Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Politická a regionální geografie (0314TA330003)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Politická a regionální geografie (N0314A330003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Politická a regionální geografie je navazujícím magisterským studijním oborem, který je určen uchazečům majícím zájem získat odborné geografické vzdělání s důrazem na propojení přírodních a společenských složek Země.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geografie a obecná regionální a politická geografie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky v rozsahu bakalářského oboru Geografie a kartografie, včetně předpokládané znalosti anglického jazyka pro studium odborné literatury.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2023 Do: 21.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2023 Do: 29.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízeníhttp://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=nav
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je teoreticky i aplikačně připraven k hodnocení problematiky politické a regionální diferenciace světa. Příprava se zaměřuje na témata: politická diferenciace světa a geopolitické základy chování států, environmentální politika, globalizační procesy, konfliktní regiony, regionální geografie světových makroregionů, demokratizace, nacionalismus, etnicita, kulturní geografie, makro-regionální integrační uskupení, ekologické souvislosti hospodářského rozvoje. Absolvent je schopen aplikovat soubor metod statistické analýzy, geografických informačních systémů a kvalitativních metod geografického výzkumu. V oblasti společenské praxe je hlavní možné uplatnění absolventů ve sféře mezinárodních vztahů, nadnárodních neziskových organizací a nadnárodních společností, a to jak v úrovni výzkumné a projektové, tak v úrovni řídící.