Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství geografie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství matematiky pro střední školy (0114TA300003 / 0114TA300066) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Učitelství geografie pro střední školy (N0114A300003)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Učitelství geografie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství matematiky pro střední školy (minor).
   Výuka je uskutečňována ve spolupráci s MFF UK.

   Program je určený pro přípravu středoškolských pedagogů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Geografie a matematika v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Geografie se zaměřením na vzdělávání a Matematika se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky bude upuštěno na základě písemné žádosti uchazeče podané (nikoliv elektronicky) do 31. března 2020 pokud splní uvedené podmínky.

   Jiné důvody, než studium uvedených oborů a dosažení stanoveného studijního průměru, není možné zohlednit pro upuštění od přijímací zkoušky.

   Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu
   Učitelství geografie pro střední školy - Učitelství matematiky pro střední školy
   budou s upuštěním od přijímací zkoušky přijati absolventi bakalářských studijních oborů
   7504R180 Geografie se zaměř. na vzdělávání
   7504R181 Geografie se zaměř. na vzdělávání
   kteří dosáhli studijního průměru za první čtyři semestry do 2,000 vč. Do tohoto průměru budou započteny výsledky zkoušek vykonaných do posledního dne čtvrtého semestru (tj. do posledního dne daného letního semestru).
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent je kompetentní vzdělávat v oboru geografie, a to zejména na středních školách a víceletých gymnáziích, neboť má osvojeny systematické znalosti a dovednosti z vědního oboru geografie a jejích disciplín i základní znalosti a dovednosti z obecné a oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie.
   Absolvent je plně kvalifikovaným učitelem matematiky pro všechny typy středních škol a 2. stupeň základních škol. Má dostatečně široké a hluboké odborné znalosti matematiky i pro práci s nadanými žáky. Dokáže je aplikovat a využívat při tom digitální technologie. Umí řídit práci žáků a reagovat na nejrůznější situace vzniklé při výuce.