Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Klinická a toxikologická analýza (1403R002)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Klinická a toxikologická analýza (B1413)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  80 / 175

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Základním cílem oboru je příprava laboratorních pracovníků, kteří kompetentně obsadí prostor mezi středoškolsky vzdělanými techniky, provádějícími rutinní práci a absolventy magisterského a postgraduálního studia, kteří řídí práci laboratoří, vyvíjejí a ověřují nové analytické přístupy.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Chemie.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; zařazeny jsou navíc otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.06.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 23.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Informace o přípravných kurzech jsou na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pripravne-kurzy
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi bakalářského studijního oboru Klinická a toxikologická analýza se uplatňují především v laboratořích, výrobních linkách a kontrolních odděleních průmyslových podniků, úřadů a orgánů státní správy. Jsou připraveni řídit práci jednotlivých techniků,výzkumných, produkčních a aministrativních skupin za podmínek dobré laboratorní praxe. Jsou schopni vybírat vhodné známé postupy pro dané aplikace, případně je modifikovat pro konkrétní účely.