Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Management tělesné výchovy a sportu (0413RA280001)

  Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
  Studijní program: Management tělesné výchovy a sportu (B0413A280001)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 80
  Standardní doba studia: 3 roky
  Krátká poznámka: studijní program je uskutečňován bez specializace
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  100 / 391

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Cílem SP bakalářského studia je zakotvit v českém prostředí obor management tělesné výchovy a sportu podobně, jako existuje na zahraničních univerzitách se sportovními fakultami a zlepšit kvalitu řídícího procesu ve sportovních organizacích jak neziskového i ziskového zaměření s napojením na veřejný i podnikatelský sektor.
   Specifikou bakalářského studijního programu je studium poznatků z oboru tělesná výchova sport v kombinaci s ekonomicko-manažerskými obory. Posluchači jsou systematicky seznamováni s poznatky vztahujícími se k oboru kinantropologie v prostředí sportu v České republice i na mezinárodní úrovni tak, aby mohli adekvátně postihnout v projekčních pracích specifika sportovní činnosti v ekonomické a organizátorské rovině.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Přijímací zkouška je jednokolová.

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkanka.

   1. Písemná zkouška – test z matematiky (0 - 300 bodů)

   6 příkladů (1 celý vypočítaný příklad  --- 50 bodů)

   Dohromady celý test  ----  300 bodů

   Přestávka mezi testy cca 40 minut

    2. Písemná zkouška – test z anglického jazyka  (0 - 300 bodů)

   26 otázek – vždy jen jedna správná odpověď

   Otázka č. 1 – 18  každá za 10 bodů

   Otázka č. 19 – 26  každá za 15 bodů

   Dohromady celý test  ----  300 bodů

   Ke studiu nemohou být přijati uchazeči, kteří byli hodnoceni z některé písemné zkoušky méně  než 50 body.

   Více informací k písemným přijímacím zkouškám naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 01.06.2020 Do: 04.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 15.06.2020 Do: 17.06.2020
   Zdravotní způsobilost: sportovní lékař
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Tělovýchovná prohlídka se nedokládá jako příloha k přihlášce pouze u oborů, kde součástí přijímacího řízení není talentová zkouška.

   Uchazeč, kteří splnili bodový limit pro přijetí kestudiu stanovený děkankou, doručí v den zápisu do studia Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS. 

   Upozorňujeme, že prohlídka od  tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání. Prohlídka musí být platná po celý akademický rok.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)

   Změna termínu písemných přijímacích zkoušek


   řádný termín: 23.6.2020

   náhradndí termín: 13. - 16.7.2020

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   no
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   - pracovník ekonomických a marketingových úseků sportovních organizací neziskového charakteru
   - pracovník ekonomických a marketingových úseků obchodních společností v oblasti profesionálního sportu,
   - pracovník ekonomických, personálních a marketingových úseků zařízení nabízejících sportovní služby
   - pracovník obchodních oddělení firem obchodujících se sportovním zbožím