Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Aplikovaná geografie se specializací Fyzická geografie a geoinformatika (0532RA3300070024)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Aplikovaná geografie (B0532A330007)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  26 / 26

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Aplikovaná geografie je uskutečňován s níže uvedenými specializacemi, které jsou pro účely průběhu přijímacího řízení evidovány jako samostatné programy/obory. Na každou zvolenou specializaci je třeba podat samostatnou přihlášku. Fyzická geografie a geoinformatika Sociální geografie a geoinformatika
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Geografie nebo Matematika - zvolí si uchazeč ve formuláři přihlášky.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 08.06.2021 Do: 11.06.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 22.06.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška se nekoná (byla zrušena). Přijati budou všichni přihlášení uchazeči, kteří splní podmínku dosažení středoškolského vzdělání.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent bakalářského studia specializace Fyzická geografie a geoinformatika získal během svého studia rozsáhlé znalosti a dovednosti v široké škále fyzickogeografických a geoinformačních vědních oborů. Zvládá základní metody jednotlivých fyzickogeografických disciplín a geoinformatiky, včetně terénního a laboratorního výzkumu a dálkového průzkumu Země. Absolvent je schopen pracovat samostatně i ve víceoborovém týmu, řešit dílčí i komplexní úlohy a dále zvyšovat svou odbornou kvalifikaci. Absolvent zvládá základy vědecké práce, umí kriticky pracovat s odbornou literaturou, statistickými a prostorovými daty a mapovými podklady. Absolvent je připraven na výzkumnou i praktickou činnost v širokém spektru vědního oboru fyzické geografie, v krajinné ekologii a životním prostředí a v aplikované geoinformatice a kartografii