Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství biologie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství geologie pro střední školy (0114TA03A849 / 0114TA33A798) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy (N0114A03A849)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Učitelství biologie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství geologie pro střední školy (minor).

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Biologie a geologie v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Biologie se zaměřením na vzdělávání a Geologie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent prokázal odborné znalosti z biologie s hlubším náhledem do jednotlivých biologických oblastí, dokáže je propojit a využít v aplikovaných biologických disciplínách. Disponuje potřebnými znalostmi a dovednostmi z pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky biologie. Je připraven na povolání učitele biologie na gymnáziích a dalších typech středních škol.
   Absolvent je kompetentní vzdělávat v oboru geologie, a to zejména na středních školách a víceletých gymnáziích, neboť má osvojeny systematické znalosti a dovednosti z vědního oboru geologie a jejích disciplín i základní znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie.