Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (0114TA300003 / 0114TA300109) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Učitelství geografie pro střední školy (N0114A300003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Učitelství geografie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství biologie pro střední školy (minor).

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geografie a biologie v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a Biologie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).
   Součástí zkoušky je také motivační pohovor s uchazeči (důvody zájmu o studium učitelství, předchozí aktivity v oboru, předpokládané zaměření diplomové práce apod.).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je kompetentní vzdělávat v oboru geografie, a to zejména na středních školách a víceletých gymnáziích, neboť má osvojeny systematické znalosti a dovednosti z vědního oboru geografie a jejích disciplín i základní znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie.
   Absolvent prokázal odborné znalosti z biologie s hlubším náhledem do jednotlivých biologických oblastí, dokáže je propojit a využít v aplikovaných biologických disciplínách. Disponuje potřebnými znalostmi oborové didaktiky biologie. Je připraven na povolání učitele biologie na gymnáziích a dalších typech středních škol.