Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Geologie se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem Biologie se zaměřením na vzdělávání (0114RA330004 / 0114RA030005) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Geologie se zaměřením na vzdělávání (B0114A330004)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Geologie se zaměřením na vzdělávání (maior), ve němž student povinně zpracovává bakalářskou práci,
   umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání (minor).

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie.
   Test je hodnocen maximálně 100 body. Test přijímací zkoušky je v českém jazyce.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.06.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 23.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent má osvojeny odborné znalosti z geologie, pedagogiky a psychologie. Dokáže kriticky hodnotit a interpretovat data a informace z geovědních disciplíin a aplikovat je ve výuce a v různých budoucích povoláních. Je připraven se uplatnit ve vzdělávání, veřejné správě, ochraně přírody a médiích.
   Absolvent získal základní znalosti z jednotlivých biologických oblastí. Je připraven ke studiu navazujícího magisterského studijního programu učitelství biologie pro SŠ i studijních programů odborného biologického směru. Může se uplatnit v hospodářsko-společenských institucích orientovaných na oblast přírodních věd.