Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Experimentální chirurgie (0912VD350028)

  Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
  Studijní program: Experimentální chirurgie (P0912D350028)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: doktorské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 2
  Maximální počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 4 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 30.04.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 780
   Poplatek za listinnou formu přihlášky: 830
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Experimentální chirurgie prodělala v posledních dvou desetiletích zásadní přerod, a to v souvislosti s rozvojem navazujících oborů, které její výzkumné možnosti významně rozšířily. Navazujícími obory jsou zejména onkologie, anesteziologie, intenzivní medicína, zobrazovací metody, molekulárně-biologické metody, tkáňové inženýrství, biomechanika, softwarové modelování apod. Tyto obory umožnily další rozšíření spektra výzkumu o experimentální léčbu nádorových i nenádorových onemocnění, výzkumu arteficiálních orgánů, apod. Tento pokrok je možný i v souvislosti s moderním pojetím zásady 3R práce s experimentálními zvířaty. Základní doménou je pochopení moderních experimentálně-chirurgických postupů v součinnosti s výše jmenovanými hraničními obory. Klíčové je také napojení na klinické obory, které jsou často zadavateli výzkumných otázek a konzumenty vědeckých výstupů experimentální chirurgie. Ve všech těchto oborech lze realizovat vědecko-výzkumnou činnost.

   Jedná se o studijní program bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru, v němž jsou prověřovány především odborné a jazykové znalosti a připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru.
   Přijímací pohovory jsou ústní:
   1. anglický jazyk (0-20 bodů)
   2. odborné téma (0-40 bodů)
   3. zkouška z oboru (0-30 bodů)
   4. publikační, přednášková činnost (0-10 bodů)

   Pro přijetí je nutné dosažení bodové hranice minimálně 70 bodů.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2024 Do: 30.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 01.07.2024 Do: 31.07.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Václav Liška et al., Experimental Surgery, ISBN978-80-7211-490-0
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi budou patřit mezi špičkové konkurenceschopné odborníky jak klinické tak experimentální,kteří najdou uplatnění nejen v ČR, ale i v mezinárodním měřítku.