Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Speciální pedagogika (0111RA190012)

  Fakulta: Pedagogická fakulta
  Studijní program: Speciální pedagogika (B0111A190012)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 35
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  47 / 336

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Speciální pedagogika  je zaměřena na problematiku výchovy a vzdělávání osob s různými druhy a typy znevýhodnění ve světě současných edukativních trendů. Obor je zaměřen na podporu a rozvoj komunikačních strategií a aktivaci osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 

   Studijní plán oboru najdete na adrese http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/ 

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Písemný test: Jde o test středoškolských znalostí z oblastí relevantních pro studium speciální pedagogiky (biologie člověka, humanitní vědy). Test se skládá ze 40 otázek, trvá 20 minut, maximální možný počet získaných bodů je 40. Test slouží k prověření znalostí nutných pro pochopení biologické podstaty zdravotního postižení a sociálního kontextu života člověka se znevýhodněním. Náročnost znalostního testu vychází z učebních osnov výukových předmětů  Biologie pro čtyřletá gymnázia a Základy společenských věd pro střední školy. Test je připravován Katedrou speciální pedagogiky PedF UK. 

   Test trvá 20 min.

   Test je shodný s testem pro programy Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání a Speciální pedagogika/Logopedie.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 05.06.2023 Do: 16.06.2023
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 26.06.2023 Do: 27.06.2023
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   NOVOTNÝ, Ivan a HRUŠKA, Michal. Biologie člověka. 5., rozšířené a upravené vydání. Praha: Fortuna, 2015. ISBN 978-80-7373-128-1.

   DENGLEROVÁ, Denisa et al. Společenské vědy pro střední školy. 1. díl. Brno: Didaktis, 2009. ISBN 978-80-7358-144-2.

   DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Brno: Didaktis, 2010. ISBN 978-80-7358-152-7.

   DOBEŠOVÁ, Lenka et al. Společenské vědy pro střední školy. 3. díl. 2. vyd., aktualiz. a dopl. v souladu s novým občanským zákoníkem. Brno: Didaktis, 2014. ISBN 978-80-7358-233-3.

   BRÁZDA, Radim et al. Společenské vědy pro střední školy. 4. díl. Brno: Didaktis, 2011. ISBN 978-80-7358-175-6.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Studium poskytuje přípravu pro práci pedagogických pracovníků (asistent pedagoga, vychovatel) a pracovníků v sociálních službách (osobní asistent) ve školách a školských zařízeních, v zařízeních sociálních služeb, v nevládních neziskových organizacích a v dalších institucích zaměřených na práci s lidmi s postižením nebo znevýhodněním.