Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Organická chemie (0531TA130024)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Organická chemie (N0531A130024)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  8 / 13

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   V rámci magisterského studijního programu Organická chemie získávají studenti základní i pokročilé informace a praktické dovednosti především v oblasti syntézy organických sloučenin jak klasickými tak i moderními progresivními metodami. Náležitá teoretická i praktická příprava probíhá i v oboru interpretace struktur i složitých organických molekul za využití instrumentálních technik. Pozornost je věnována i fyzikálně-chemickým aspektům organických reakcí, jejich mechanismům a rovněž biologickým účinkům organických látek či jejich výskytu v přírodě.
   Studium, které je koncipováno jako komplexní příprava v oboru s uplatněním jak ve výzkumné sféře tak i komerčních oblastech zabývajících se produkcí a využitím organických sloučenin, je zakončeno státní závěrečnou zkouškou pokrývající pokročilé poznatky z organické chemie a oborů s ní bezprostředně souvisejících.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Organická chemie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent magisterského programu v oboru organická chemie disponuje především pokročilými znalostmi organické syntézy, mechanismů organických reakcí, stanovení struktury organických sloučenin a instrumentálních separačních metod. Nezanedbatelné jsou i poznatky z oblasti chemie přírodních látek, organické fyzikální chemie, organické analýzy a chemické informatiky. Absolvent nalézá uplatnění jak na pracovištích základního a aplikovaného výzkumu, tak i v lékařských, farmaceutických či ekologických laboratořích nebo v technologické praxi.