Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Učitelství chemie pro střední školy se sdruženým studiem Učitelství biologie pro střední školy (0114TA13A801 / 0114TA03A849) - dvouoborové studium

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy (N0114A13A801)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program Učitelství chemie pro střední školy (maior), v němž student povinně zpracovává diplomovou práci, umožňuje získat ucelené znalosti a dovednosti ze studijního programu Učitelství biologie pro střední školy (minor).

   Učitelství geografie pro střední školy je studijní obor určený pro přípravu středoškolských pedagogů.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Chemie a biologie v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru Chemie se zaměřením na vzdělávání a Biologie se zaměřením na vzdělávání. Dále zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů a předmětů pedagogicko-psychologického bloku v rozsahu základních předmětů bakalářského studia oboru se zaměřením na vzdělávání a splnění náslechové praxe v rozsahu min. 4 kredity (= cca 2 týdny nebo 2h/týdně za semestr).

   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent po teoretické i praktické stránce disponuje odbornými znalostmi jednotlivých chemických disciplín, dokáže je také využít v interdisciplinárních vztazích s přidruženým oborem. Dále ovládá znalosti a praktické dovednosti z pedagogiky, psychologie a didaktiky chemie. Je připraven k uplatnění ve vzdělávání na středních i základních školách, ve výzkumu apod.
   Absolvent prokázal odborné znalosti z biologie s hlubším náhledem do jednotlivých biologických oblastí, dokáže je propojit a využít v aplikovaných biologických disciplínách. Disponuje potřebnými znalostmi oborové didaktiky biologie. Je připraven na povolání učitele biologie na gymnáziích a dalších typech středních škol.