Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu/oboru

  zavřít

  • Prohlížíte si podmínky přijímacího řízení za rok 2020/2021, nicméně aktuální rok přijímacího řízení je nyní 2022/2023.
   Chcete-li zobrazit podmínky aktuálního přijímacího řízení, zadejte tento rok ve filtru.

  Teologie křesťanských tradic (6141R051)

  Fakulta: Evangelická teologická fakulta
  Studijní program: Teologie (B6141)
  Forma studia: prezenční
  Druh studia: bakalářské
  Jazyk výuky: čeština
  Předpokládaný počet přijímaných: 20
  Maximální počet přijímaných: 40
  Standardní doba studia: 3 roky
  Forma přihlášky: Elektronická, Listinná

  Poměr přijatých a přihlášených v minulém akad. roce

  11 / 17

  • Na tento program/obor nyní nelze podat elektronickou přihlášku.

  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Termín podání přihlášky: 10.08.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Bakalářské studium, tříleté, v prezenční formě, určené především vysokoškolákům, ale i dalším zájemcům, kteří si vzdělání v jiném oboru chtějí doplnit teologií s ekumenickou orientací. Studium spojuje poznávání Písma a dějin křesťanského myšlení s psychologickými a sociologickými souvislostmi.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Jednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí:
   1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
   2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N / Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů.
   3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere tituly z uvedeného seznamu (z každé skupiny nejméně po jednom titulu), o kterých bude veden rozhovor :

   A) Křesťanské myšlení (povinně jeden z uvedených titulů):
   BEINERT, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012.
   NEUNER, Peter – ZULEHNER, Paul Michael, Přijď království tvé: praktické učení o církvi. Praha: Vyšehrad, 2015.
   POKORNÝ, Petr, Apoštolské vyznání: výklad nejstarších křesťanských věroučných textů. Jihlava: Mlýn, 2011.

   B)
   Bible(všichni)
   Úvody k jednotlivým knihám v českém ekumenickém překladu. Např. v: BIBLE. Písmo Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Praha : Česká biblická společnost 2004.


   C) Biblistika (povinně jeden z uvedených titulů):
   FEE, Gordon D – STUART, Douglas, Jak číst Bibli s porozuměním. Praha: Návrat domů, 1999.
   IMBACH, Josef, Radost z Bible. Praha: Vyšehrad, 2018.
   VOKOUN, Jaroslav, Číst Bibli znovu jako Bibli. Praha: Česká biblická společnost 2011.

   Další doporučená literatura:
   FILIPI, Pavel, Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha: Kalich, 2008.
   FILIPI, Pavel, Malá encyklopedie evangelických církví. Praha: Libri, 2008.
   FRÖHLICH, Roland, Dva tisíce let dějin církve. Praha, Vyšehrad, 1999.
   GILLIÈRON, Bernard, Bible nespadla z nebe. Třebenice: Mlýn, 1993.
   GILLIÈRON, Bernard, Církev právě zrozená. Kapitoly ze života prvních křesťanů. Třebenice: Mlýn, 1996.
   KÜNG, Hans, Malé dějiny katolické církve. Brno, Barrister & Principal, Praha, Vyšehrad, 2005.
   LOCHMAN, Jan Milíč, Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha: Kalich, 2012.
   POKORNÝ, Petr, Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha: Vyšehrad, 1993.
   WOLF, Hubert: Krypta. Kapitoly z dějin římské církve od středověku po současnost. Praha: Vyšehrad, 2018.
   Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha, Síť 2001.

   - max. 40 bodů.

   Minimální bodová hranice pro přijetí: 65
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

   Způsob ověření: přijímací zkouška
   Datum ověření (přijímací zkoušky) od: 31.08.2020 Do: 04.09.2020
   Náhradní termín (přijímací zkoušky): 14.09.2020 Do: 15.09.2020
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Další doporučená literatura:
   Fröhlich, R.: Dva tisíce let dějin církve. Praha, Vyšehrad 1999.
   Zvěstování víry (Holandský katechismus). Praha, Síť 2001.
   Předmluvy k jednotlivým biblickým knihám v ekumenickém překladu.
   Küng, H.: Malé dějiny katolické církve. Brno, Barrister & Principal, Praha, Vyšehrad 2005.
   Bible (soustavná znalost a orientace).
   Anzenbacher, Arno: Úvod do filosofie. Praha : SPN 1990 a další vydání.
   Filipi, Pavel: Po ekumenickém chodníku. Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi. Praha : Kalich 2008.
   Filipi, Pavel: Malá encyklopedie evangelických církví. Praha : Libri 2008.
   Gillièron, Bernard: Bible nespadla z nebe. Třebenice : Mlýn 1993.
   Gillièron, Bernard: Církev právě zrozená. Kapitoly ze života prvních křesťanů. Třebenice : Mlýn 1996.
   Lochman, Jan Milíč: Desatero: směrovky ke svobodě. Nástin etiky pod zorným úhlem Desatera. Praha : Kalich 2012 (19941).
   Pokorný, Petr: Literární a teologický úvod do Nového zákona. Praha : Vyšehrad 1993.
   Rejchrt, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha 1992.
  • sbalit Rozbalit (další informace – např. detail přihlášky)
   Absolventi jsou připraveni k ekumenicky otevřené a teologicky poučené práci v oblasti své vlastní odbornosti i k práci v různých formách církevních a společenských aktivit.