Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Demografie se specializací Demografie s veřejnou a sociální politikou (0314RA3300010029)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Demografie (B0314A330001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  20 / 20

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Demografie je uskutečňován s níže uvedenými specializacemi, které jsou pro účely průběhu přijímacího řízení evidovány jako samostatné programy/obory. Na každou zvolenou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku. Demografie s ekonomií (výuka probíhá ve spolupráci s FSV UK) Demografie s historií (výuka probíhá ve spolupráci s FF UK) Demografie se sociologií (výuka probíhá ve spolupráci s FF UK) Demografie se sociální geografií Demografie s veřejnou a sociální politikou (výuka probíhá ve spolupráci s FSV UK)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Základní orientace v problematice obyvatelstva.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 08.06.2021 Do: 11.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška se nekoná (byla zrušena). Přijati budou všichni přihlášení uchazeči, kteří splní podmínku dosažení středoškolského vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent bakalářského cyklu studia demografie s veřejnou a sociální politikou je vybaven kompetencemi, jež mu umožňují kvalifikovaně analyzovat populační vývoj České republiky i světa a nalézat odpovědi na klíčové demografické problémy na nadnárodní, národní, regionální i lokální úrovni a hodnotit jej v širším kontextu společenského vývoje i dalšího, udržitelného rozvoje konkrétních územních celků. Je schopen analyzovat a vysvětlovat politické procesy a též identifikovat veřejněpolitické problémy a navrhovat varianty jejich možného řešení. Může vykonávat analytické a koncepční práce při přípravě opatření v různých oblastech veřejných politik. Absolvent je připraven pro navazující magisterské studium, může však nalézt i uplatnění přímo v praxi.