Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (0114TA300107 / 0114TA3000480000) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Učitelství geologie pro střední školy (N0114A300107)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Učitelství geologie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (minor).
   Výuka je uskutečňována ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geologie a tělesná výchova v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geologie se zaměřením na vzdělávání a TV se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).
   Součástí zkoušky je také motivační pohovor s uchazeči (důvody zájmu o studium učitelství, předchozí aktivity v oboru, předpokládané zaměření diplomové práce apod.).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je kompetentní vzdělávat v oboru geologie, a to zejména na středních školách a víceletých gymnáziích, neboť má osvojeny systematické znalosti a dovednosti z vědního oboru geologie a jejích disciplín i základní znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie.
   Absolvent získal ucelené znalosti a dovednosti obecného i specializovaného charakteru v oblastech didaktiky konkrétních sportovních aktivit a obecné způsobilosti, které jsou základem pro výkon povolání učitele tělesné výchovy.