Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Aplikovaná geologie (0532TA3300220000)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Aplikovaná geologie (N0532A330022)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Hydrogeologie
   Inženýrská geologie
   Užitá geofyzika
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní z předmětu Geologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 13.06.2022 Do: 17.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 28.06.2022 Do: 28.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=nav
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi mají široké znalosti geologie, základní znalosti matematiky, fyziky a chemie. Absolvovali specializované přednášky v oborech hydrogeologie, inženýrská geologie a užitá geofyzika. Jejich konkrétní zaměření je především na průzkum zdrojů podzemní vody, optimalizaci jejich využití a jejich ochranu, navrhování a provádění sanace kontaminovaných lokalit, průzkumné práce pro náročné stavby (tunely, hráze, dálniční a železniční tělesa), posuzování stability svahů a sanace sesuvů, hodnocení dopadů na životní prostředí a jeho monitorování, zjišťování složení a nehomogenit horninového prostředí pomocí měření a interpretace různých fyzikálních polí. Uplatňují se na odpovědných místech v soukromých firmách, ve státní správě a ve výzkumu.