Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  Biologie (0511RA030007)

  Fakulta: Přírodovědecká fakulta
  Studijní program: Biologie (B0511A030007)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická
  Možnost upuštění od přijímací zkoušky: ano

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 29.02.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Program je uskutečňován bez specializace.

   Program je určen pro uchazeče o základní biologické vzdělání, s nímž budou moci vykonávat samostatnou odbornou práci na místech vyžadujících široký biologický, respektive přírodovědecký rozhled. Studium tohoto oboru je též jedním z obvyklých předstupňů navazujícího magisterského studia a je vhodné pro ty uchazeče, kteří ještě nejsou rozhodnuti, jaké oblasti biologie se chtějí v budoucnosti věnovat nebo těm, kteří chtějí nejdříve poznat různé oblasti biologie a teprve později se specializovat.
   Komplexní biologická erudice poskytuje absolventovi dobré předpoklady pro navazující specializační magisterské studium a umožňuje mu uplatnit se ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, na vysokých školách, v laboratorních zdravotnických zařízeních, v orgánech státní správy (útvary ochrany přírody), v muzeích, botanických a zoologických zahradách apod.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná formou testu z předmětu Biologie.
   Test přijímací zkoušky je v českém jazyce. Test je hodnocen maximálně 100 body.

   Obsahová náplň testu vychází z platných učebnic pro gymnázia vydaných v ČR, případně z rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia a z platných kurikulárních dokumentů; navíc jsou zařazeny otázky zjišťující zájem o obor a schopnost logické úvahy a aplikace znalostí, dovedností a postupů, které jsou běžnou součástí středoškolského kurikula.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 09.06.2020 Do: 12.06.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 23.06.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Od přijímací zkoušky lze upustit za podmínek, které jsou kompletně uvedeny v sekci Informace o přijímacím řízení.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Komplexní biologická erudice poskytuje absolventovi dobré předpoklady pro navazující specializační magisterské studium a umožňuje mu uplatnit se ve vědecko-výzkumných laboratořích základního i aplikovaného výzkumu, na vysokých školách, v laboratorních zdravotnických zařízeních, v orgánech státní správy (útvary ochrany přírody), v muzeích, botanických a zoologických zahradách apod.