Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Trenér (1014RA280004)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Trenér (B1014A280004)
  Forma studia: kombinovaná
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  28 / 72

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 28.02.2021
   Poznámka k termínu: Povinnou přílohou k přihlášce ke studiu je Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem studijního programu je připravit odborníka (dle vybraného zaměření) v oblasti sportovního tréninku, který má kompetence trenérsko-metodické, psychologické, sociální, diagnostické, intervenční a osobnostně kultivující, a to jak v oblasti vrcholového sportu, sportu pro všechny až po oblast zdravotních pohybových programů. Absolvent má dostatečné znalosti v oblasti teoretického koncipování tréninkových programů. Tyto znalosti je schopen aplikovat při realizaci daného programu formou didaktické interakce se specifickou skupinou populace. Absolvent studijního programu Trenér je odborníkem v oblasti sportovního tréninku ve zvoleném sportovním odvětví.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací  zkouška  je dvoukolová.

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   Talentová zkouška

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 40 bodů)

   2. Talentová zkouška z gymnastiky (0 - 20 bodů)

   3. Talentová zkouška z plavání (0 - 40 bodů)

   Do druhého kola postupují všichni uchazeči, kteříz každé talentové zkoušky získají minimálně 1 bod.

   Písemné přijímací zkoušky se konají ve dnech 1.6. - 4.6. 2021 (řádný termín) a v náhradním termínu 14. - 16.6. 2021

   Písemná zkouška -  test obecných studijních předpokladů (0 - 400 bodů)

   80 otázek – vždy jen jedna správná odpověď

   1 otázka --- 5 bodů; dohromady celý test  ----  400 bodů

   Bonifikace (0 - 250 bodů)

   https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35-version1-trenerstvi___bonifikace.pdf

   Více informací k přijímacím zkouškám včetně bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 17.04.2021 Do: 18.04.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 15.05.2021 Do: 16.05.2021
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Uchazeč dodá Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.

   Povinná příloha k přihlášce pro obory s talentovou zkouškou.

   Lékařská prohlídka musí být platná do 20. 5. 2021 včetně. Upozorňujeme, že prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   1. Přijímací zkoušky jsou jednokolové.

   2. Talentové zkoušky jsou zrušeny v plném rozsahu.

   3. Písemné přijímací zkoušky se budou konat online přes aplikaci MOODLE v řádném termínu dne 2.6.2021. Pozvánka bude zaslána elektronicky, min 15 dní před termínem ZK se všemi dalšími instrukcemi.

   Pokud se uchazeč hlásí na více studijních programů se stejnou písemnou zkouškou, koná písemnou zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává do všech studijních programů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi nachází uplatnění především jako trenéři mládeže i dospělých ve zvoleném sportovním odvětví ve sportovních klubech, sportovních organizacích a školách se zaměřením na podporu sportu (sportovní střediska, sportovní gymnázia a sportovní akademie).