Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2023/2024.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Informační studia a knihovnictví (0322RA180001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Informační studia a knihovnictví (B0322A180001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 42
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  33 / 59

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   kombinovatelnost: samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které to nevylučují
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) motivace ke studiu programu informační studia a knihovnictví (max. 50 bodů)
   2) prostudovaná oborová literatura (max. 50 bodů)

   kritéria hodnocení motivace:
   • přesvědčivá motivace – důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia programu na FF UK: 50–34 bodů
   • částečně přesvědčivá motivace – poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia programu na FF UK: 33–17 bodů
   • nepřesvědčivá motivace – nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia programu na FF UK: 16–0 bodů


   další požadavky ke zkoušce:
   Uchazeč předloží u přijímací zkoušky strukturovaný životopis (pouze k nahlédnutí). Dále uchazeč odevzdá podepsaný seznam prostudované oborové odborné literatury k posouzení – volí si minimálně dvě knihy a tři články z navrženého seznamu odborné literatury, viz uisk.ff.cuni.cz (sekce Uchazeč), a to alespoň ze dvou různých tematických okruhů (knihovnictví, informační studia, knižní kultura). Na základě rozhovoru s uchazečem bude hodnocena motivace ke studiu a schopnost základní interpretace prostudované literatury.

   ----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu či dvouspecializace neumožňující samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či dvouspecializace (více viz PPŘ, 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů a dvouspecializací neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. K mezifakultnímu studiu může být přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce získal alespoň tolik bodů jako poslední uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky na daný program v běžném přijímacím řízení, a který zároveň uspěl také v přijímací zkoušce na příslušný program na druhé fakultě. Uchazeči přijatí k mezifakultnímu studiu se nezapočítávají do předpokládaného počtu přijímaných. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.05.2021 Do: 11.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 16.06.2021 Do: 17.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   termíny přijímacích zkoušek: 1. 6. – 25. 7. 2021
   náhradní termín všech přijímacích zkoušek: 6. 6. – 30. 7. 2021

   přípravný kurz: aktuální informace – viz web ústavu
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace: na webu uisk.ff.cuni.cz (Ústav informačních studií a knihovnictví)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   koná se, informace budou zveřejněny na webu uisk.ff.cuni.cz
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent může zastávat následující pracovní pozice s následující náplní:
   - organizace, budování a správa informací, informačních portálů, databází, digitálních sbírek, knihovních a informačních fondů v různých typech institucí – veřejná a státní správa, vzdělávací instituce, paměťové instituce (zejména knihovny), neziskový i komerční sektor;
   - poskytování informačních a knihovních služeb; informační podpora ve vědě, výzkumu a inovacích; analytické zpracování informací;
   - vedení knihovních a informačních služeb na nižším až středním článku řízení knihoven a informačních institucí všech typů, s plným využitím informačních a komunikačních technologií.