study programme Biochemistry and pathobiochemistry deals with molecular-biological characterization of biomacromolecules and their building blocks in health and disease, elucidation of their mutual metabolism, role in the regulation of physiological processes and their disorders. An important area is also investigation of biological membranes, subcellular compartments (organelles), energy turnover, extracellular matrix and the role of second messengers in cell regulations. The programme is also concerned with the role of free radicals in relation to cancerogenesis and atherogenesis. It is closely linked to molecular biology and genetics and to many basic and clinical branches of biomedicine, esp. to clinical biochemistry. The standard length of study is four (4) years.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 1000 CZK / program