Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Makromolekulární chemie (0531TA130022)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Makromolekulární chemie (N0531A130022)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

   Makromolekulární chemie (MCH) se konstituovala jako samostatný chemický vědní obor v letech 1920 – 1930, a to na základě studia syntetických polymerů a technicky významných biopolymerů (zejména celulózy a přírodního kaučuku) a v souladu s požadavky praxe na nové, dobře zpracovatelné, přiměřeně levné a přitom kvalitní textilní, konstrukční, obalové a elektroizolační materiály, kaučuky pro gumárenský průmysl a laky a emaily pro povrchové úpravy výrobků všech typů. Tato materiálová éra MCH kulminovala v letech 1950-60, kdy byl svět doslova okouzlen vším, co bylo z „umělých hmot“.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Makromolekulární chemie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent studijního oboru makromolekulární chemie je vybaven teoretickými znalostmi a experimentálními dovednostmi pokrývajícími všechny chemické obory a hlubokými znalostmi v oblasti makromolekulární chemie, fyzikální chemie a chemie materiálů. Má i hlubší znalosti v oblasti fyziky, biofyzikální chemie, matematiky a práce s výpočetní technikou. Interdisciplinární vzdělání absolventům dává široké možnosti uplatnění ve vědeckých týmech vysokých škol a pracovních týmech výzkumných a vývojových ústavů a výrobních subjektů se zaměřením na vývoj, výzkum a aplikace polymerů nejen v oblasti nových materiálů, ale i v oblastech elektroniky, farmakologie, biomedicíny a ekologie.