Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2021/2022, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Sociální a kulturní ekologie (0319TA250001)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Sociální a kulturní ekologie (N0319A250001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky 1: 31.03.2021
   Poznámka k termínu 1: Pro přihlášky podané do 31. března 2021 se přijímací zkouška koná v termínu od 1. do 11. června 2021.
   Termín podání přihlášky 2: 15.08.2021
   Poznámka k termínu 2: Dodatečné přijímací řízení
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Sociální a kulturní ekologie je multidisciplinárním oborem zkoumajícím filosofické, sociální, psychické a kulturní předpoklady a způsoby existence člověka v přírodním i nově utvářeném životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie poznává a analyzuje zvláště vzájemné vztahy lidských kultur, zejména euroamerické, a přírody založené na etických, hodnotových a kulturních modelech, umožňující trvalou udržitelnost rozvoje člověka, kvality života a lidské společnosti v relativně stabilním přírodním a životním prostředí. Sociální a kulturní ekologie tedy zkoumá uplatnění principů trvalé udržitelnosti v konkrétní kultuře, civilizaci, v politice a veřejné a sociální politice.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury (celkem pět otázek – jedna otázka z každé knihy):

   1. MOLDAN, B.: Civilizace na planetě Zemi, Karolinum, 2018
   2. RYNDA, I.: Trvale udržitelný rozvoj a vzdělávání. In: Hledání odpovědí na výzvy současného světa. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, 2000.
   3. ERIKSEN, T. H.: Syndrom velkého vlka. Brno: Doplněk, 2010
   4. HÁK, T. a kol.: Metabolismus společnosti - Materiály, energie, území. Karolinum 2015.
   5. FINE, G. A.: Jak se dělá příroda a ochočuje divočina: Problém "vysbírávání" lesů v houbařské kultuře. Biograf, 24, 88 odst. 2001

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 06.09.2021 Do: 06.09.2021
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 16.09.2021 Do: 16.09.2021
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-2140.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent zná souvislosti vztahu člověka a jeho životního prostředí historicky i v současnosti, v přírodovědném minimu a v širokém spektru společenských věd. Detailně zná strategii udržitelného rozvoje. Umí kvalifikovaně zadat a posoudit ekonomické, právní, sociologické a přírodovědné analýzy a výzkumy a podklady pro rozhodovací procesy na všech úrovních.
   Naše absolventky a absolventi působí ve státní správě (ministerstvo životního prostředí a jiná ministerstva), v místní správě (např. odbory životního prostředí krajských a místních úřadů), v úřadech jiných zemí včetně aparátu Evropské unie, v komerční sféře (např. prestižní světové auditorské a expertní firmy), v nevládních organizacích, v úřadě i v přírodě současně (Agentura ochrany přírody a krajiny, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí), ve sdělovacích prostředcích, ve vědě, výzkumu a ve školách všech stupňů.