Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Genetika, molekulární biologie a virologie (0511TA03A802)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Genetika, molekulární biologie a virologie (N0511A03A802)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  42 / 97

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován s těmito specializacemi:
   Molekulární biologie a genetika prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů
   Molekulární biologie a genetika eukaryot
   Virologie
   Specializaci si uchazeč volí při zápisu do 1. ročníku studia.

   Studijní obor Genetika, molekulární biologie a virologie se věnuje studiu molekulárně biologických a genetických aspektů životních procesů jak u bezbuněčných virů, tak u fylogeneticky jednoduchých prokaryotických baktérií a fylogeneticky vyspělých mnohobuněčných eukaryotických organismů, jakými jsou houby (konkrétně kvasinky), rostliny a živočichové, včetně člověka.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Genetika, molekulární biologie a virologie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí základů předmětu přijímací zkoušky. Součástí zkoušky je diskuse nad tématem bakalářské práce a diskuse o představách uchazeče o zaměření diplomového projektu.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výběr/výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absovent má teoretické znalosti v genetice, molekulární biologii a virologii, a podle svého diplomního zaměření je navíc specialistou v některé ze specifických oblastí těchto vědních oborů (cytogenetika, molekulární genetika a genové inženýrství, genetika rostlin, genetika mikroorganismů, molekulární biologie mikroorganismů, molekulární virologie apod.). Je zběhlý v moderních molekulárně biologických, biochemických, cytogenetických i biostatistických metodách, technikách a experimentálních přístupech. Komplexní genetické, molekulárně biologické a virologické vzdělání umožňuje jeho uplatnění ve všech typech vědecko-výzkumných ústavů jak teoretického, tak aplikovaného biologického, biomedicinského a biotechnologického výzkumu, ve specializovaných klinických laboratořích, ve šlechtitelství, v mikrobiologickém, potravinářském či farmaceutickém průmyslu.