Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2021/2022.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Studia občanské společnosti (0314TA250013)

  Fakulta: Fakulta humanitních studií
  Studijní program: Studia občanské společnosti (N0314A250013)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: navazující magisterské
  Jazyk výuky: čeština
  Standardní doba studia: 2 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 17.08.2020
   Poznámka k termínu: Termín pro podání přihlášky k zářijovému přijímacímu řízení. Pro přihlášky podané do 31. března 2020 se přijímací zkouška koná v termínu od 1. června 2020 do 5. června 2020.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Studijní program se skládá ze tří částí: sociologická a politologická teorie pro občanský sektor; ekonomie a právo; aplikační předměty. Výuka předmětů je rozložena rovnoměrně zejména do prvních 3 semestrů, ve 4. semestru je ponecháno více prostoru průběžné praxi a ekonomicko–právní praxi v nestátních neziskových organizacích nebo v institucích státní správy. Profilové předměty jsou doplněny semináři. Studenti mohou navštěvovat kurzy jiných kateder a modulů FHS UK.

   Studijní program uskutečňován bez specializace.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury (celkem pět otázek):

   1. Bauman, Zygmund (1996). Myslet sociologicky. Praha: Slon.
   kapitoly: Kap. Spolu a zvlášť (s.73-88), Darování a směna (s.89-105), Moc a volba (s.106-121)
   2. Dohnalová, Marie, Deverová, Lenka, Legnerová, Kateřina a Pospíšilová, Tereza (2015). Kateřina LEGNEROVÁ a Tereza POSPÍŠILOVÁ. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer.
   3. Disman, Miroslav (2014). Jak se vyrábí sociologické znalosti. Praha: Karolinum. Kapitoly 1, 3 a 5.
   4. Frič, Pavol. Občanská společnost a definice NNO, vývoj, stav a trendy. Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020. Odkaz na on-line verzi je na https://fhs.cuni.cz/FHS-2217.html
   5. Global Policy Forum. UN Systém and Civil Society. Odkaz na on-line verzi je na https://fhs.cuni.cz/FHS-2217.html

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 60 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny. Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.


  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 07.09.2020 Do: 07.09.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 18.09.2020 Do: 18.09.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Pro přihlášky podané do 31. března 2020 se přijímací zkouška koná v termínu od 8. června 2020 do 11. června 2020.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další informace o oboru a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-1547.html
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi se uplatní v nestátních neziskových organizacích (nadace, nadační fondy, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti), v oblasti vzdělávání, poradenství a osvěty, v médiích, ve státní správě nebo v mezinárodních institucích a organizacích.