Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Parasitology and Infection Biology (0511TA030047)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Parasitology and Infection Biology (N0511A030047)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Infekční biologie.

   Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů biologie. Součástí zkoušky je diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu.

   Přijímací zkouška probíhá v anglickém jazyce.  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent navazujícího tříletého magisterského studijního programu Parazitologie a infekční biologie, který je vyučován v angličtině a je určen především cizincům, má odborné znalosti o různých parazitárních patogenních organismech (viry, bakterie, houby, prvoci, helminti a členovci) vyvolávajících onemocnění člověka i domácích a hospodářských zvířat. Má teoretické znalosti i praktické zkušenosti a dovednosti o detekci a identifikaci různých patogenních agens, ale i o způsobu jejich života, patogenitě či epidemiologii. Absolventi tohoto SP jsou obeznámeni jak s obecnou metodikou biologické práce, tak i s řadou speciálních metod, a to od buněčné a molekulární biologie, imunologie a biochemie, přes bioinformatiku a taxonomii až po epidemiologii a metody GIS. Jsou schopni řešit teoretické i praktické problémy související s diagnostikou, bojem a výzkumem parazitů a dalších patogenních agens infekčních onemocnění na multidisciplinární úrovni, a to jak ve zdravotnictví (např. v diagnostických laboratořích), tak i v základním a aplikovaném výzkumu, ve státní sféře ale i ve sféře komerční, zejména pak ve farmaceutickém průmyslu nebo v biotechnologických firmách.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 60000 CZK / rok