Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Management tělesné výchovy a sportu (0413TA280002)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Management tělesné výchovy a sportu (N0413A280002)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 60
  Standardní doba studia: 2 roky
  Krátká poznámka: Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  18 / 52

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Poplatek za elektronickou formu přihlášky: 880
   Poznámka: Banka: Komerční banka Praha 6 Číslo účtu: 43-9685580247/0100 IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variabilní symbol: po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód - ID elektronické přihlášky Pokud variabilní symbol není uveden, nepřiřadí systém platbu k elektronické přihlášce! Platba je možná pouze platební kartou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Cílem SP navazujícího magisterského studia oboru management tělesné výchovy a sportu je připravit studenty na práci v řídících pozicích sportovních organizací.
   Uspořádání studia sleduje návaznost na bakalářský program sportovního managementu a ekonomie a kompatibilitu se zahraničními studijními programy především v rámci prostoru Evropské unie.
   Cílem SP je poskytnout studentům plně kvalifikované manažerské vzdělání pro řídící pozice v oblasti sportu. Tím, že poskytuje aplikované poznatky z managementu a marketingu do kinantropologie se liší od obecných studií managementu. Realizovaná zahraniční spolupráce (např. v podobě grantu MŠMT ČR v rámci Česko-bavorské spolupráce 8E15B013) prokázala, že předkládaný SP je kompatibilní se zahraničními programy vzdělávání v oblasti managementu sportu.
   Jedná se o akademicky zaměřený obor s prvky profesní orientace.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je jednokolová. 

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   1. Písemná zkouška – test odborných vědomostí (test v rozsahu Bc. studia Managementu tělesné výchovy a sportu)

   50 otázek - vždy jen jedna správná odpověď, doba trvání: 40 min

   1 otázka - 4 body

   Celkem možno získat: 0 - 200 bodů

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 03.06.2024 Do: 05.06.2024
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 11.06.2024 Do: 12.06.2024
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   no

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Absolvent navazujícího magisterského studia se uplatňuje jako
   - pracovník profesionálního aparátu neziskových organizací ve sportu – sportovních svazů a sportovních klubů, samostatných sportovních asociací,
   - řídící pracovník v profesionálních sportovních klubech,
   - pracovník marketingových a personálních úseků obchodních společností ve sportu nabízejících sportovní služby a sportovní zboží.