Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Logic (0223TA170001)

  Fakulta: Filozofická fakulta
  Studijní program: Logic (N0223A170001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: angličtina
  Minimální předpokládaný počet přijímaných: 10
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 31.03.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   samostatné a sdružené studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které to nevylučují

   Jazykem výuky je angličtina. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

   popis přijímací zkoušky:
   ústní zkouška
   1) Látka odpovídající hlavním předmětům vyučovaným v bakalářském programu logika na Filozofické fakultě UK:
    klasická logika I, II (max. 40 bodů)
    teorie množin a vyčíslitelnost (max. 40 bodů)
    filosofie logiky (max. 20 bodů)

   další požadavky ke zkoušce: žádné (nevyžaduje se jazykový certifikát potvrzující znalost angličtiny)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 23.05.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 17.06.2020Do: 18.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   další informace: logic.ff.cuni.cz (Katedra logiky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Logika je teoretickým programem, ve kterém se uplatňují matematické metody a který je aplikovatelný v matematice, teoretické informatice a specifických oblastech filosofie. Dále logika souvisí s lingvistikou nebo s právní vědou. Obecně se její absolventi mohou uplatnit ve všech oborech, které pracují s formálními a kvantitativními metodami a vyžadují kritickou analýzu problémů, často ve formalizovaném prostředí (softwarové nebo právní firmy, státní nebo vzdělávací instituce). Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského programu (Ph.D.) logika.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Výše poplatků [CZK] / za období: 110000 CZK / rok