Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Anorganická chemie (0531TA130018)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Anorganická chemie (N0531A130018)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  3 / 7

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová ústní zkouška z předmětu Anorganická chemie. Zkouška zjišťuje úroveň zvládnutí obecných základů oboru Chemie.
   Zkouška je hodnocena maximálně 100 body.

   Při přijímací zkoušce uchazeč předloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím studiu, včetně jejich výsledků.
   U uchazečů se očekává komunikační znalost anglického jazyka umožňující výuku některých předmětů v tomto jazyce.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 15.06.2020 Do: 19.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 29.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolvent získá mimo pokročilých znalostí anorganické chemie široké vzdělání ve všech chemických oborech a dále v oblasti metod přípravy a studia fyzikálně-chemických vlastností anorganických a metalorganických sloučenin a materiálů. Na základě získaných znalostí a dovedností je schopen řešit otázky vztahu mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou anorganických látek s ohledem na jejich možné praktické využití včetně jejich "designu" a způsobu jejich přípravy. Absolvent může najít uplatnění v základním i aplikovaném výzkumu ve všech chemických oborech především při využití speciálních znalostí z oblasti anorganických materiálů, katalyzátorů pro technologická využití a syntézy látek vhodných pro uplatnění v medicínských oborech.