Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství geologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství chemie pro střední školy (0114TA33A798 / 0114TA13A801) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Učitelství geologie pro střední školy (N0114A33A798)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Učitelství geologie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství chemie pro střední školy (minor).

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geologie a chemie v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020 pokud splní uvedené podmínky.

   Jiné důvody, než studium uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
   Učitelství geologie pro střední školy - Učitelství chemie pro střední školy
   budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
   7504R009 Chemie se zaměřením na vzdělávání
   7504R182 Chemie se zaměřením na vzdělávání
   kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 3,0 vč. Do tohoto průměru se započítají výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je kompetentní vzdělávat v oboru geologie, a to zejména na středních školách a víceletých gymnáziích, neboť má osvojeny systematické znalosti a dovednosti z vědního oboru geologie a jejích disciplín i základní znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie.
   Absolvent po teoretické i praktické stránce disponuje odbornými znalostmi jednotlivých chemických disciplín, dokáže je také využít v interdisciplinárních vztazích s přidruženým oborem. Dále ovládá znalosti a praktické dovednosti z pedagogiky, psychologie a didaktiky chemie. Je připraven k uplatnění ve vzdělávání na středních i základních školách, ve výzkumu apod.