Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Medicinální chemie (0531TA130005)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Medicinální chemie (N0531A130005)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  4 / 8

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Medicinální chemie je disciplína na rozhraní chemie a farmakologie zabývající se návrhem, přípravou a vývojem léčiv. Zahrnuje identifikaci, syntézu a vývoj nových chemických látek vhodných pro terapeutické a diagnostické použití, a studium biologických vlastností již známých látek z hlediska vztahu mezi jejich chemickou strukturou a biologickou funkcí. Navazující magisterský studijní obor Medicinální chemie slouží zejména k doplnění znalostí absolventů bakalářského stupně ve specializovaných disciplínách jako je pokročilá organická syntéza, bioorganická chemie, návrh a vývoj léčiv, molekulární biologie a genetika.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Organická chemie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie v rozsahu bakalářského studia.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi studijního oboru Medicinální chemie jsou připraveni k plnění samostatných výzkumných a vývojových úkolů ve farmaceutických firmách a na výzkumných pracovištích. Absolventi jsou schopni samostatného vedení výzkumných projektů a vyhodnocování výsledků. Absolventi ovládají pokročilé metody organické syntézy pro přípravu nových potenciálně biologicky aktivních sloučenin a kromě základních (1D-NMR, MS, IČ, UV) i pokročilé metody pro plnou charakterizaci těchto sloučenin (2D-NMR). Absolventi jsou schopni provádět strukturně aktivitní studie, ovládají i metody používané v molekulární biologii a genetice a umí vyhledávat ve specializovaných strukturních databázích sloučeniny s podobnými vlastnostmi a navrhovat strukturní modifikace pro další studie biologické aktivity.