Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Geografie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (0114RA330001 / 0114RA030005) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geografie se zaměřením na vzdělávání (B0114A330001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Geografie se zaměřením na vzdělávání (maior), v němž student povinně zpracovává bakalářskou práci,
   umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání (minor).

   Počty uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu, zúčastnili se přijímacích zkoušek a byli přijati v předchozích letech jsou uvedeny v podrobných statistikách přijímacího řízení na adrese: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/uchazec/statistika-prijimaciho-rizeni

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie nebo Geografie - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.06.2022 Do: 10.06.2022
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 21.06.2022 Do: 22.06.2022
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení http://is.cuni.cz/studium/garantlink.php?glogin=false&gmodul=podprij&gscript=redir.php&redir=podminky&fak=11310&typ=bak

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má osvojeny znalosti z geografie, pedagogiky a psychologie a dokáže posoudit a interpretovat informace geografického charakteru v kontextu regionů různých měřítek. Dokáže aplikovat geografické přístupy při řešení problémů interdisciplinární povahy. Je připraven uplatnit se ve vzdělávání, v cestovním ruchu, rozvojových agenturách, médiích i ve veřejné správě.
   Absolvent získal základní znalosti z jednotlivých biologických oblastí. Je připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu učitelství biologie pro SŠ i studijních programů odborného biologického směru. Může se uplatnit v hospodářsko-společenských institucích orientovaných na oblast přírodních věd.